Vill du avsluta ett onödigt konto?

I de flesta fall kan du själv avsluta ditt konto genom att logga in i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. På den här sidan kan du läsa anvisningar om hur du avslutar ett onödigt konto.

Så här avslutar du ditt konto om du har OP:s koder

I de flesta fall kan du själv avsluta följande konton i tjänsten op.fi: brukskonto, Sparbössan, tillväxträntekonto, differentierat räntekonto, målkonto, fortlöpande räntekonto samt BSP-konto.


Du kan också avsluta vissa konton i OP-mobilen. Det gäller följande konton: brukskonto, tillväxträntekonto och differentierat räntekonto, målkonto samt fortlöpande räntekonto. Logga in i OP-mobilen, där du hittar funktionen för att avsluta konton genom att först välja Konton och kort och sedan det konto som du vill avsluta. Välj därefter kugghjulsikonen för att komma till kontots inställningar. Knappen Avsluta konto finns längst ner.

Ett konto kan inte avslutas som självbetjäning till exempel om kontot som ska avslutas är ditt sista konto i OP. I ett sådant fall kan du kontakta vår kundtjänst genom att skicka oss ett meddelande i tjänsten op.fi, i OP-mobilen eller via chatten.

All kontaktinformation finns på kundtjänstens sida.

Så här avslutar du ditt konto med en annan banks koder

I flera fall kan du avsluta ett onödigt konto med en annan banks koder. När du klickat på Logga in väljer du Logga in med en annan banks koder längst ner i rutan. Om du loggar in i tjänsten op.fi med en annan banks koder för första gången, ska du godkänna avtalet om OP:s digitala tjänster innan du kan gå vidare på sidan.

Du kan också kontakta vår kundtjänst via chatten, eftersom det i de flesta fall är möjligt att avsluta ett konto via chatten. I chatten ber vi dig identifiera dig med den andra bankens koder för att kontoavslutningen ska kunna slutföras. Om kontot inte kan avslutas via chatten, kan du också ringa vår kundtjänst.

Så här avslutar du ditt konto om du inte alls har bankkoder

Om du vill avsluta ett onödigt konto och inte har några bankkoder över huvud taget, ber vi dig kontakta vår kundtjänst per telefon. Vår kundtjänst berättar för dig om de praktiska åtgärder som krävs för att avsluta kontot.

Så här avslutar du ett gemensamt konto

Har ni OP:s koder?

Om ni har OP:s koder, kan ni avsluta ert gemensamma konto genom att skicka oss ett meddelande i tjänsten op.fi, i OP-mobilen eller via chatten. 
 
Varje kontohavare ska skicka oss ett eget meddelande med följande uppgifter:
  • Numret på det konto som ska avslutas.
  • Uppgifterna om det konto till vilket pengarna från kontot som avslutas kan överföras.
  • Om ett kort eller OP:s koder har anslutits till kontot, ska ni i era meddelanden be antingen om att tjänsten i fråga ska avslutas eller om att den ska överföras till ett annat konto. Uppge också de fyra sista siffrorna på kortet och numret på det konto till vilket ni vill överföra kortet eller OP:s kod.
 

Har ni en annan banks koder?

I de flesta fall kan ni avsluta kontot antingen genom att logga in direkt med den andra bankens koder via Logga in eller alternativt genom att ta kontakt via chatten. Varje kontohavare måste separat be att kontot ska avslutas. Kontot kan avslutas efter det att alla kontohavare har identifierat sig antingen med OP:s koder eller med någon annan banks koder och bett om att kontot ska avslutas.
 

Har ni inga bankkoder alls?

Om ni inte har några bankkoder över huvud taget, kan ni ringa vår kundtjänst. Om kontot inte kan avslutas per telefon, berättar vår kundtjänst vad ni ska göra för att få kontot avslutat.

Varför har ditt konto debiterats med serviceavgifter?

Brukskontot har en månadsavgift som bestäms i enlighet med vår gällande servicetariff.

Brukskontot är avgiftsfritt för under 26-åringar samt för våra ägarkunder i den andelsbank där de är ägarkunder. Om kontot har flera kontohavare, ber vi dig observera att det är avgiftsfritt endast om alla kontohavare är ägarkunder i just den här andelsbanken.

Om du inte är ägarkund eller under 26 år gammal, debiteras ditt brukskonto månatligen med en serviceavgift. Serviceavgifterna debiteras kontot i efterskott.

Ta en närmare titt på gällande tariffen