Vill du avsluta ett onödigt konto? Läs anvisningarna här.

I de flesta fall kan du själv avsluta ditt konto genom att logga in i tjänsten op.fi, om du har OP:s nättjänstkoder.

Så här avslutar du ditt konto om du har OP:s nättjänstkoder

I de flesta fall kan du som självbetjäning avsluta följande konton i tjänsten op.fi: brukskonto, sparbössan, tillväxträntekonto, differentierat räntekonto, målkonto, fortlöpande räntekonto samt BSP-konto.

Ett konto kan inte avslutas som självbetjäning till exempel om kontot som ska avslutas är ditt sista konto i OP. I ett sådant fall kan du kontakta vår kundtjänst genom att sända oss ett meddelande via chatten, i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. 

Chatten betjänar vardagar kl. 8−22.

All kontaktinformation finns på kundtjänstens sidor.

Så här avslutar du ditt konto med en annan banks koder

Kontakta vår kundtjänst via chatten. Under chatten kan du identifiera dig med den andra bankens koder, och vår kundrådgivare kan i de flesta fall avsluta ditt konto under chatten, när du har identifierat dig. 

Chatten betjänar vardagar kl. 8−22.

Om kontot inte kan avslutas via chatten, kan du också ringa vår kundtjänst.

Så här avslutar du ditt konto om du inte alls har bankkoder

Om du vill avsluta ett onödigt konto och inte har några bankkoder över huvud taget, ber vi dig kontakta vår kundtjänst per telefon. Vår kundtjänst berättar för dig om de praktiska åtgärder som krävs för att avsluta kontot.

Så här avslutar du ett gemensamt konto

Har ni OP:s nättjänstkoder?

Om ni har OP:s nättjänstkoder, kan ni avsluta ert gemensamma konto genom att sända oss ett meddelande i tjänsten op.fi, i OP-mobilen eller via chatten. 

Varje kontohavare ska sända oss ett eget meddelande med följande uppgifter:

  • Numret på det konto som ska avslutas.
  • Uppgifterna om det konto till vilket pengarna från kontot som avslutas kan överföras.
  • Om ett kort eller nättjänstavtal har anslutits till kontot, ska ni i era meddelanden be antingen om att tjänsten i fråga ska avslutas eller om att det ska överföras till ett annat konto. Uppge också de fyra sista siffrorna på kortet och numret på det konto till vilket ni vill överföra kortet eller nättjänstavtalet.

Har ni en annan banks koder?

Om ni har en annan banks koder, kan ni kontakta vår kundtjänst via chatten. I chatten anvisar vår kundtjänst er att logga in med den andra bankens koder och kan i de flesta fall avsluta kontot då alla kontohavare har identifierat sig antingen med OP:s eller med någon annan banks koder.

Chatten betjänar vardagar kl. 8−22.

Har ni inga bankkoder alls?

Om ni inte har några bankkoder över huvud taget, kan ni ringa vår kundtjänst. Om kontot inte kan avslutas per telefon, berättar vår kundtjänst vad ni ska göra för att få kontot avslutat.

Varför har ditt konto debiterats med serviceavgifter?

Brukskontot har en månadsavgift som bestäms i enlighet med vår gällande servicetariff.

Brukskontot är avgiftsfritt för under 26-åringar samt för våra ägarkunder i den andelsbank där de är ägarkunder. Om kontot har flera kontohavare, ber vi dig observera att det är avgiftsfritt endast om alla kontohavare är ägarkunder i just den här andelsbanken.

Om du inte är ägarkund eller under 26 år gammal, debiteras ditt brukskonto månatligen med en serviceavgift. Serviceavgifterna debiteras kontot i efterskott.

Ta en närmare titt på gällande tariffen