Tidsbundet räntekonto

Stabil avkastning på engångsinsättningar.

Fast ränta på kontot garanterar stabil och säker avkastning på dina besparingar

Räntan på ett Tidsbundet räntekonto förblir oförändrad under hela insättningstiden. Du vet alltså exakt hur mycket ränteavkastning du får på dina besparingar.

Om du väljer en längre insättningstid, kan du få högre ränta

Förvara dina besparingar enkelt under en lämplig insättningstid. Du kan välja en insättningstid mellan en månad och ett år.

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus för dina besparingar

Besparingarna på kontot ger ägarkunder OP-bonus som används för avgifter och provisioner för bank- och försäkringstjänster. Som ägarkund får du 40 % mer bonus än normalt 2024.

Vad är ett Tidsbundet räntekonto?

Ett Tidsbundet räntekonto är ett enkelt konto för korttidssparande med stabil avkastning. Sätt in ett önskat belopp på kontot och välj en insättningstid som passar dig. Dina besparingar samlar en fast ränta under hela insättningstiden.

Välj beloppet som du sätter in på kontot och insättningstiden så att du bekymmersfritt kan ha besparingarna på kontot hela insättningstiden och att du inte behöver besparingarna innan insättningstiden är slut.

 

Så här sparar du på ett Tidsbundet räntekonto

 • Sätt in 500–100 000 euro på kontot då du öppnar det. Om du vill sätta in ett större belopp ska du boka tid till din andelsbank.
 • Välj kontots insättningstid, 1–12 månader.
 • Kontots fasta insättningsränta ser du då du öppnar kontot.   
 • Efter insättningstiden får du tillbaka beloppet du satt in och till dig betalas den upplupna ränteavkastningen.
Insättningsränta Bestämning, betalning, beskattning av räntan

Räntan på ett Tidsbundet räntekonto är fast, vilket betyder att räntan förblir oförändrad under hela insättningstiden. Kontots ränta ser du då du öppnar kontot.

Räntan betalas på ditt konto när insättningstiden upphör.

Beskattning

I samband med räntebetalningen tas det ut källskatt på räntan. Insättningen och räntan behöver inte uppges i beskattningen.

Kontrollera räntan på ditt konto

Du kan kontrollera räntan för ditt konto via tjänsten op.fi eller OP-mobilen, då du loggar in med dina OP-koder. Om du inte har OP-koder kan du ringa vår kundtjänst på nummer 0100 0500 (lna/msa). Kundtjänsten berättar hur du enklast kan kontrollera räntan för ditt konto.

Så här kontrollerar du räntan för ditt konto via op.fi:

1. Logga in i tjänsten op.fi.
2. Välj Pengar i huvudmenyn och sedan Konton, Mina konton.
3. Välj sedan Kontouppgifter och ändring av uppgifterna.
4. Välj därefter det konto som du vill se uppgifterna för.

Logga in i tjänsten op.fi och gå till kontouppgifterna

Så här kontrollerar du räntan för ditt konto via OP-mobilen:

1. Logga in i OP-mobilen.
2. Välj det konto vars ränteuppgifter du vill se.
3. Gå till Kontoinställningar via kugghjulet.
4. Välj Kontots ränta.

 • Öppna ett konto enkelt genom att logga in i tjänsten op.fi.
 • Sätt in 500–100 000 euro på kontot som engångsinsättning då du öppnar kontot. Du kan inte sätta in mera pengar på kontot efter det att kontot öppnats.
 • Välj kontots insättningstid, 1–12 månader.
 • Du kan inte ta ut pengar från kontot under insättningstiden.
 • Efter insättningstiden överför vi beloppet du satt in på det konto du meddelat och betalar till dig den upplupna ränteavkastningen.

Besparingarna på kontot skyddas av insättningsgarantin. Insättningsgarantin ersätter högst 100 000 euro av insättarens insättningar i en och samma inlåningsbank. De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank när det gäller insättningsgarantin.

Insättningsgarantin skyddar insättarens medel på kontot, om inlåningsbanken skulle bli insolvent. Om inlåningsbanken har försatts i konkurs eller om den har bestående betalningssvårigheter, betalar Verket för finansiell stabilitet ersättningar till bankens insättare ur insättningsgarantifondens medel.

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus som minskar avgifterna för dina bank- och försäkringstjänster. Under 2024 samlar du 40 % mer bonus än normalt.

OP-bonus samlas för

 • medel på sparkonton
 • bolån, studielån och banklån med säkerhet
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring samt fortlöpande reseförsäkring.

OP-bonus är skattefri. Därför används bonus automatiskt till exempel för service- och expeditionsavgifter för lån och försäkringspremier.

Läs mer om OP-bonus

Som ägarkund får du också rejäla förmåner och rabatter. Du får till exempel de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter till slutet av 2024 samt ränta på ditt Brukskonto. Det är också förmånligare för dig att spara och placera.

Se alla förmåner för ägarkunder
Observera att banken har rätt att ändra kontoavtalet, villkoren för det och tariffen. Banken informerar om ändringar i enlighet med villkoren. 

Kontot tillhandahålls av andelsbanken.