Tidsbundet räntekonto

För tidsbunden insättning av dina pengar

Det är enkelt och bekvämt att sätta in pengar på ett tidsbundet räntekonto. Efter insättningstidens slut får du insättningen och räntorna på den till ditt förfogande. Du kan sätta in 500 - 100 000 euro. Om du vill sätta in ett större belopp ska du boka tid till din bank.

  • Sätt in ett önskat belopp för 1–12 månader.
  • Insättningen är en engångsinsättning.
  • Insättningsräntan avtalas då kontot öppnas. I samband med räntebetalningen tas det ut källskatt på räntan.

Medlen på ett tidsbundet räntekonto ger OP-bonus. Läs mer i avsnittet "Förmåner för ägarkunder och OP-bonus för banktjänster"!

Räntan på ett tidsbundet räntekonto som öppnas på nätet är fast och räntan ändras inte under insättningstiden. Det går inte att ta ut pengar från kontot under insättningstiden.

Kapitalet och insättningsräntan omfattas av insättningsgarantin upp till det lagstadgade beloppet. De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank vad gäller insättningsgarantin.

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-Bonus för:

  • Pengar på konton för sparande

  • Bolån, studielån och banklån med säkerhet

  • Fonder och fondanknutna försäkringar

  • Betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring eller fortlöpande reseförsäkring

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.


Kontot beviljas av andelsbanken.