Dollarin seteleitä

Valutakonto

Konton för t.ex. dollar, peso och pund

Om du regelbundet får pengar från länder utanför euroområdet eller om du ofta betalar i annan valuta än i euro, lönar det sig att öppna ett valutakonto.

  • För varje valuta öppnas ett separat konto.
  • Kontot öppnas på ett bankkontor och det kostar ingenting.
  • Värdet på de pengar du har på kontot varierar beroende på valutakurserna.

Tillgångarna på valutakontot ger OP-bonus. Läs mer i avsnittet "Dina förmåner"! 

OP-bonus

Som ägarkund samlar du OP-bonus till exempel för

  • lån
  • sparande och placering
  • inköp som betalats med Credit-funktion och
  • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.


Kontot beviljas av andelsbanken.