Valutakonto för privatkunder

Konton för t.ex. dollar, peso och pund

Om du regelbundet får pengar från länder utanför euroområdet eller om du ofta betalar i annan valuta än i euro, lönar det sig att öppna ett valutakonto.

  • För varje valuta öppnas ett separat konto.
  • Kontot öppnas på ett bankkontor och det kostar ingenting.
  • Värdet på de pengar du har på kontot varierar beroende på valutakurserna.

Tillgångarna på valutakontot ger OP-bonus. Läs mer i avsnittet ”Förmåner för ägarkunder och OP-bonus för banktjänster"!

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus som minskar avgifterna för dina bank- och försäkringstjänster. Under 2024 samlar du 40 % mer bonus än normalt.

OP-bonus samlas för

  • medel på sparkonton
  • bolån, studielån och banklån med säkerhet
  • fonder och fondanknutna försäkringar
  • betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring samt fortlöpande reseförsäkring.

OP-bonus är skattefri. Därför används bonus automatiskt till exempel för service- och expeditionsavgifter för lån och försäkringspremier.

Läs mer om OP-bonus

Som ägarkund får du också rejäla förmåner och rabatter. Du får till exempel de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter till slutet av 2024 samt ränta på ditt Brukskonto. Det är också förmånligare för dig att spara och placera.

Se alla förmåner för ägarkunder

Kontot tillhandahålls av andelsbanken.