Dollarin seteleitä

Valutakonto

Konton för t.ex. dollar, peso och pund

Om du regelbundet får pengar från länder utanför euroområdet eller om du ofta betalar i annan valuta än i euro, lönar det sig att öppna ett valutakonto.

 • För varje valuta öppnas ett separat konto.
 • Kontot öppnas på ett bankkontor och det kostar ingenting.
 • Värdet på de pengar du har på kontot varierar beroende på valutakurserna.

Tillgångarna på valutakontot ger OP-bonus. Läs mer i avsnittet ”Förmåner för ägarkunder och OP-bonus för banktjänster"!

OP-bonus

Som ägarkund samlar du OP-bonus till exempel för

 • lån
 • sparande och placering
 • inköp som betalats med Credit-funktion och
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.


Kontot beviljas av andelsbanken.