Valutakonto för privatkunder

Konton för t.ex. dollar, peso och pund

Om du regelbundet får pengar från länder utanför euroområdet eller om du ofta betalar i annan valuta än i euro, lönar det sig att öppna ett valutakonto.

  • För varje valuta öppnas ett separat konto.
  • Kontot öppnas på ett bankkontor och det kostar ingenting.
  • Värdet på de pengar du har på kontot varierar beroende på valutakurserna.

Tillgångarna på valutakontot ger OP-bonus. Läs mer i avsnittet ”Förmåner för ägarkunder och OP-bonus för banktjänster"!

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-Bonus för:

  • Pengar på konton för sparande

  • Bolån, studielån och banklån med säkerhet

  • Fonder och fondanknutna försäkringar

  • Betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring eller fortlöpande reseförsäkring

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.


Kontot beviljas av andelsbanken.