Nättjänsten för Nano-försäkringar har lagts ned och försäkringarna går ut

Enklast sköter du dina Nano-försäkringsärenden genom att e-posta oss och be att vi ringer dig

Om du har frågor eller vill anmäla en skada, skicka e-post på adressen op-nano.vakuutus@pohjola.fi och be att vi ringer dig. Ange ditt telefonnummer i meddelandet.

Om du vill anmäla en skada eller behöver hjälp med vad som helst som gäller din Nano-försäkring, skicka ett e-postmeddelande till oss där du ber att vi ringer dig.

Varför upphör Nano-försäkringarna?

Vi lägger ned Nano-försäkringarna för att förenkla vår produktportfölj. Målet är att vi i fortsättningen kan tillgodose dina och våra övriga kunders behov allt bättre.

Nano Reseförsäkringarna sades upp så att de upphörde 31.12.2019. Den sista giltighetsdagen för Nano Hemförsäkring beror på din försäkringsperiod, dvs. när du tecknade försäkringen. Meddelandena om uppsägning skickades via nättjänsten våren 2019. Utöver det har vi försökt nå våra kunder per telefon.

På spaning efter en försäkring för ditt hem eller en resa?

Om du letar efter en hemförsäkring, rekommenderar jag att du tar en titt på Pohjola Hemförsäkring. Som skydd mot skador på resa rekommenderar vi Pohjola Reseförsäkring. De övriga försäkringarna kan du läsa om här.