Kundrelation i OP

Aktivering av OP:s kod - Hur aktiverar jag min nya kod?

OP:s kod består av användarkoden, lösenordet och nyckeltalslistan samt ett telefonnummer för tilläggsbekräftelse.

 • Inom två vardagar från det att du har sänt din ansökan får du ett textmeddelande om huruvida din ansökan har godkänts. Textmeddelandet innehåller också anvisningar för hur du aktiverar din nya användarkod på nätet.
 • I samband med användarkoden får du ett engångslösenord. Vid den första inloggningen blir du ombedd att byta lösenord.
 • Din nya kod träder i kraft genast. Du kan logga in i OP:s tjänster när du har fått nyckeltalslistan per post.

Att beställa tjänster och produkter – Hur beställer jag ett kort för ett nyligen öppnat konto?

Då du blir kund hos OP på nätet, får du ett konto och OP:s kod. Enklast ansluter du ett betalkort till ditt nya konto på nätet. Ditt första kort sänds till din andelsbank.

Läs om våra betalkort och fyll i en ansökan behändigt på nätet.

Att bli kund – Vad frågar man mig, när jag blir kund hos OP?

Du kan bli kund hos OP på nätet genom att fylla i en ansökan. I ansökan frågas utöver dina kontaktuppgifter efter ett telefonnummer till vilket vi kan sända information per textmeddelande angående din kundrelation. Dessutom har bankerna en lagstadgad skyldighet att känna och identifiera sina kunder. Därför frågar vi i ansökan efter de uppgifter som lagen om penningtvätt förpliktar oss att fråga, uppgifter om medlen på kontot och skattskyldighet, så att våra kunder kan sköta sina ärenden tryggt.

Du identifierar dig i ansökan med en annan banks nätbankskoder. 

Avgifter i anslutning till kundrelationen – Vad kostar det att vara kund?

När du blir kund hos oss på nätet, får du ett konto och OP:s kod. Det konto som öppnas är avgiftsfritt för ägarkunder. För övriga kunder är avgiften 2 euro per månad. OP:s kod kostar högst 3 euro per månad.

När du har blivit kund kan du också välja andra tjänster åt dig. Du kan till exempel bli ägarkund (läs mer under: Hur blir jag ägarkund och får tillgång till förmåner?).  Avgifterna för andra tjänster framgår av din andelsbanks tariff.

Bankbyte – Hur överförs betalkontot?

Om du vill, kan du avgiftsfritt överföra ditt betalkonto till den nya banken i samband med bankbytet. Med en fullmakt för överföring av kundrelationen kan du befullmäktiga din nya bank att överföra ditt betalkonto, så att du inte behöver ta hand om ärenden i anslutning till överföringen. Ifall det finns flera kontoinnehavare, måste man få tillstånd till överföringen av betalkontot från dem alla.

Din nya bank

 • förmedlar din undertecknade fullmakt till din gamla bank inom två vardagar.
 • aktiverar betalningsuppdrag i din gamla bank inom fem vardagar från att den har mottagit uppgifterna från din gamla bank.
 • meddelar om du så önskar ditt nya kontonummer till dem som betalar lön och förmåner.

Meddela din nya bank det datum från vilket återkommande betalningsuppdrag debiteras ditt nya betalkonto. Observera att datumet kan infalla tidigast 13 bankdagar efter att den nya banken har fått alla uppgifter den behöver.

Din gamla bank

 • levererar inom fem vardagar från att den mottagit fullmakten till den nya banken, och till dig på begäran, en förteckning över periodiska transaktioner för 13 månader.
 • avslutar tjänsterna enligt tidtabellen i fullmakten som du undertecknat.
 • överför pengarna som finns på kontot till kontot i den nya banken och avslutar betalkontot i den gamla banken.

Observera att tidpunkten för avslutningsåtgärderna kan infalla tidigast 13 bankdagar från det att fullmakten har upprättats.

Bankbyte – Jag håller på att byta bank. Vilka uppgifter måste jag ha med mig vid mötet?

När du ska byta bank ska du boka tid på nätet för ett möte eller för ett nätmöte. Mötet tar cirka en timme. Vi diskuterar vilka tjänster som passar dig och går igenom hur din kundrelation överförs från din nuvarande bank till OP.

Om du är en helt ny kund hos oss, kan du bli kund hos oss digitalt på förhand. I annat fall inleds kundrelationen vid mötet.

Bli kund digitalt

För att överföringen av kundrelationen ska gå smidigt, lönar det sig att ta med följande uppgifter om dina nuvarande banktjänster till det första mötet:

 • lånenumren och lånebeloppen
 • kontonumren
 • kreditkortsnumren
 • uppgifter om dina placeringsprodukter
 • försäkringsbrev

Kom också ihåg att vid behov på förhand fylla i ansökan om bolån på nätet.

Behandlingen av ansökan – Jag har sänt min ifyllda ansökan. Hur går behandlingen av min ansökan vidare?

Behandlingen av din ansökan börjar när du sänder din färdiga ansökan. Inom två dagar från det att du har sänt din ansökan får du ett textmeddelande om huruvida din ansökan har godkänts. Textmeddelandet innehåller också anvisningarna för hur du aktiverar din OP:s kod. Då du har aktiverat din kod, kan du använda den efter att du har fått en nyckeltalslista.

Du får nyckeltalslistan per post inom en vecka efter att du har sänt din ansökan. Andra dokument i anslutning till din kundrelation sparas i Mitt arkiv i op.fi.

Bli kund på nätet – Vem kan ansöka om att bli kund hos OP på nätet? När går det inte att ansöka om att bli kund på nätet? Hur annullerar jag min ansökan?

Du kan bli kund hos oss utan ett besök på kontoret, om du är en myndig finsk medborgare, du har en fast adress i Finland och dina kreditupplysningar är i skick. För en ansökan på nätet behöver du en telefon som du kan ta emot textmeddelanden med och en annan banks nätkoder.

Om du redan har OP:s kod, till exempel för att sköta en annan persons eller en förenings kontoärenden, behöver du inte på nytt ansöka om att bli kund.

Det går inte att ansöka om att bli kund på nätet om

 • du har en betalningsanmärkning
 • är minderårig
 • inte är finsk medborgare
 • inte har en fast adress i Finland.

Då kan du ansöka om att bli kund genom att boka tid på andelsbankens kontor. Boka tid till andelsbanken också om du är en person i politiskt utsatt ställning.

Om du vill annullera en ansökan som du gjort på nätet innan du beviljats OP:s kod, ska du kontakta vår kundtjänst.

Förmåner – Hur blir jag ägarkund och får tillgång till förmåner?

Alla våra kunder kan bli ägarkunder och det är lätt att ansluta sig på nätet, via vår telefontjänst 0100 0500 eller på närmaste andelsbankskontor. Då du ansluter dig betalar du en medlemsinsats, vanligtvis 100 euro, som är en engångsplacering - inga andra avgifter tas ut.

När du blir ägarkund, äger du en del av vår kooperativa OP och du får värdefulla förmåner och rabatt på banktjänster, försäkringar och tjänster för sparande och placering. Som ägarkund samlar du också värdefull OP-bonus för dina ärenden – rent av för hundratals euro per år.

Godtagbara identitetsbevis– Hur identifierar jag mig på kontoret?

En lista på de godtagbara identitetsbevisen finns i tjänsten op.fi.

Läs mer om godtagbara identitetsbevis

Nytt kontonummer – Vart måste jag meddela mitt nya kontonummer?

I samband med bankbytet byts också ditt kontonummer. Meddela ditt nya kontonummer till exempel till den som betalar din lön eller pension samt alla andra instanser som betalar dig återkommande betalningar. Observera att du ofta kan meddela ditt nya kontonummer också på nätet, till exempel på pensionsutbetalares, Skatteförvaltningens och FPA:s sidor.

OP-bonus – Vad är OP-bonus och hur samlas de?

Då du är ägarkund, samlar du OP-bonus för dina ärenden och med OP-bonus betalas tjänster som du använder. I OP-nättjänsten ser du hur mycket bonus du har samlat, till vad bonus har använts och hur mycket bonus du har kvar.

Ägarkunderna samlar OP-bonus för alla ärenden som ger rätt till bonus, t.ex. lån, besparingar, placeringar och försäkringspremier. Den OP-bonus som samlats räknas på basis av de månatliga ärendena.

OP-bonus som samlats på bonuskontot används för de användningsobjekt som OP fastställt, såsom banktjänster, försäkringspremier samt OP-Fastighetscentralens provisioner och arvoden för juridiska tjänster. Avgifterna och provisionerna betalas automatiskt helt eller delvis med bonus beroende på hur mycket bonus det finns att använda.

Sköt ärenden på nätet - Hur sköter jag mina ärenden med OP:s kod också i andra aktörers tjänster?

Med OP Användarkod kan du identifiera dig i OP:s tjänster och dessutom i tjänster som tillhandahålls av andra, till exempel på FPA:s och skatteförvaltningens sidor. Med OP tjänstkoderna kan du sköta dina ärenden i alla OP:s digitala tjänster.

Överföringen av ärenden – Hur överför jag mina inkomster och utgifter till den nya banken?

Då du undertecknar en fullmakt för överföring av kundrelationen, överför vi om du så vill avgiftsfritt dina återkommande betalningar för din räkning. Vi överför dina ärenden enligt din plan till OP och vid behov avslutar vi dina ärenden i din nuvarande bank.

Vi överför de gällande återkommande betalningarna såsom periodiska betalningsuppdrag och direktdebiteringsfullmakter som betalas från ditt nuvarande konto till ditt nya konto enligt avtal.

Om du har gällande e-fakturor rekommenderar vi att du själv aktivera dem på nytt.

Kom också ihåg att förmedla numret på det betalkort som anslutits till det nya kontot till tjänsteleverantörer vars betalningar du vill att ska debiteras det nya kontot. Beträffande inkomster (till exempel lön eller pension) som betalas in på ett konto i OP ska du meddela ditt nya kontonummer till alla instanser vilkas betalningar du vill få in på ditt nya konto.