Skicka din nationella kod till oss

EU:s reglering kräver att utlänningar som är stadigvarande bosatta i Finland och personer med både finskt och ett annat medborgarskap skickar sin nationella kod till sin leverantör av placeringstjänster. Dina kunduppgifter innehåller dock inte din nationella kod, som vi behöver för att rapportera dina placeringar.

Din saknade nationella kod är ditt lands passnummer, personbeteckning eller skattenummer. 

Enklast tar du reda på din saknade nationella kod genom att du loggar in i tjänsten op.fi eller OP-mobilen och sänder oss ett meddelande via den. När du sänder ett meddelande, välj “sparande och placering” som ämne. Fråga i meddelandet vad din saknade nationella kod är. Våra kundrådgivare kan berätta åt dig vilken kod eller vilka koder du ska meddela till oss. 

Du kan också ställa frågor om den nationella kod som saknas i chatten i tjänsten op.fi och OP-mobilen. Om du vill kan du också ringa vår kundtjänst 0100 0500 (lna/msa) eller uträtta ärendet på ett OP-kontor. 

Om du inte skickar din nationella kod till oss spärras din handel från och med 31.3.2023. När du har lämnat din nationella kod till oss kan du även framöver bedriva handel med värdepapper via OP.