Korträntefonder

Korträntefonderna fungerar som placeringsobjekt då du kan nöja dig med moderatare värdestegring. I praktiken kan du räkna med en avkastning som är lika stor som marknadsräntan minus kostnaderna.

Korträntefonderna fungerar bra som en tillfällig förvaringsplats för pengarna. De är fonder med låg risk som lämpar sig i situationer då du vill undvika stora värdefluktuationer i dina placeringar.

Korträntefonderna placerar på penning- och obligationslånemarknaderna där placeringarnas värdefluktuationer är moderatare än på aktiemarknaden. Därför passar de också för placering på kort sikt.

Fonderna förvaltas aktivt enligt marknadsläget så att avkastningspotentialen hos de olika ränteklasserna och fondens ränterisk vid respektive tidpunkt utvecklas gynnsamt för placerarna.

OP-Euro
Ett alternativ med låg risk till kontobesparingar och kontanter.
OP-Ränteavkastning
Fonden strävar efter jämn avkastning med måttlig risk.
Alla räntefonder
Läs mer om alla räntefonder.