Rapport om avkastningen på och kostnaderna för placeringsprodukter och placeringstjänster

Rapporten sänds till OP:s spar- och placeringskunder som i fjol har innehaft placeringsprodukter eller anlitat tjänster för förmedling och förvaring av värdepapper.

Kunderna får rapporten till sitt arkiv i nättjänsten. Om kunden inte använder nättjänsten sänds rapporten till andelsbankens kunder per brev och till OP Företagsbanken Abp:s kunder per e-post.

Rapporten baserar sig på den informationsskyldighet som Europeiska unionens direktiv Marknader för finansiella instrument (MiFID II) har förelagt bankerna och den omfattar i praktiken alla placeringsprodukter med undantag för försäkringssparande. Avkastningen på och kostnaderna för försäkringssparande rapporteras tills vidare separat. Rapporten kräver inga åtgärder av kunderna.

Rapporten omfattar avkastnings- och kostnadsuppgifterna totalt samt detaljerat specificerade

I rapporten finns uppgifterna om avkastningen på och kostnaderna för alla produkter och tjänster uppdelade i tjänste- och produktkostnader. För privatkunder visas här också de kostnader som betalats med OP-bonus. Tjänste- och produktkostnaderna har specificerats per produktgrupp samt beträffande nya produktgrupper också mer detaljerat per produkt.

Rapporten gäller fjolåret

Rapporten visar fjolårets avkastning. Den visar inte hur placeringarna har utvecklats under hela innehavstiden. Placering är långsiktig verksamhet, och avkastningen varierar från år till år. Du kan enkelt följa upp hur dina placeringar utvecklas på kort eller lång sikt i tjänsten op.fi i avsnittet Sparande och placering, i OP:s mobileapp på fliken Placeringar. Via länken nertill på sidan kan du läsa mer om det föregående placeringsåret.

Utnyttja anvisningarna för läsning av rapporten

Då du läser rapporten lönar det sig att läsa textförklaringarna och ordlistan i slutet av rapporten samt läsanvisningarna med mer konkret information om vad de respektive raderna betyder. Du kommer till läsanvisningarna via länken nedan.

Andra meddelanden och broschyrer om kostnader

Ytterligare information om kostnader får du i meddelandet Kostnadernas inverkan på placeringens avkastning. I meddelandet redogörs genom exempel kostnaderna och provisionerna för placeringsprodukter och handelstjänster. Dessutom finns de detaljerade tjänste- och produktspecifika kostnaderna i faktabladet för respektive produkt eller i servicetariffen. Länken till meddelandet finns nertill på sidan.