Drömmer du om att själv bygga ditt hem?

Det kan vara en aning arbetsamt att bygga eget hem, men å andra sidan ger det också stunder av stor glädje. När hemmet är färdigt kan du betrakta det som en placering som har din profil.


 

Hittar du inte ditt drömhem? Bygg det själv!


Man måste inte vara timmerman för att bygga hus. Till exempel finns det olika huspaket där stommen, isoleringen och ytmaterialen skaffas på en och samma gång färdigt monterade. Du kan också ge byggarbetet på tomten helt eller delvis på entreprenad åt en eller flera entreprenörer.

Allra först lönar det sig att göra en grov helhetsuppskattning av den budget som står till buds och tidtabellen. Reservera dessutom tid för planering och skötsel av tillståndsärenden utöver byggandet. Lämna också plats för överraskningar som ofta dyker upp i byggprojekt.

Sätt finansieringen i skick

Fråga modigt efter finansiering hos banken genast då du börjar planera. Säkerheten för lån för att bygga egnahemshus utgörs i regel av den egnahemshusfastighet som bebyggs eller arrenderätten till tomten och det egnahemshus som finns på tomten.

Fastän säkerhetsvärdet för det objekt som man håller på att bygga ökar då byggarbetet framskrider, behöver du i regel också andra säkerheter för att komma igång, t.ex. din dåvarande ägarbostad, placeringstillgångar och andra tillgångar. Som tilläggssäkerhet kan man ansöka om bankens kreditgaranti eller statsborgen.

Du kan bedöma din betalningsförmåga och ditt lånebehov till exempel med låneräknaren.

 

Börja med tomten

Allra först behöver du en tomt. Fördjupa dig omsorgsfullt i planebestämmelserna för de kan innehålla villkor för såväl byggnaders storlek som form. Ta också reda på vilka gravationer, inteckningar och lagfarter som gäller tomten, och i synnerhet på glesbygden dessutom frågor om trafikförbindelser och kommunalteknik.

Det är också viktigt att kartlägga tomtens jordgrund. Det är dyrt att bygga husgrunden om det till exempel finns berg i jordgrunden. Om marken bär dåligt uppkommer det extra kostnader av pålningen. Och om det finns träd på tomten, måste man bedöma behovet att ta bort dem så att rötterna inte tränger in i täckdiken och regnvattenavlopp eller skadar husgrunden.

Kontrollera kostnaderna

Till de största utmaningarna då man bygger hus hör att hålla projektet inom budgeten och tidtabellen.

Priset på byggprojektet påverkas bland annat av kostnaderna för grundläggningen, husets storlek och form, hustekniken och stommaterialet. Du kan be om hjälp av en grundläggningsplanerare för att uppskatta grundläggningskostnaderna.

Det finns olika räknare för att upprätta exaktare kostnadskalkyler. Du kan också be om hjälp av en byggnads- eller huvudplanerare.

Då bygget kommit igång lönar det sig för dig att noga följa upp kostnaderna för att undvika otrevliga överraskningar i slutet av byggandet.

Köp inte överraskningspaket

Om du fastnar för ett huspaket, granska noggrant vad som ingår i det och om man kan göra ändringar i ritningarna, om till exempel planläggningen kräver det. Ett huspaket kan vara en avskalad element- eller materialleverans, stomfärdigt eller ett så kallat inflyttningsklart paket med nycklarna i handen. Beroende på innehållet varierar det som kunden ska sköta själv en hel del.

Planerna är grunden för allt

Du behöver ett bygglov innan du kan börja bygga. Ansökan ska vara skriftlig och till den ska bifogas byggnadens ritningar samt andra dokument. Närmare anvisningar får du från byggnadstillsynen på din ort.

Oberoende av byggsätt behöver du en huvudplanerare och en ansvarig arbetsledare som godtas av byggnadstillsynen och, om du bygger själv, någon som gör olika arbetsritningar såsom el-, vvs-, konstruktions- och grundläggningsplaner.

Sätt försäkringarna i skick

Det är skäl att sätta försäkringarna i skick redan innan man börjar bygga.

För huspaket, husleveranser enligt nycklarna i handen- eller gör det själv-alternativ lönar det sig att genast då bygget börjar teckna en hemförsäkring som har ansvars- och rättsskyddsförsäkringar. Om du ger husbygget till en byggfirma lönar det sig att granska att entreprenören har en ansvarsförsäkring som gäller.

Den som bygger ansvarar för att den avlönade arbetskraften på bygget, dvs. timmermän, rörmokare, målare och elektriker, är försäkrad med lagstadgade olycksfalls- och pensionsförsäkringar.

Som skydd för dem som jobbar på talko lönar det sig att teckna en separat talkoförsäkring och att också granska försäkringsskyddet för dem i din familj som är med och bygger.