Det här är indexplaceringar och så kommer du i gång

Indexfondernas popularitet som placeringsobjekt har ökat kraftigt under de senaste åren. Ett annat sätt att indexplacera är ETF-fonder. Båda sätten lyckas lätt via OP.

Det enklaste sättet att börja indexplacera är med indexfonder. OP erbjuder sex indexfonder som placerar på olika håll i världen och täcker alla huvudsakliga marknadsområden: världen, Nordamerika, Europa, Norden, Finland och Asien. OP:s indexfonder ger OP-bonus för OP-ägarkunderna.

Du kan också göra indexplaceringar via ETF-fonder (Exchange Traded Fund), dvs. börsnoterade indexandelsfonder. ETF-fonderna följer precis som indexfonderna ett visst index och placerar enligt det i olika aktier. Handeln med ETF:er sker på samma sätt som med aktier, där man måste tänka på värdepapprens gränspriser, eventuella valutakostnader och värdepappersförvaring som krävs för dem. OP har ett vältäckande urval på över 700 ETF:er.

Vad är ett index?

Ett index anger den genomsnittliga avkastningen på en tillgång på marknaden. Det följer den allmänna utvecklingen på marknaden och beskriver värdeförändringen. Ett index kan till exempel följa en börs såsom Helsingforsbörsen eller utvecklingen hos råvaror på marknaden. En indexfond eller ETF-fond följer utvecklingen i ett utvalt index och placerar utifrån det i företags aktier eller i råvaror.

Hur komma i gång med indexplaceringar?

Tack vare de låga provisionerna passar indexfonderna och ETF-fonderna bra för långtidssparande. Om du redan har ingått ett OP Avtal om sparande och placering, kan du direkt börja spara i OP:s indexfonder via OP-nättjänsten eller OP-mobilen. För att spara i ETF-fonder måste du dessutom ha tjänstekonceptet för aktieplacering.

Du kan ingå ett fortlöpande sparavtal för OP:s indexfonder och spara ett valfritt månatligt belopp. Genom att placera regelbundet och dela upp din placering på flera olika objekt, får du en effektiv spridning, dvs. mindre risk. Du kan också göra engångsteckningar i fonder, om det inte är möjligt att spara regelbundet. I ETF-fonder placerar du enklast genom engångsplaceringar.

För vem lämpar sig indexplacering?

Indexplacering är ett bra alternativ om du vill placera långsiktigt, tål risken på aktiemarknaden, strävar efter god avkastning och sätter värde på transparenta och kostnadseffektiva placeringar.

Vid behov är det möjligt att snabbt ta ut pengarna, men det lönar sig att sikta längre då det gäller indexplacering. Den rekommenderade placeringstiden i OP:s indexfonder år minst sju år, eftersom indexfonderna placerar på aktiemarknaden. Detsamma gäller ETF-fonderna. Den långsiktiga förväntade årliga avkastningen på aktiemarknaden är 6–8 %. På grund av den höga avkastningsförväntningen är också risken hög.

Om du ställer dig tveksamt till att ta risk, lönar det sig att börja placera via fonderna för sparare, där tillgångarna sprids också på räntemarknaden. Om du själv aktivt vill påverka dina placeringar, kan direkt aktieplacering passa dig bättre.

Kostnaderna för indexplacering

Förvaltningsprovisionen för alla OP:s indexfonder är 0,39 %. Privatkunder som är ägarkunder i Andelsbanken får 0,25 % i OP-bonus för fondandelarna. Tecknings- och inlösenprovisionerna varierar mellan 0,06 och 0,10 % beroende på produkt, och de krediteras fonden i sin helhet för att täcka transaktionskostnaderna.

ETF-fondernas förvaltningsprovisioner varierar avsevärt beroende på produkt, och är i allmänhet mellan 0,20 och 0,60 %. Priset för handeln med ETF-fonder bestäms enligt priset på den aktuella aktiemarknaden. Till exempel på aktiemarknaden i Tyskland börjar prissättningen från 0,20 %, min. 8 €. Dessutom måste priset på tjänstekonceptet för aktieplacerare beaktas.

Placeringsrådgivning för OP:s kunder

Om du behöver hjälp med att börja placera eller med dina nuvarande placeringar, står vår avgiftsfria placeringsrådgivning till din tjänst. Ta kontakt med oss, så bokar vi ett möte med dig på nätet, på kontoret eller per telefon – där det passar dig bäst. Boka tid för ett möte genom att ringa vårt servicenummer 0100 0500 eller boka tid på nätet.