Investera i en indexfond

Indexfonder passar i nästan vilken som helst placeringsportfölj. Med dem kan du kostnadseffektivt sprida dina placeringar på den globala aktiemarknaden.

Fonder som placerar enligt aktieindex

Indexfonder passar utmärkt i nästan vilken som helst placeringsportfölj. Du ska ändå alltid vara medveten om din risktålighet då du placerar i indexfonder. Placera så mycket i fonder som du är villig att tolerera värdefluktuationer på aktiemarknaden.

Riskerna under kontroll genom effektiv spridning

Tack vare de låga provisionerna är indexfonderna ett utmärkt placeringsalternativ för långtidssparande.

Då du sparar på lång sikt lönar det sig att kontrollera risken genom effektiv spridning. Genom att placera regelbundet varje månad och dela dina placeringar på flera olika objekt, sprider du din placering effektivt, dvs. reducerar risken. Med en enda fondplacering kan du sprida dina placeringar på den globala aktiemarknaden.  

Du kan ingå ett fortlöpande sparavtal för en indexfond med det belopp du väljer. Vid behov får du snabbt tillgång till pengarna.

Så här samlar indexfonderna avkastning:

  • Tillgångarna i indexfonderna placeras i enlighet med indexet på aktiemarknaden.
  • Utdelningarna från aktierna återplaceras automatiskt i enlighet med jämförelseindexet, så utdelningen kommer fondinnehavarna till godo genom att fondvärdet ökar. 
Välj den lämpligaste indexfonden för dig i vårt omfattande urval.

Det här är reklam. Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och för portföljförvaltningen svarar det portföljförvaltningsföretag som specificeras i fondprospektet för OP:s fonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för eventuell avkastning i framtiden. Ju högre kostnader fonden har, desto större inverkan har de på den förväntade avkastningen på placeringen. Dessutom beror den eventuella avkastningen på beskattningen, som i sin tur beror på placerarens personliga situation. Således kan avkastningen förändras i framtiden. Om fonden marknadsförs utomlands kan OP-Fondbolaget Ab besluta att avsluta sådan marknadsföring. Den information som presenteras på den här sidan ger inte en fullständig bild av fondens egenskaper.

Vid placeringsbeslut ska man beakta fondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP:s fonder och i övriga handlingar som gäller fonden. Innan du fattar det slutliga placeringsbeslutet ska du ta del av fondprospektet för fonderna samt faktabladet och fondens stadgar som finns på fondens webbsida. Fondprospektet och en sammanfattning av placerarnas rättigheter avseende placeringsfonder finns i tjänsten op.fi. Materialet finns på svenska, finska och engelska.