Investera i en indexfond

Indexfonder passar i nästan vilken som helst placeringsportfölj. Med dem kan du kostnadseffektivt sprida dina placeringar på den globala aktiemarknaden.

Fonder som placerar enligt aktieindex

Indexfonder passar utmärkt i nästan vilken som helst placeringsportfölj. Du ska ändå alltid vara medveten om din risktålighet då du placerar i indexfonder. Placera så mycket i fonder som du är villig att tolerera värdefluktuationer på aktiemarknaden.

Riskerna under kontroll genom effektiv spridning

Tack vare de låga provisionerna är indexfonderna ett utmärkt placeringsalternativ för långtidssparande.

Då du sparar på lång sikt lönar det sig att kontrollera risken genom effektiv spridning. Genom att placera regelbundet varje månad och dela dina placeringar på flera olika objekt, sprider du din placering effektivt, dvs. reducerar risken. Med en enda fondplacering kan du sprida dina placeringar på den globala aktiemarknaden.  

Du kan ingå ett fortlöpande sparavtal för en indexfond med det belopp du väljer. Vid behov får du snabbt tillgång till pengarna.

Så här samlar indexfonderna avkastning:

  • Tillgångarna i indexfonderna placeras i enlighet med indexet på aktiemarknaden.
  • Utdelningarna från aktierna återplaceras automatiskt i enlighet med jämförelseindexet, så utdelningen kommer fondinnehavarna till godo genom att fondvärdet ökar. 
Välj den lämpligaste indexfonden för dig i vårt omfattande urval.

Det här är reklam. Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.  OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget. För följande specialplaceringsfonder debiteras normala handelskostnader: specialplaceringsfonderna OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.