Kustannustehokkaat indeksirahastot

Spara i en indexfond

Indexfonder är ett enkelt, förmånligt och effektivt alternativ i placerarens portfölj. De är ett utmärkt val för placerare som är ute efter god avkastning och kostnadseffektivitet.

Indexfonder passar utmärkt i nästan vilken som helst placeringsportfölj. Du ska ändå alltid vara medveten om din risktålighet då du placerar i indexfonder. Placera så mycket i fonder som du är villig att tolerera värdefluktuationer på aktiemarknaden.

Riskerna under kontroll genom effektiv spridning

Tack vare de låga provisionerna är indexfonderna ett utmärkt placeringsalternativ för långtidssparande.

Då du sparar på lång sikt lönar det sig att kontrollera risken genom effektiv spridning. Genom att placera regelbundet varje månad och dela dina placeringar på flera olika objekt, sprider du din placering effektivt, dvs. reducerar risken. Med en enda fondplacering kan du sprida dina placeringar på den globala aktiemarknaden.  

Du kan ingå ett fortlöpande sparavtal för en indexfond med det belopp du väljer. Vid behov får du snabbt tillgång till pengarna.

Så här samlar indexfonderna avkastning:

  • Tillgångarna i indexfonderna placeras i enlighet med indexet på aktiemarknaden.
  • Utdelningarna från aktierna återplaceras automatiskt i enlighet med jämförelseindexet, så utdelningen kommer fondinnehavarna till godo genom att fondvärdet ökar. Då du placerar långsiktigt i en fond drar du också nytta av andra placerares tecknings- och inlösenprovisioner, eftersom också de betalas till fonden.
Välj den lämpligaste indexfonden för dig i vårt omfattande urval.

Fonder som placerar enligt aktieindex

Indexfonderna placerar alla tillgångar i aktier i enlighet med jämförelseindexet. Därför samlas det en betydande aktierisk i indexplacerarnas portfölj och portföljens värdeförändring reflekterar direkt den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden. Med beaktande av den totala risken i portföljen är det förnuftigt att sprida en del av tillgångarna på andra tillgångsklasser än aktier.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.