Fonder för sparare

Ett enkelt sätt att pröva på att placera.

Fonder som lämpar sig för sparare

Det är lätt och bekvämt att spara i fonder

Sparande i vardagen är ett utmärkt sätt att sköta den egna ekonomin och öka förmögenheten på lång sikt. Det är också bra att förbereda sig på överraskande utgifter, de infinner sig inte alltid vid en lämplig tidpunkt. Det lönar sig emellertid inte att låta överlopps pengar ligga på ett konto, sätt dem i arbete istället. Ett enkelt sätt att få pengarna att växa är att regelbundet sätta in en bestämd summa i en fond. Du kommer igång också med små belopp och när ett lämpligt belopp dras av från kontot automatiskt på lönedagen, behöver du inte fundera desto mer på sparandet. Ju längre tid du sparar, desto bättre avkastning kan du vänta dig på dina besparingar. Med tiden ökar din förmögenhet och utan att du märker det har du sparat ihop pengar till exempel för en semesterresa.

Fonder för sparare är ett enkelt sätt att pröva på att placera

Fonder för sparare är färdiga lösningar där fondens tillgångar sprids globalt på aktie- och räntemarknaden. Du behöver inte själv aktivt följa upp läget på marknaden eller sköta valet av placeringsobjekt, utan arbetet sköts av fondens portföljförvaltare. Du kan behändigt följa upp hur fonderna utvecklas i op.fi och i OP-mobilen och samtidigt lära dig hur det går till att placera.

Välj en lämplig fond

Det är lätt att välja en fond, för bland fonderna för sparare finns det lämpliga alternativ för var och en. Har du ett sparmål, hurdan avkastning är du ute efter, hurdan risk är du beredd att ta och hur länge vill du spara? Om du behöver dina pengar inom några år, ska du välja en fond som placerar en mindre del av sina tillgångar på aktiemarknaden. Då du sparar på längre sikt kan du välja en fond med större aktievikt.

Läs om våra enkla fonder för sparare:

Det här är reklam. Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.  OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget. För följande specialplaceringsfonder debiteras normala handelskostnader: specialplaceringsfonderna OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.