Mies laiturilla

Enkla fonder för sparare

Genom att placera i en fond för sparare kan du enkelt delta i jakten på bättre avkastning på aktiemarknaden. I Fonderna för sparare sköter en placeringsexpert valet av placeringsobjekt för din räkning.

Fonderna för sparare är ett enkelt sätt att pröva på placering

I Fonderna för sparare placerar vi det belopp du valt på aktie- och räntemarknaden. Du kan pröva på att spara också med små belopp så lär du dig hur det fungerar. Vid placeringar går avkastning och risk hand i hand: ju större risk, desto större förväntad avkastning. Fondandelens värde varierar enligt fluktuationerna på marknaden.

Bra att veta om Fonder för sparare

  • Ingen teckningsprovision tas ut för fonderna.
  • Det går att sälja fondandelarna och ta i bruk pengarna när som helst.
  • Det går enkelt att följa upp fondandelarna och göra tilläggsplaceringar på nätet.
  • Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

OP-Försiktig

OP-Försiktig lämpar sig för försiktiga sparare och för kortfristigt sparande. OP-Försiktig består mest av ränteplaceringar, vilket innebär att värdeförändringarna hålls moderata fastän det skulle storma ordentligt på aktiemarknaden. Fonden lämpar sig t.ex. för dem som planerar en semesterresa eller anskaffningen av nya möbler.

1 mån
+1,70 %
3 mån
-7,24 %
år
-1,48 %

OP-Moderat

OP-Moderat lämpar sig för sparare som är ute efter bättre avkastning än avkastningen på insättningar. Fonden placerar alltid i viss mån i aktier, och därför spelar utvecklingen på aktiemarknaden en central roll i fondens värdeutveckling. Fonden lämpar sig t.ex. för sparare som planerar att köpa en ny bil eller renovera köket.

1 mån
+2,63 %
3 mån
-10,07 %
år
-1,07 %

OP-Modig

OP-Modig lämpar sig för sparare som är strävar efter god avkastning och som inser risken i anslutning till den höga aktievikten. Fondens placeringar består till största delen av aktieplaceringar och utvecklingen på aktiemarknaden har därför en direkt och omedelbar verkan på fondens värde. OP-Modig lämpar sig t.ex. för dem som vill förbereda sig inför pensionstiden eller dem som planerar större anskaffningar.

1 mån
+3,55 %
3 mån
-13,22 %
år
-1,30 %

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.