OP-Försiktig

Sträva efter skälig avkastning med rimlig risk
1

Fonden är lämplig för en placerare som håller på att börja

Placeringsfonden OP-Försiktig är ett bra val för en försiktig sparare och passar bra till exempel som första fond.

2

Undvik stora värdeförändringar

Fonden placerar främst på räntemarknaden, varvid värdeförändringen är måttfullare.

3

Dra nytt av förmånerna för ägarkunder

Som ägarkund i andelsbanken kan du köpa och sälja fonden avgiftsfritt och dina fondandelar samlar OP-bonus varje år. Fondens övriga kostnader finner du i faktabladet.

Fondsparande kan vara bekymmersfritt

Fonden väljer placeringsobjekt med eftertanke och målet är att gardera sig mot marknadsfluktuationer. Fonden OP-Försiktig är en blandfond som placerar i huvudsak på den globala räntemarknaden och i mindre delar på aktiemarknaden. Fondens avkastningsutveckling är i regel jämnare ju mer ränteplaceringar fonden har. Ändringarna på aktie- och räntemarknaden påverkar fondens värdeutveckling. Fonden placerar i regel via andra fonder. Fondens placeringar har en omfattande spridning på marknaderna i både de utvecklade länderna och i tillväxtländerna.

En fond för en försiktig sparare

Fonden OP-Försiktig passar för placerare som strävar efter skälig avkastning med låg risk för sin placering. Den som placerar i fonden kan lita på att experter aktivt följer med vad som händer på marknaden och vidtar de åtgärder som behövs. Så här kan placeraren i lugn och ro koncentrera sig på andra saker.

Du kan göra en engångsplacering i fonden eller börja månadsspara från 10 euro per månad. Fonden rekommenderas inte för en placerare som tänker lösa in sina andelar under de två första åren. Fonden lämpar sig till exempel för dem som planerar en semesterresa eller anskaffning av nya möbler.

 
Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,00 % 0,95 % 0,50 %

Som ägarkund i andelsbanken kan du köpa och sälja fonden avgiftsfritt och dina fondandelar samlar OP-bonus.

OP-Försiktig är en blandfond som placerar i huvudsak på den globala räntemarknaden och delvis på aktiemarknaden. I utgångsläget placeras 80 % av fondens tillgångar på räntemarknaden och 20 % på aktiemarknaden. Ränteplaceringarnas andel kan variera mellan 70 och 100 % och aktieplaceringarnas andel mellan 0 och 30 %. Fonden placerar i regel via andra fonder. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Mest används derivatinstrument för att hantera aktie- och ränterisken. Fondens placeringar sprids brett på aktier i olika företag och i obligationslån, eftersom de genomförs i huvudsak via fonder.

Fonden främjar miljö- och samhällsaspekter genom att använda analysmetoder som gäller miljö, samhälle och god förvaltningssed (ESG) och genom att utesluta vissa placeringsobjekt. Mer information om ESG-metoderna finns i fondprospektet. Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den fondens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Fondens jämförelseindex består av en kombination av flera index. Jämförelseindexets sammansättning framgår av fondprospektet. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.
Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Ville Pekkala
Jämförelseindex
Blandindex, se Fondprospektet för detaljer.
Begynnelsedag
11.06.2009
ISIN
FI0008814702
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
617 Meur
Andelens värde (04.12.)
130,08 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Faktablad
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Hållbarhetsinformation
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (01.12)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Försiktig A +3,68 % +1,76 % +2,17 % +1,55 % −1,57 % +0,75 %
Jämförelseindex +3,76 % +2,34 % +3,44 % +3,35 % −1,11 % +2,04 %

Årlig avkastning

2018 2019 2020 2021 2022 Fr årets början
OP-Försiktig A −5,55 % +8,71 % +2,01 % +3,66 % −13,07 % +5,17 %
Jämförelseindex −1,84 % +11,00 % +5,12 % +3,95 % −14,13 % +7,50 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Försiktig A 4,49 % - -
Jämförelseindex - - -

Särskilt för dig som är ägarkund lönar det sig att spara och placera eftersom du får utmärkta förmåner för det.

Förmåner för fond- och försäkringssparande:

 • Du kan köpa och sälja nästan alla fonder utan kostnader.*
 • På fonder och försäkringsbesparingar samlar du 0,325 % OP-bonus.**  
 • Du kan börja försäkringsspara utan kostnad. 
 • I de digitala tjänsterna kan du utan kostnad byta placeringsobjekt, göra tilläggsplaceringar och byta betalnings- och placeringsplan till OP Placeringsförsäkring och OP Sparavtal.  

Förmåner för aktie- och ETF-placering:

 • Du kan utan kostnad öppna aktiesparkonto och värdeandelskonto.
 • Du får rabatt för aktieköp och ett provisionstak på 1 procent när det gäller inhemska aktieköp på värdeandelskontot. Förmånerna är i kraft i de digitala tjänsterna.
 • Du får utan kostnad aktierekommendationer och aktieanalyser.
 • Du får rabatt på tjänstepaketet för sparande och placering:
  Aktiesparkonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 9,99 €/mån. (norm. 14,99 €/mån.)
  Värdeandelskonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 0 €/mån. (norm. 5,39 €/mån.)

Övriga förmåner:

 • Endast ägarkunder kan placera i Avkastningsandelen.

Se till att dra nytta av alla förmåner:

*För följande specialplaceringsfonder debiteras normala kostnader: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.

**OP-bonus används för bankens serviceavgifter och försäkringspremier. Det samlas inte OP-bonus för specialplaceringsfonden R2 Crystal och för fondernas institutionsserier. Följande placeringsobjekt som är anknutna till försäkringsbesparingar samlar inte OP-bonus: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Fund A. Fondanknutna försäkringar samlar OP-bonus, undantaget individuella placeringsförsäkringar och individuella placeringsavtal.  

Det här är reklam. Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.  OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget. För följande specialplaceringsfonder debiteras normala handelskostnader: specialplaceringsfonderna OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.