Försäkringsexperter vid OP Raseborg

Hos Pohjola Försäkring hittar du försäkringar som kan skräddarsys enligt din livssituation och dina behov. Våra försäkringar skyddar dig, dina närmaste, hemmet och din egendom, dina fordon, ditt företag och dess anställda.

Råkade du ut för en skada? 

Behöver du anvisningar för olika skadesituationer och för att göra en skadeanmälan? Pohjola Skadehjälpen hjälper dig i skadeärenden dygnet runt på skadehjalpen.pohjola.fi.

Som privatkund kan du göra en skadeanmälan och sköta dina försäkringsärenden enkelt och säkert i OP-mobilen.

När du behöver kontakta oss i försäkringsärenden 

För att du ska kunna sköta dina ärenden behändigt på nätet har vi samlat många genvägar och vanliga frågor om försäkringar för dig. Välj det ämne som passar bäst och se om du hittar det du söker.

Pohjola Försäkrings lokala experter på OP Raseborg når du via telefon och tidsbokning, när du behöver en ny försäkring eller en uppdatering av försäkringsskyddet.

Niemi Sirpa
Försäkringsrådgivare
010 253 0145 Försäkringar för privatkunder
Rokka Kalle
Kundrelationschef
010 253 2722 Yrkestrafikmästare och försäkringar för företagskunder

Som företagskund får du på samma gång ordning på både lagstadgade försäkringar hos Ilmarinen och de viktigaste lagstadgade och frivilliga försäkringarna hos Pohjola Försäkring. FöPL- och ArPL-försäkringen beviljas av Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. 

En försäkringsförmedlare är ombud för Pohjola Försäkring och OP-Livförsäkring.

När du behöver kontakta oss i bankärenden: Kontaktinformation till personalen vid OP Raseborg