Försäkringar

Vanliga frågor

Skadeanmälan – Hur anmäler jag en skada?

Enklast anmäler du en skada via nättjänsten. Då får du också ersättningsbeslutet snabbast.

Läs mer om hur du ska gå till väga vid olika skadesituationer från Pohjola Skadehjälpen

Hur ska jag kontakta?

Du når oss via 010 253 0022 vardagar kl. 9–16 på svenska (0303 0303 på finska må–fr kl. 8–22 och lö 10–16). Du kan logga in i nättjänsten för försäkringar med alla bankers koder, och då kan du också sända oss ett nätmeddelande eller så kan du ta kontakt via chatten.

Om det sker en skada ger Pohjola Skadehjälpen enkla anvisningar för skador – läs mer på skadehjalpen.op.fi och i OP-mobilen.

Flytt – Vad ska jag göra med min hemförsäkring?

Du kan bekymmersfritt flytta från ditt gamla hem till ditt nya hem, för Pohjola Försäkrings hemförsäkring täcker ditt lösöre också under flyttningen. Kom ändå ihåg att själv överföra din hemförsäkring till den nya bostaden. Du kan göra en ändringen av försäkringsställe i nättjänsten för försäkringar:

 • Börja genom att logga in med dina bankkoder
 • Välj i avsnittet Försäkringar "Mina försäkringar"
 • Hemförsäkringen hittar du genom att välja punkten “Ändra försäkringsställe”

Om du inte har en gällande hemförsäkring, kan du räkna ut premien och teckna en försäkring enkelt i vår nätbutik.

Försäkringspaketet Easy för unga kan undantagsvis överföras till en ny adress endast per telefon, via chatten eller med ett nätmeddelande. Meddela din nya adress, storleken på din bostad och eventuella familjemedlemmar som samtidigt flyttar med dig, eftersom de också omfattas av din hemförsäkring. Easy-försäkringen är lämplig främst för hyresboende, så om du köper en egen bostad, lönar det sig att gå igenom ditt försäkringsskydd tillsammans med oss.

Läs också våra artiklar om köp av bostad, flyttning och boende!

Jag behöver mer betalningstid för försäkringsfakturan, vad ska jag göra?

Om du inte kan betala försäkringsfakturan på förfallodagen och du behöver längre betalningstid, kan du lätt be om det i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen genom att skicka ett meddelande till kundtjänsten.

I meddelandet ska du uppge avtalsbeteckning, fakturabelopp och förfallodag samt önskad betalningsdag. Vi svarar på ditt meddelande och berättar om den betalningsdag som du önskat är möjlig.

För betalningstiden efter den ursprungliga förfallodagen löper dröjsmålsränta som tas ut i samband med följande faktura.

Läs andra svar på allmänna frågor om försäkringsfakturor

 

Offertbegäran - Hur jag kan be om offert på nya försäkringar?

Du kan räkna ut premien och teckna försäkringar enklast i vår nätbutik. Om du vill kan du också be om offert på flera försäkringar med blanketten för offertbegäran.

I gällande försäkringar kan du göra vissa ändringar genom att logga in i din nättjänst för försäkringar.

 

Tidsbokning – Hur bokar jag tid till ett kontor eller för et webb- eller telefonmöte?

Tidsbokning till ett konto eller till ett webb- och ett telefonmöte gör du enklast på nätet. Du kan välja den tidpunkt eller expert som du vill ha. Du kan också välja ett lämpligt sätt att förhandla som passar dig bäst.


Kom ihåg att alltid ta med dig ett identitetsbevis då du sköter ärenden på kontoret.

Fullmakt – Hur jag kan befullmäktiga en annan person?

För att en annan person ska kunna sköta försäkringar som är i försäkringstagarens namn och skador i anslutning till dem, ska personen ha en fullmakt av försäkringstagaren. Fullmakten kan ges i nättjänsten för försäkringar.

 • Börja genom att logga in med dina bankkoder
 • Välj i avsnittet Försäkringar Fullmakter

En fullmakt ger rätt att sköta fullmaktsgivarens alla försäkrings- och skadeärenden med undantag för förmånstagarförordnanden, ifyllande av hälsodeklarationer eller befullmäktigande av tredje person. Utifrån fullmakten kan fullmaktstagaren uträtta ärenden per telefon, i nättjänsten eller i ett kontor och fullmaktstagaren ser fullmaktsgivarens försäkringar i sin nättjänst.

Avställning och påställning av fordon samt andra ändringar i registeringen - Hur inverkar de på mina försäkringar?

Ändringar i registrering av fordon är avställning, påställning samt ändringar i ägare och innehavare. Du kan göra ändringar i registreringen i din nättjänst.

 • Börja genom att logga in med dina bankkoder
 • Välj i avsnittet Försäkringar "Mina försäkringar"
 • Välj under dina fordonsförsäkringar “Gör en anmälan"

Du kan också göra ändringar i registreringen genom Trafis nättjänst eller hos närmaste besiktningskontor som gör registreringar. För ändringar i registreringen debiteras en avgift enligt Trafis prislista.

Ändringar i registeruppgifterna uppdateras automatiskt i dina försäkringsuppgifter. För avställningstiden krediterar vi trafikförsäkringspremien. I början av försäkringsperioden, debiteras emellertid en minimipremie på 14 euro. I fråga om kaskoförsäkringen betalar du för de skydd som skyddar fordonet också under avställningstiden, såsom skydd mot brand och stöld.
Du ser väl till att ditt kontonummer är uppdaterat för en eventuell kreditering av premien. Du kan granska ditt konto då du är inloggad i punkten:

Försäkringar - Kommunikation - Konton

Green card – vad behöver jag om jag reser utomlands med bil eller motorcykel?

På resor som riktar sig utanför de nordiska länderna rekommenderar vi att du tar med dig det Gröna kortet, dvs. Green Card, som är ett intyg över att din trafikförsäkring är i kraft. I det Gröna kortet räknas upp de länder där trafikförsäkringen gäller.

Så här skaffar du det Gröna kortet:

 • Börja beställa ett Green Card, alltså ett grönt kort, genom att logga in i nättjänsten för försäkringar.
 • Välj bland dina försäkringar trafikförsäkringen för det fordon för vilket du vill beställa ett Green Card.
 • Beställ ett Green Card genom att fylla i uppgifterna om resan i blanketten.
 • Vi sänder ditt Green Card med posten inom cirka en vecka.

Du observerar väl att utomlands är din självrisk större. Vid sakskador på fordon som sker utanför Norden dubbleras din självrisk. Om din motorcykel eller personbil stjäls i Estland, Lettland, Litauen eller Polen, är självrisken 20 % av skadebeloppet, dock minst 600 euro.

Jag är inte kund hos OP, hur sköter jag mina försäkringsärenden på nätet?

Du kan sköta dina försäkringsärenden, trots att du inte är kund hos Andelsbanken. I nättjänsten för försäkringar kan du logga in med vilken som helst banks koder. Välj vid inloggningen punkten "Andra identifieringssätt”.

Sportskydd - Hur ska jag säga upp mitt Sportskydd?

Du kan säga upp Sportskyddet genom att anmäla om det med ett nätmeddelande. Du kan sända oss ett fritt formulerat meddelande via nättjänsten för försäkringar.

 • Börja genom att logga in med dina bankkoder
 • Meddelanden ser du till höger genom att välja "Kundtjänst”

Ange i meddelandet följande uppgifter:

 • Den försäkrades namn och personbeteckning
 • Grenförbund
 • Kontonummer, till vilket en extra premie återbetalas
 • E-postadress för bekräftelse

Jag säljer mitt fordon – Vad ska jag göra med försäkringen?

Trafikförsäkringen och en eventuell kaskoförsäkring för fordonet upphör automatiskt i enlighet med uppgifterna i Trafi i följande fall:

 • när fordonet byter ägare
 • när fordonet avförs slutgiltigt från registret med ett skrotningsintyg eller på grund av skada

Ändringen registreras i försäkringsuppgifterna med ett dröjsmål, därefter får du ett uppdaterat försäkringsbrev.

Betalningsanmärkning - Hur inverkar en betalningsanmärkning på försäkrings- och banktjänster?

En betalningsanmärkning införs i Suomen Asiakastietos kreditupplysningsregister, om betalningen förblir obetald. En anmärkning kan inverka på dina möjligheter att få bank- och försäkringstjänster. Hur anmärkningen inverkar på tillgången till tjänster beror på bank- och försäkringstjänsten, anmärkningarnas antal och deras karaktär.

Vår kundtjänst ger dig information om hur betalningsanmärkningar inverkar på vårt beviljande av tjänster. Allmän information om betalningsanmärkningar finns på FINEs Försäkrings- och finansrådgivnings webbsajt (på finska).

Reseförsäkringskort - Var får jag ett reseförsäkringskort?

Om du har en fortlöpande resenärförsäkring postas reseförsäkringskortet hem till dig. Om kortet har försvunnit eller gått sönder, kan du beställa ett nytt reseförsäkringskort via nättjänsten på sidan för din resenärförsäkring: Försäkringar – Resenärförsäkring – Beställ ett reseförsäkringskort. Vi skickar det nya reseförsäkringskortet till dig per post inom två veckor.

Du har också tillgång till ett elektroniskt reseförsäkringskort i OP-mobilen via Mina försäkringar.

I tidsbundna resenärförsäkringar utgör försäkringsbrevet bevis på en gällande resenärförsäkring.

Reseförsäkringsintyg för visum - Hur får jag ett reseförsäkringsintyg för visum?

För visum krävs inte försäkringsbolagets stämpel eller underskrift på reseförsäkringsintyget, så du kan skriva ut det direkt via nättjänsten för försäkringar på sidan Försäkringar – Resenärförsäkring – Beställ ett reseförsäkringsintyg för visum. Alternativt kan du beställa det portofritt till din hemadress.