Kundrelation i OP

Aktivering av OP-nättjänstkoder – Hur aktiverar jag mina nya koder?

Inom två dagar från det att du har sänt din ansökan får du ett textmeddelande om huruvida din ansökan har godkänts. Textmeddelandet innehåller också anvisningarna för hur du aktiverar dina nya OP nättjänstkoder på nätet. Följ anvisningarna och ta emot dina OP nättjänstkoder samt ett lösenord som har anslutits till dina koder. Dina nya koder träder genast i kraft. Du kan logga in i OPs tjänster när du har fått nyckeltalslistan per post.

Bli kund på nätet – Vem kan ansöka om att bli kund hos OP på nätet?

Du kan bli kund hos oss utan ett besök på kontoret, om du är en myndig finsk medborgare och dina kreditupplysningar är i skick. Om du har en betalningsanmärkning, är minderårig, inte är finsk medborgare eller inte har en fast adress i Finland, kan du ansöka om att bli kund genom att boka tid till kontoret.

Att beställa tjänster och produkter – Hur beställer jag ett kort för ett nyligen öppnat konto?

Då du blir kund hos OP på nätet, får du ett konto och OP nättjänstkoder. Om du vill ansluta ett betalkort till ditt nya konto, är det lättast att göra det på nätet. Sök först ett kort som passar dig, logga in i OP-nättjänsten med dina koder och ansök om kortet.

Att bli kund – Vad frågar man mig, när jag blir kund hos OP?

Du kan bli kund hos OP på nätet genom att fylla i en ansökan. I ansökan frågas utöver dina kontaktuppgifter efter ett telefonnummer till vilket vi kan sända information per textmeddelande angående din kundrelation. Dessutom har bankerna en lagstadgad skyldighet att känna och identifiera sina kunder. Därför frågar vi i ansökan efter de uppgifter som lagen om penningtvätt förpliktar oss att fråga, uppgifter om medlen på kontot och skattskyldighet, så att våra kunder kan sköta sina ärenden tryggt.

Du identifierar dig i ansökan med ett giltigt identitetsbevis, så ha ditt pass eller identitetskort nära till hands för att fylla i ansökan. 

Om du håller på att byta bank till OP, boka tid för ett möte i stället för att fylla i en ansökan. Det lönar sig att ta med dig ett sammandrag över dina nuvarande banktjänster till mötet.

Avgifter i anslutning till kundrelationen – Vad kostar det att vara kund?

När du blir kund hos oss på nätet, får du automatiskt ett konto och OPs nättjänstkoder. Det konto som öppnas är avgiftsfritt och månadsavgiften för OP-nättjänsten är högst 2,70 euro.

Dessutom kan du som kund också välja andra tjänster. Månadsavgiften för OPs nättjänstkoder och avgifterna för andra tjänster framgår av din banks tariff.

Bankbyte – Jag håller på att byta bank. Vilka uppgifter måste jag ha med mig vid mötet?

När du håller på att byta bank, boka en tid på nätet för ett möte eller ett nätmöte. Mötet tar cirka en timme. Vi diskuterar de tjänster som passar dig och går igenom hur din kundrelation överförs från din nuvarande bank till OP.

För att överföringen av kundrelationen ska gå smidigt, lönar det sig för dig att ta med ett sammandrag över dina nuvarande banktjänster till det första mötet.

Inkludera gärna i sammandraget

  • lånenumren och lånebeloppen
  • kontonumren
  • kreditkortsnumren
  • försäkringsbreven.

Kom också ihåg att vid behov på förhand fylla i ansökan om bolån på nätet.

Behandlingen av ansökan Behandlingen av ansökan – Jag har sänt min ifyllda ansökan. Hur går behandlingen av min ansökan vidare? Jag har sänt min ifyllda ansökan. Hur går behandlingen av min ansökan vidare?

Behandlingen av din ansökan börjar när du sänder din färdiga ansökan. Inom två dagar från det att du har sänt din ansökan får du ett textmeddelande om huruvida din ansökan har godkänts. Textmeddelandet innehåller också anvisningarna för hur du aktiverar dina OP nättjänstkoder. Då du har aktiverat dina koder, kan du använda dem efter att du har fått en nyckeltalslista.

Du får nyckeltalslistan per post inom en vecka efter att du har sänt din ansökan. Vi sänder också andra dokument i anslutning till din kundrelation inom en vecka enligt ditt val antingen till din e-post eller hemadress.

Betalningsanmärkningar, kreditupplysningsregister – Vad är en betalningsanmärkning och vilka följder har den?

En obetald betalning leder till en betalningsanmärkning i kreditupplysningsregistret. Anmärkningen kan påverka möjligheterna att anlita bank- och försäkringstjänster. Anmärkningens inverkan på tillgången till tjänster beror på bank- eller försäkringstjänsten, antalet anmärkningar och anmärkningarnas natur.

Vår kundtjänst berättar mer om hur en betalningsanmärkning påverkar anlitandet av våra tjänster. Allmän information om betalningsanmärkningar finns på Försäkrings- och finansieringsrådgivningens (FINE) nätsidor.

Förmåner – Hur blir jag ägarkund och får tillgång till förmåner?

Alla våra kunder kan bli ägarkunder och det är lätt att ansluta sig på nätet, via vår telefontjänst 010 253 0022 eller på närmaste andelsbankskontor. Då du ansluter dig betalar du en medlemsinsats, vanligtvis 100 euro, som är en engångsplacering - inga andra avgifter tas ut.

När du blir ägarkund, äger du en del av vår kooperativa OP och du får värdefulla förmåner och rabatt på banktjänster, försäkringar och tjänster för sparande och placering. Som ägarkund samlar du också värdefull OP-bonus för dina ärenden – rent av för hundratals euro per år.

Hur överförs betalkontot?

Om du vill, kan du avgiftsfritt överföra ditt betalkonto till den nya banken i samband med bankbytet. Med en fullmakt kan du befullmäktiga din nya bank att överföra ditt betalkonto, så att du inte behöver ta hand om ärenden i anslutning till överföringen. Ifall det finns flera kontoinnehavare, måste man ha ett tillstånd till överföringen av betalkontot från dem alla.

Din nya bank

  • förmedlar din undertecknade fullmakt till din gamla bank inom två vardagar
  • informerar den som betalar din lön och förmåner samt SEPA-direktdebiterare om ditt nya kontonummer och aktiverar dina betalningsuppdrag i den gamla banken inom fem bankdagar från att den har mottagit uppgifterna från din gamla bank.

Meddela din nya bank ett datum från vilket återkommande betalningsuppdrag och SEPA-direktdebiteringsfullmakter debiteras ditt nya betalkonto. Vänligen notera att datumet kan infalla tidigast 13 bankdagar efter att den nya banken har fått alla uppgifter den behöver.

Din gamla bank

  • avslutar tjänsterna enligt din undertecknade fullmakt inom fem bankdagar från det att fullmakten har tagits emot
  • levererar till den nya banken, och till dig på begäran, en förteckning över dina återkommande kontotransaktioner för tretton månaders tid
  • överför pengarna som finns på kontot till kontot i den nya banken och avslutar betalkontot i den gamla banken. 

Nytt kontonummer – Vart måste jag meddela mitt nya kontonummer?

I samband med bankbytet byts också ditt kontonummer. Meddela ditt nya kontonummer till exempel till den som betalar din lön eller pension samt alla andra parter som betalar dig återkommande betalningar. Observera att du ofta kan meddela ditt nya kontonummer också på nätet, till exempel på pensionsutbetalares, Skatteförvaltningens och FPA:s sidor.

Skötseln av ärenden på nätet – Hur sköter jag mina ärenden med OP-nättjänstkoderna också i andra aktörers tjänster?

Med OP nättjänstkoderna kan du sköta dina ärenden i OPs alla nät- och mobiltjänster. Ifall du vill använda dina koder för att identifiera dig i andra aktörers tjänster eller för nätbetalningar, behöver du Andelsbankens nättjänstkoder.

Med Andelsbankens nättjänstkoder kan du sköta ärenden utöver OPs tjänster också i andra aktörers tjänster. Andelsbankens nättjänstkoder kan anslutas till ditt konto i samband med ett kontorsbesök.

Vad är OP-bonus och hur samlas de?

Då du är ägarkund, samlar du OP-bonus för dina ärenden och med OP-bonus betalas tjänster som du använder. I OP-nättjänsten ser du hur mycket bonus du har samlat, till vad bonus har använts och hur mycket bonus du har kvar.

Ägarkunderna samlar OP-bonus för alla ärenden som ger rätt till bonus, t.ex. lån, besparingar, placeringar och försäkringspremier. Den OP-bonus som samlats räknas på basis av de månatliga ärendena.

OP-bonus som samlats på bonuskontot används för de användningsobjekt som OP fastställt, såsom banktjänster, försäkringspremier samt OP-Fastighetscentralens provisioner och arvoden för juridiska tjänster. Avgifterna och provisionerna betalas automatiskt helt eller delvis med bonus beroende på hur mycket bonus det finns att använda.

Överföringen av ärenden – Hur överför jag mina inkomster och utgifter till den nya banken?

Då du undertecknar en fullmakt, överför vi avgiftsfritt dina betalningsärenden för dig. Vi överför dina ärenden enligt din plan till OP och vid behov avslutar vi dina ärenden i din nuvarande bank.

Vi överför återkommande betalningar i enlighet med avtalet från ditt nuvarande konto till ditt nya konto, till exempel periodiska betalningsuppdrag och den nuvarande bankens direktdebiteringsfullmakter. Betalningsuppdragen överförs senast inom sju bankdagar från det att de nödvändiga uppgifterna har tagits emot.

Om du har existerande e-fakturor eller andra återkommande betalningar, kom ihåg att aktivera dem på nytt själv. Det lönar sig också att förmedla numret på det betalkort som anslutits till det nya kontot till tjänsteleverantörer vars betalningar du vill ska debiteras det nya kontot. För inkomster som riktas till ett konto i OP måste du meddela ditt nya kontonummer till alla vars betalningar du vill rikta till ditt nya konto.