Kundrelation i OP

Aktivering av OP:s kod - Hur aktiverar jag min nya kod?

OP:s kod består av användarkoden, lösenordet och nyckeltalslistan samt ett telefonnummer för tilläggsbekräftelse.

 • Inom två vardagar från det att du har sänt din ansökan får du ett textmeddelande om huruvida din ansökan har godkänts. Textmeddelandet innehåller också anvisningar för hur du aktiverar din nya användarkod på nätet.
 • I samband med användarkoden får du ett engångslösenord. Vid den första inloggningen blir du ombedd att byta lösenord.
 • Din nya kod träder i kraft genast. Du kan logga in i OP:s tjänster när du har fått nyckeltalslistan per post.

Att beställa tjänster och produkter – Hur beställer jag ett kort för ett nyligen öppnat konto?

Då du blir kund hos OP på nätet, får du ett konto och OP:s kod. Enklast ansluter du ett betalkort till ditt nya konto på nätet. Ditt första kort sänds till din andelsbank.

Läs om våra betalkort och fyll i en ansökan behändigt på nätet.

Att bli kund – Vad frågar man mig, när jag blir kund hos OP?

Du kan bli kund hos OP på nätet genom att fylla i en ansökan. I ansökan frågas utöver dina kontaktuppgifter efter ett telefonnummer till vilket vi kan sända information per textmeddelande angående din kundrelation. Dessutom har bankerna en lagstadgad skyldighet att känna och identifiera sina kunder. Därför frågar vi i ansökan efter de uppgifter som lagen om penningtvätt förpliktar oss att fråga, uppgifter om medlen på kontot och skattskyldighet, så att våra kunder kan sköta sina ärenden tryggt.

Du identifierar dig i ansökan med ett giltigt identitetsbevis, så ha ditt pass eller identitetskort nära till hands för att fylla i ansökan. 

Om du håller på att byta bank till OP, boka tid för ett möte i stället för att fylla i en ansökan. Det lönar sig att ta med dig ett sammandrag över dina nuvarande banktjänster till mötet.

Avgifter i anslutning till kundrelationen – Vad kostar det att vara kund?

När du blir kund hos oss på nätet, får du ett konto och OP:s kod. Det konto som öppnas är avgiftsfritt och månadsavgiften för OP-nättjänsten är högst 2,70 euro.

Dessutom kan du som kund också välja andra tjänster. Avgifterna för nättjänsten och övriga tjänster framgår av din andelsbanks tariff.

Bankbyte – Hur överförs betalkontot?

Om du vill, kan du avgiftsfritt överföra ditt betalkonto till den nya banken i samband med bankbytet. Med en fullmakt kan du befullmäktiga din nya bank att överföra ditt betalkonto, så att du inte behöver ta hand om ärenden i anslutning till överföringen. Ifall det finns flera kontoinnehavare, måste man ha ett tillstånd till överföringen av betalkontot från dem alla.

Din nya bank

 • förmedlar din undertecknade fullmakt till din gamla bank inom två vardagar
 • informerar den som betalar din lön och förmåner samt SEPA-direktdebiterare om ditt nya kontonummer och aktiverar dina betalningsuppdrag i den gamla banken inom fem bankdagar från att den har mottagit uppgifterna från din gamla bank.

Meddela din nya bank ett datum från vilket återkommande betalningsuppdrag och SEPA-direktdebiteringsfullmakter debiteras ditt nya betalkonto. Vänligen notera att datumet kan infalla tidigast 13 bankdagar efter att den nya banken har fått alla uppgifter den behöver.

Din gamla bank

 • avslutar tjänsterna enligt din undertecknade fullmakt inom fem bankdagar från det att fullmakten har tagits emot
 • levererar till den nya banken, och till dig på begäran, en förteckning över dina återkommande kontotransaktioner för tretton månaders tid
 • överför pengarna som finns på kontot till kontot i den nya banken och avslutar betalkontot i den gamla banken. 

Bankbyte – Jag håller på att byta bank. Vilka uppgifter måste jag ha med mig vid mötet?

När du håller på att byta bank, boka en tid på nätet för ett möte eller ett nätmöte. Mötet tar cirka en timme. Vi diskuterar de tjänster som passar dig och går igenom hur din kundrelation överförs från din nuvarande bank till OP.

För att överföringen av kundrelationen ska gå smidigt, lönar det sig för dig att ta med ett sammandrag över dina nuvarande banktjänster till det första mötet.

Inkludera gärna i sammandraget

 • lånenumren och lånebeloppen
 • kontonumren
 • kreditkortsnumren
 • försäkringsbreven.

Kom också ihåg att vid behov på förhand fylla i ansökan om bolån på nätet.

Behandlingen av ansökan – Jag har sänt min ifyllda ansökan. Hur går behandlingen av min ansökan vidare?

Behandlingen av din ansökan börjar när du sänder din färdiga ansökan. Inom två dagar från det att du har sänt din ansökan får du ett textmeddelande om huruvida din ansökan har godkänts. Textmeddelandet innehåller också anvisningarna för hur du aktiverar din OP:s kod. Då du har aktiverat din kod, kan du använda den efter att du har fått en nyckeltalslista.

Du får nyckeltalslistan per post inom en vecka efter att du har sänt din ansökan. Andra dokument i anslutning till din kundrelation sparas i Mitt arkiv i op.fi.

Betalningsanmärkningar, kreditupplysningsregister – Vad är en betalningsanmärkning och vilka följder har den?

En obetald betalning leder till en betalningsanmärkning i kreditupplysningsregistret. Anmärkningen kan påverka möjligheterna att anlita bank- och försäkringstjänster. Anmärkningens inverkan på tillgången till tjänster beror på bank- eller försäkringstjänsten, antalet anmärkningar och anmärkningarnas natur.

Vår kundtjänst berättar mer om hur en betalningsanmärkning påverkar anlitandet av våra tjänster. Allmän information om betalningsanmärkningar finns på Försäkrings- och finansieringsrådgivningens (FINE) nätsidor.

Bli kund på nätet – Vem kan ansöka om att bli kund hos OP på nätet? När går det inte att ansöka om att bli kund på nätet? Hur annullerar jag min ansökan?

Du kan bli kund hos oss utan ett besök på kontoret, om du är en myndig finsk medborgare och du inte har en gällande betalningsanmärkning. För en ansökan på nätet behöver du en telefon som du kan ta emot textmeddelanden med.

Om du redan har OP:s kod, till exempel för att sköta en annan persons eller en förenings kontoärenden, behöver du inte på nytt ansöka om att bli kund.

Det går inte att ansöka om att bli kund på nätet om

 • du har en betalningsanmärkning
 • är minderårig
 • inte är finsk medborgare
 • inte har en fast adress i Finland.

Då kan du ansöka om att bli kund genom att boka tid på andelsbankens kontor. Boka tid till andelsbanken också om du är en person i politiskt utsatt ställning.

Om du vill annullera en ansökan som du gjort på nätet innan du beviljats OP:s kod, ska du kontakta vår kundtjänst.

Förmåner – Hur blir jag ägarkund och får tillgång till förmåner?

Alla våra kunder kan bli ägarkunder och det är lätt att ansluta sig på nätet, via vår telefontjänst 0100 0500 eller på närmaste andelsbankskontor. Då du ansluter dig betalar du en medlemsinsats, vanligtvis 100 euro, som är en engångsplacering - inga andra avgifter tas ut.

När du blir ägarkund, äger du en del av vår kooperativa OP och du får värdefulla förmåner och rabatt på banktjänster, försäkringar och tjänster för sparande och placering. Som ägarkund samlar du också värdefull OP-bonus för dina ärenden – rent av för hundratals euro per år.

Godtagbara identitetsbevis– Hur identifierar jag mig på kontoret?

En lista på de godtagbara identitetsbevisen finns i tjänsten op.fi.

Läs mer om godtagbara identitetsbevis

Nytt kontonummer – Vart måste jag meddela mitt nya kontonummer?

I samband med bankbytet byts också ditt kontonummer. Meddela ditt nya kontonummer till exempel till den som betalar din lön eller pension samt alla andra parter som betalar dig återkommande betalningar. Observera att du ofta kan meddela ditt nya kontonummer också på nätet, till exempel på pensionsutbetalares, Skatteförvaltningens och FPA:s sidor.

OP-bonus – Vad är OP-bonus och hur samlas de?

Då du är ägarkund, samlar du OP-bonus för dina ärenden och med OP-bonus betalas tjänster som du använder. I OP-nättjänsten ser du hur mycket bonus du har samlat, till vad bonus har använts och hur mycket bonus du har kvar.

Ägarkunderna samlar OP-bonus för alla ärenden som ger rätt till bonus, t.ex. lån, besparingar, placeringar och försäkringspremier. Den OP-bonus som samlats räknas på basis av de månatliga ärendena.

OP-bonus som samlats på bonuskontot används för de användningsobjekt som OP fastställt, såsom banktjänster, försäkringspremier samt OP-Fastighetscentralens provisioner och arvoden för juridiska tjänster. Avgifterna och provisionerna betalas automatiskt helt eller delvis med bonus beroende på hur mycket bonus det finns att använda.

Sköt ärenden på nätet - Hur sköter jag mina ärenden med OP:s kod också i andra aktörers tjänster?

Med Andelsbankens nättjänstkod kan du identifiera dig i OP:s tjänster och dessutom i tjänster som tillhandahålls av andra, till exempel på FPA:s och skatteförvaltningens sidor. Med OP tjänstkoderna kan du sköta dina ärenden i alla OP:s egna nät- och mobiltjänster.

Överföringen av ärenden – Hur överför jag mina inkomster och utgifter till den nya banken?

Då du undertecknar en fullmakt, överför vi avgiftsfritt dina betalningsärenden för dig. Vi överför dina ärenden enligt din plan till OP och vid behov avslutar vi dina ärenden i din nuvarande bank.

Vi överför återkommande betalningar i enlighet med avtalet från ditt nuvarande konto till ditt nya konto, till exempel periodiska betalningsuppdrag och den nuvarande bankens direktdebiteringsfullmakter. Betalningsuppdragen överförs senast inom sju bankdagar från det att de nödvändiga uppgifterna har tagits emot.

Om du har existerande e-fakturor eller andra återkommande betalningar, kom ihåg att aktivera dem på nytt själv. Det lönar sig också att förmedla numret på det betalkort som anslutits till det nya kontot till tjänsteleverantörer vars betalningar du vill ska debiteras det nya kontot. För inkomster som riktas till ett konto i OP måste du meddela ditt nya kontonummer till alla vars betalningar du vill rikta till ditt nya konto.