Yritysrahoitus

Usein kysytyt kysymykset

Haluan rahoitustarjouksen - Kuinka haen rahoitusta yritykselle?

Voit hakea rahoitusta yrityksellesi kätevästi verkossa. Verkkohakemus ei sido rahoituksen ottamiseen ja se on nopein tapa hakea rahoitusta. Voit liittää hakemukseen mukaan tarvittavat liitteet ja tiedot.

Hae rahoitusta yrityksellesi

Voit myös olla yhteydessä omaan osuuspankkiisi tai lähimpään konttoriin ja varata ajan rahoitusneuvotteluun. Nopeuttaaksesi asian käsittelyä, teethän rahoitushakemuksen valmiiksi etukäteen.

Varaa aika

Mikä ero on omavelkaisella takauksella ja demand-takuulla?

Omavelkaisessa takauksessa takaaja on velvollinen maksamaan takauksen perusteella vain, mikäli taattava on siihen velvollinen taustalla olevan kauppasopimuksen mukaan. Omavelkaiset takaukset ovat yleisesti käytettyjä vakuuksia kotimaassa. Demand-takuussa takaajalla syntyy maksuvelvoite, kun edunsaaja on esittänyt takuuehtojen mukaisen maksuvaatimuksen. Demand-takuu taustalla olevasta kauppasopimuksesta riippumaton sitoumus. Demand-takuita käytetään yleisesti ulkomaan kaupassa.

Mikä on toimeksiantotakaus tai toimeksiantotakuu?

OP pyytää kirjeenvaihtajapankkiaan edunsaajan maassa antamaan OP:n vastatakuuta vastaan varsinaisen takauksen tai takuun edunsaajalle. Toimeksiantotakauksessa tai toimeksiantotakuussa muodostuu kuluja kahdesta pankista eli OP:sta ja kirjeenvaihtajapankista.

Milloin yritykseni tarvitsee pankkitakauksia?

Jos asiakkaasi edellyttää jonkin sopimusvelvoitteiden täyttämistä takauksella, voi osuuspankki antaa pankkitakauksen yrityksesi puolesta.

Pankkitakaus voidaan antaa muun muassa. toimituksen, kauppahinnan maksun, takuuajan tai muun sopimusvelvoitteen täyttämisen vakuudeksi. Pankkitakaus on pankin yrityksesi puolesta kotimaisen tai ulkomaisen sopimuskumppanisi (edunsaaja) hyväksi antama takaussitoumus, jossa pankki takaajana sitoutuu rahamääräiseen vastuuseen yrityksesi puolesta.

Pankkitakaus edellyttää rahoituspäätöstä pankistasi.

Lue lisää pankkitakauksesta

Miten valmistaudun rahoitusneuvotteluun?

Rahoitushankkeesta on hyvä kerätä kattavasti tietoa, jotta asiasi käsittely saadaan pankissa nopeasti alkuun.

Pankki tarvitsee rahoitusneuvottelua varten selvityksen, mihin rahoitusta haetaan. Mikäli yrityksesi on vasta aloittamassa toimintaa, tulee yrityksellä olla liiketoiminta- ja budjettisuunnitelma, jonka pohjalta pankki arvioi yrityksen toimintamahdollisuuksia ja rahoituskelpoisuutta.

Toimivalta yritykseltä edellytetään tuoreimpia tilinpäätöstietoja, joista tulee näkyä myös menneet tilinpäätösvuodet. Jos tilinpäätöksestä on kulunut yli 6 kuukautta, voidaan tarvita myös kirjanpitoajo tai välitilinpäätös.

Lisäksi yrityksen on hyvä tehdä rahoitushankkeesta toimintasuunnitelma, josta ilmenee rahoituksen vaikutukset yrityksen tulevaisuuteen ja kannattavuuteen. Pankki tarvitsee myös yksityiskohtaiset tiedot tarjottavista vakuuksista.

Pankkisi ohjeistaa sinua ajanvarauksen ja neuvottelun yhteydessä, mikäli rahoitushankkeesta tarvitaan lisätietoja.

Näin valmistaudut rahoitusneuvotteluun

Lue lisää yrityslainan vakuuksista

Miten voin jakaa ajoneuvo-, kone- tai laiteinvestoinnin kulut tasaisiksi kuukausimaksuiksi?

Leasing- ja osamaksuratkaisuillamme voit jakaa investoinnin kustannukset jopa viidelle vuodelle. Hankinnan kustannukset jakautuvat tasaisesti, jolloin kulujen ennustettavuus, hallinta ja vertailtavuus investoinnin generoimaa tuottoa vasten helpottuvat.

Miten voisin vauhdittaa yritykseni myyntiä tarjoamalla OP:n rahoitusta asiakkailleni?

Myynnin rahoitus helpottaa ja nopeuttaa asiakkaan ostopäätöstä, lisää myyntiä sekä yksittäisen kaupan kannattavuutta. Lisäksi myynnin rahoittaminen pienentää yrityksesi riskiä ja nopeuttaa kassavirtaa.

Myyjäliikkeenä voit tarjota asiakkaillesi rahoitusta ajoneuvojen sekä koneiden ja laitteiden hankkimista varten. Myyjäyhteistyösopimuksen tehtyään myyjä voi tehdä rahoitushakemuksia kätevästi modernissa myyjäliikkeen verkkopalvelussa silloin, kun hänelle parhaiten sopii.

Lue lisää myynnin rahoituksesta

Mitä korkovaihtoehtoja lainaan on tarjolla ja miten voin suojautua koronnousulta?

Lainasi viitekorkona käytetään useimmiten euribor-korkoa. Voit sitoa lainasi myös haluamaksesi ajaksi myös kiinteäksi.

Suositeltava tapa suojautua koronnousulta on liittää yrityksesi lainaan korkokatto tai korkoputki.

Lue lisää korkoriskeistä ja niiden hallinnasta

Mitä rahoitusvaihtoehtoja pankilla on tarjota, kun liiketoiminnassani on kausivaihtelua?

Yrityksen käyttöpääomatarpeeseen tarjoamme ratkaisuksi luotollista yritystiliä tai OP Rahoituslimiittiä.

Voit myydä pankille yrityksesi laskusaatavat. Laskusaatavarahoitus soveltuu parhaiten valmistustoimintaa ja tukkukauppaa harjoittaville yrityksille käyttöpääoman rahoitukseen.

Lue lisää luotollisesta yritystilistä

Lue lisää OP Rahoituslimiitistä

Lue lisää laskusaatavarahoituksesta eli factoringista

Mitä tarkoittaa välitettävä takaus tai takuu?

OP:n suora takaus tai takuu lähetetään edunsaajan pankkiin (avisoivaan pankkiin) Swift-järjestelmää hyödyntäen. Avisoiva pankki välittää OP:n takauksen tai takuun edunsaajalle ilman muuta vastuuta puoleltaan vahvistaen kuitenkin edunsaajalle, että takaus tai takuu on OP:ta sitova. Avisoiva pankki perii välittämisestä palkkion.

Mitä tarkoittavat tasaerä, tasalyhennys ja muuttuva annuiteetti?

Tasaerälyhenteisessä lainassa maksetaan koko laina-ajan saman suuruista maksuerää, joka sisältää lyhennyksen ja koron. Korkojen noustessa laina-aika pitenee ja korkojen laskiessa laina-aika puolestaan lyhenee.

Tasalyhenteisessä lainassa lyhennyksen määrä on aina vakio. Lyhennyksen lisäksi maksettavan koron määrä vaihtelee. Maksuerä on laina-ajan alussa suurempi ja laina-aika pysyy muuttumattomana.

Muuttuvassa annuiteetissa lainan maksuerä muuttuu vain koronmuutoksen yhteydessä. Jos korko nousee, maksuerä suurenee, ja jos korko laskee, maksuerä pienenee. Laina-aika pysyy muuttumattomana.

Mitä vaihtoehtoja pankilla on tarjota normaalin velkakirjalainan lisäksi, jos olen hankkimassa autoja?

Tarjoamme yritysten autorahoitukseen huolto- ja rahoitusleasingiä sekä osamaksurahoitusta.

Käyttämällä autorahoituksen vaihtoehtoja ostamasi kulkuneuvot toimivat rahoituksen vakuutena. Samalla yrityksen vakuudet eivät sitoudu kulkuneuvoihin, vaan ovat käytössä mahdollisia muita hankkeita varten rasittamatta yrityksesi tasetta.

Näin yrityksesi voi varautua mm. yllättäviin menoihin säilyttämällä vakuuksiaan vapaana. Velkakirja edellyttää yritykseltä vakuuksia ja sitoo täten yrityksen omaisuutta rahoitukseen.

Lue lisää autorahoituksen vaihtoehdoista

Mitä vakuuksia voin käyttää hakiessani lainaa yritykselleni?

Pankki tarvitsee myöntämälleen lainalle vakuuden turvaamaan sen takaisinmaksua.

Tyypillisimpiä yritysvakuuksia ovat:

 • Liikekiinteistöt
 • Toimitilaosakkeet
 • Yrityskiinnitykset, joka sisältää
  • Koneet ja kaluston
  • Sijoitusomaisuuden
  • Vaihto- omaisuuden
  • Saamiset
 • Ajoneuvot ja työkoneet
 • Erilaiset takaukset
 • Asuinkiinteistöt
 • Muut kiinteistöt

Yrittäjä voi käyttää myös omia vakuuksia yrityksen rahoituksen vakuudeksi, joita voi olla:

 • Oma asunto
 • Vapaa-ajan asunto
 • Sijoitusvarallisuus ja maa-alueet
 • Metsäpalstat

Tarjotut vakuudet eivät käy täydestä vakuudesta rahoitusta haettaessa. Kullekin vakuudelle pankki on määrittänyt vakuusarvostusprosentin, josta saat lisätietoja rahoitusneuvottelun yhteydessä. Samalla pankki määrittää, kuinka paljon hakemallesi rahoitukselle tarvitaan vakuuksia.

Lue lisää vakuuksista

Voiko laina-aikaa ja maksuerää muuttaa kesken kaiken?

Velkakirjassa määritelty laina-aika ja lyhennystapa on sovittu yhdessä pankin kanssa. Muutokset maksusuunnitelmaan ovat mahdollisia ja niiden suhteen kannattaa olla yhteydessä omaan pankkiin.

Lue lisää maksusuunnitelman muutoksista