Aloittavan yrityksen rahoitus

Finansiering av ett nytt företag

Att starta ett företag kan ibland kräva också externa finansiärer. Lyckligtvis finns det goda finansieringsmöjligheter i OP och i Finland.

Har du redan kommit igång med din företagsverksamhet eller finns affärsidén tills vidare endast på papper? Nu om någonsin behövs det bra affärsidéer och nya företagsaktörer i Finland. Det är ett modigt beslut att bli företagare, och vi på OP vill gärna stödja dig på vägen.

Ett smart och ändamålsenligt finansieringsarrangemang är en viktig förutsättning för att företagsverksamheten ska komma igång. Vi rekommenderar därför att du som ny företagare i ett så tidigt skede som möjligt bokar tid hos oss så vi kan diskutera din affärsidé och företagets låne- och finansieringsbehov.

Egen och extern finansiering

I regel finansierar ett nytt företag sin egen verksamhet med eget och främmande kapital samt senare med intern finansiering.

Då företagsverksamheten finansieras med egna medel uppstår inga amorterings- eller ränteutgifter, vilket minskar företagets kostnader framför allt i början. Det egna kapitalet börjar ge avkastning som investering i det skedet då företaget börjar ge resultat och nå framgång.Även externa finansiärer fäster vikt vid företagarens och delägarnas kapitalinsats. Då tillräckligt med egna medel har investerats i företaget är det lättare att övertyga potentiella finansiärer om att det lönar sig för dem att förbinda sig till företagsverksamheten.

En ny företagare behöver nästan alltid också främmande kapital från externa finansiärer, och det naturligaste alternativet är då oftast en bank. Externa finansiärer kräver förutom en trovärdig verksamhetsidé även säkerheter för sina lån, dvs. oftast realsäkerheter eller olika typer av borgen. Du kan få en betydande säkerhet för ditt banklån i form av en begynnelseborgen från Finnvera, som banken kan ansöka om för dig.

Läs mer om vanligaste företagsfinansiering lösningar >

OP erbjuder också mångsidig finansiering för fordon och arbetsmaskiner

En lyckad finansieringslösning stöder ditt nya företags affärsverksamhet och mål. Vi har ett mångsidigt finansieringsutbud och i samarbete med dig hittar vi den optimala lösningen för ditt företags behov. Om ditt nya företag är ett bolag (Ab, Kb, Öb) kan vi som en del av den övriga finansieringen också finansiera anskaffningen av till exempel fordon och arbetsmaskiner genom leasing eller avbetalningsfinansiering. Då utgör anskaffningsobjektet samtidigt en säkerhet.

Finnveras begynnelseborgen och startpeng från TE-byrån

I Finland finns det många stödmöjligheter för ny företagsverksamhet. Specialfinansieringsbolaget Finnvera stöder finansieringen av nya företag i form av en begynnelseborgen, som kan sökas behändigt via OP. Du kan läsa om Finnveras andra finansieringstjänster, t.ex. företagarlån för aktiebolag, på Finnveras webbsidor.

NTM-centralen i din region kan också erbjuda dig olika typer av startbidrag och stöd. Hör dig också för hos den lokala TE-byrån om du har möjlighet att få startpeng. Startpeng kan beviljas för att trygga den blivande företagares inkomst och vardag under den tid det tar att etablera företagsverksamheten.

Kom ihåg att ansöka om startpeng hos den lokala TE-byrån innan du grundar ditt företag. Mer information hittar du på arbets- och näringsministeriets webbplats FöretagsFinland.