Mies työskentelee kannettavalla tietokoneella modernissa toimistotilassa ja tutkii mitä aloittava yrittäjä tarvitsee.

Minneslista för blivande företagare

Sju viktiga punkter som varje blivande företagare bör komma ihåg.

1. Gör upp en affärsplan

För att bli företagare behövs det en affärsplan. En affärsplan är vid sidan om valet av affärsidé och företagsform en hörnsten vid grundande av ett företag. Det lönar sig att göra upp affärsplanen genast när affärsidén har preciserats, för den behövs vid uträttande av ärenden hos myndigheter och vid ansökan om finansiering. 

En affärsplan svarar på tre frågor:

  • Vad gör företaget? 
  • För vem? 
  • På vilket sätt?

Affärsidén tillsammans med affärsplanen hjälper dig att ta reda på företagets möjligheter till framgång. En bra affärsidé erbjuder en effektiv lösning på ett verkligt behov. Kärnan i den utgörs av en produkt eller tjänst som människor är villiga att betala för. Den svarar på efterfrågan, utmanar konkurrenterna och bringar något nytt eller extra på marknaden.

2. Besluta om företagsform

Valet av företagsform eller bolagsform utgör en väsentlig del av bildandet av det egna företaget och påverkas av många saker. Det påverkas till exempel av hur många grundare företaget har och hur stor omsättning företaget har som mål. 

Att bli egenanställd eller så kallad lättföretagare är det enklaste sättet att starta egen företagsverksamhet. Det lämpar sig för företagare som vill sälja sitt kunnande.

Aktiebolag är en fungerande bolagsform då företaget har flera grundare eller anställda, företaget siktar på tillväxt eller det har ett stort finansieringsbehov. 

En firma lämpar sig i synnerhet för företagare som säljer sitt kunnande och där företagsverksamheten inte väntas växa nämnvärt. 

Olika företagsformer i jämförelse

3. Anmäl ditt företag till handelsregistret  

Gör en etableringsanmälan om företaget. Du får ett eget FO-nummer för ditt företag.

Gör en etableringsanmälan

4. Öppna företagskonto

För företagets penningrörelse behöver du ett separat företagskonto. Samtidigt kan du ta i bruk andra banktjänster som ger dig tid över till själva företagandet.

Öppna företagskonto

5. Kom ihåg att ansöka om stöd för blivande företagare  

För blivande företagare finns det olika stöd som hjälper ditt företag att komma igång. Det lönar sig emellertid att bekanta sig med villkoren för beviljandet av stöden i god tid redan innan företaget bildas. Det går till exempel inte att få startpeng efter att företagsverksamheten inletts.

Stöd för bildande av företag:

6. Sätt försäkringarna för företagare i skick

Den viktigaste försäkringen för företagare, pensionsförsäkringen för företagare, dvs. FöPL-försäkringen, är obligatorisk för nästan alla företagare. Det lönar sig dessutom att överväga en olycksfallsförsäkring som ger trygghet om ett olycksfall eller en sjukdom avbryter företagsverksamheten.

För blivande företag finns det också paketerade lösningar med vilka företagaren utöver försäkringar också får de banktjänster som behövs.

Läs om försäkringar för blivande företag och begär offert

7. Få koll på ditt företags ekonomi

Företagande kräver en bred kunskapspalett och grunderna i ekonomiförvaltning är ett viktigt kunskapsområde för företagare. Våra experter berättar på ett enkelt och lättförståeligt sätt vad man ska hålla koll på när det gäller företagets ekonomi, vad saldot eller kundfordringar säger om företagets ekonomiska läge och vad som menas med kassaflöde. Att känna till grunderna i ekonomiförvaltning gör ditt arbete som företagare enklare.

Ekonomisk coachning för företagare - Ekonomiförvaltningens ABC

8. Ansök om finansiering

Rätt slags finansiering ger skydd åt företagandet.  Med hjälp av finansiering kan du minska de risker som säsongvariationer medför eller finansiera nya investeringar, sedan när din företagsverksamhet har kommit igång ordentligt.

Läs mer om företagsfinansiering