Mies tekee töitä kotona turvanaan etätyövakuutus.

Distansarbetsförsäkringen

Distansarbetsförsäkringen ersätter skador som uppstår under en distansarbetsdag.

Ökad trygghet för distansarbete

Den frivilliga distansarbetsförsäkringen täcker också skador som uppstår under pauser och måltider eller på resor till eller från barnets dagvårdsplats.

I arbetsolycksfallsförsäkringen finns det begränsningar av ersättningsbarheten

Enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar ersätts skador som uppstår vid distansarbete i mer begränsad omfattning än sådana som uppstår på den egentliga arbetsplatsen.

Bra vård och snabb återgång till arbetet

Genom våra samarbetsläkare säkerställer vi en sakkunnig och högkvalitativ vård. Vid olycksfall får dina anställda snabbt vård och rehabilitering.

Varför är det lönt för arbetsgivaren att teckna en distansarbetsförsäkring?

Den obligatoriska arbetsolycksfallsförsäkringen gäller också distansarbete, men den täcker inte alla skador som kan uppstå under en distansarbetsdag. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen omfattar vid distansarbete endast verksamhet med direkt anknytning till arbetet. Du kan öka de anställdas skydd under distansarbete med frivilliga försäkringar.

Distansarbetsförsäkringen gäller i anknytning till distansarbete även i situationer som arbetsolycksfallsförsäkringen inte täcker. Sådana är exempelvis korta pauser och måltider samt resor som direkt anknyter till distansarbetet, som att föra barnen till dagvårdsplatsen.

Utvidgas den obligatoriska arbetsolycksfallsförsäkringen att gälla också fritiden, ger den ett mer heltäckande skydd än distansarbetsförsäkringen.

Distansarbetsförsäkringen gäller överallt i världen och den kompletterar arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen under en distansarbetsdag. Distansarbetsförsäkringens giltighet är likadan i Finland som utomlands. Eventuella vårdkostnader som förorsakats utomlands betalar till exempel arbetstagaren först själv. Hen kan ansöka om ersättning för vårdkostnader senare. I Finland är det också möjligt med direktfakturering när det är fråga om en läkare som vi samarbetar med.

Frivilliga försäkringar ger skydd vid distansarbete

  ARBETS­OLYCKSFALLS­FÖRSÄKRING ARBETS­OLYCKSFALLS­FÖRSÄKRING OCH DISTANS­ARBETS­FÖRSÄKRING ARBETS­OLYCKSFALLS­FÖRSÄKRING OCH UTVIDNING FÖR FRITIDEN
Morgonsysslor (påklädning av barnet, rastning av hunden osv.) Nej Nej Ja
Transport av barnet till dagvården och återresan hem Nej Ja Ja
Frukosten hemma Nej Nej Ja
Arbete med bärbar dator i köket Ja Ja Ja
Hämtning av datorns laddare från bilen Från fall till fall Ja Ja
Kaffepaus hemma, toalettbesök Nej Ja Ja
Tillredning av lunch för sig själv och måltiden Nej Ja Ja
Arbete med bärbar dator i vardagsrummet Ja Ja Ja
Möte med kund på ett kafé Ja Ja Ja
Joggningsrunda Nej Nej Ja
Arbete med bärbar dator i sovrummet Ja Ja Ja
Avhämtning av barnet från dagvården och återresan hem Nej Ja Ja
Fritiden efter arbetstiden Nej Nej Ja

Vad ersätts ur distansarbetsförsäkringen?

Grundskyddet i Distansarbetsförsäkringen är Vårdskydd för sjukvårdskostnaderna vid olycksfallsskada. Utöver detta kan du välja fler skydd. Fråga mer om dessa alternativ.

Med rätt försäkringsskydd får din anställda snabbt vård och kan återgå till sina vardagssysslor och arbetet. Med läkare som vi samarbetar med säkerställer vi en högklassig vård och stödjer arbetstagarens tillfrisknande och återgång till arbetet.

Lämna en kontaktbegäran, så får du veta mer om distansarbetsförsäkring eller arbetsolycksfallsförsäkring för fritiden för din personal, och om vad de kostar!

Kaksi miestä nauravat ulkona huolettomasti tietäen, että yrityksen vapaa-ajan tapaturmavakuutus tuo turvaa vapaa-ajalla ja etätöissä.
Gruppolycksfallsförsäkring
Skydda din personal mot olycksfall på fritid.
Nainen selaa tietokonetta hymyillen, sillä hänellä on työtapaturmavakuutus turvanaan.
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.