Kerrostalon ylimmän kerroksen parveke.

Skydd mot skador i bostadsaktiebolag

Det är möjligt att skydda sig mot olika skador i bostadsaktiebolaget med hjälp av ett lämpligt försäkringsskydd.

Om det uppstår en skada är försäkringen till hjälp. De vanligaste riskerna i fastigheter är brand-, läckage-, fukt- och inbrottsrisker. Ett omfattande och genomtänkt försäkringsskydd ersätter oväntade reparationskostnader i bostadsaktiebolaget snabbt och rättvist.

Husbolagets ansvar

När det gäller fastighetsskador i bostäder ligger en del av ansvaret på bostadsaktiebolaget och en del på delägaren. Till bostadsaktiebolagets ansvar hör husets konstruktioner och huvudsystem. Bostadsaktiebolaget ersätter också skador inne i bostaden som beror på ett konstruktions- eller systemfel i huset eller en reparation av dessa.

Delägarens ansvar

Till delägarens ansvar räknas i allmänhet skador på ytmaterial i den egna bostaden. Om det till exempel uppstår en fuktskada i badrumsväggen svarar delägaren för att reparera väggens plattbeläggning. Bostadsaktiebolaget ansvarar däremot för att reparera vattenisoleringen i väggen och kan söka ersättning från sitt eget försäkringsbolag. Skador i ytmaterialet ersätts från invånarens egen hemförsäkring.

 

Försäkringslösningar för fastigheter

Med fastighetsförsäkringar avses försäkringar med vilka man försäkrar själva byggnaden samt de konstruktioner, fasta möbler och ytor som installerats permanent i denna. Vi erbjuder två lösningar för försäkring av fastigheter: Fullvärdesförsäkring för fastigheter och Fastighetsförsäkring.

Fullvärdesförsäkringen är avsedd för bostads-, affärs- och kontorslokaler. Fastighetsförsäkringen är i sin tur en paketförsäkring för objekt där man bedriver till exempel industriell verksamhet.

Båda försäkringarna kan också tecknas som omfattande s.k. all risk-försäkringar. Den omfattande försäkringen ersätter i princip alla plötsliga, oförutsägbara skador som inte har uteslutits ur ersättningsskyddet i försäkringsvillkoren.

Fastighetsförsäkringarna är förknippade med skyddsanvisningar om heta arbeten, vattenisoleringsarbeten, schaktningsarbeten och förvaring av nycklar. Det lönar sig att beakta dessa anvisningar.