OP-Metsänomistaja on kotimainen metsärahasto

OP-Metsänomistaja

– kotimainen metsärahasto. Ammattimaista metsänhoitoa vaivattomassa paketissa.
1

Helpoin tapa omistaa kotimaista metsää

OP-Metsänomistaja tarjoaa kustannustehokasta ja vaivatonta kotimaisen metsän ammattimaista omistamista.

2

Vakaata tuottoa metsästä

Metsärahaston tasainen tuotto muodostuu puuston kasvusta ja puuvarannon arvonmuutoksesta. Ensisijainen tuottokanava on rahaston omistamien metsäkiinteistöjen puun myynti.

3

Erinomainen rahasto maltilliselle sijoittajalle sijoitusten hajauttamiseen

OP-Metsänomistaja tarjoaa matalan riskin sijoitusvaihtoehdon varojen hajauttamiseksi korkomarkkinoita korkeammalla tuotto-odotuksella ja osakemarkkinoita alhaisemmalla riskillä.

Metsärahaston salkussa havisee oikeaa metsää

OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahaston suosio on jatkanut kasvuaan ja rahastoon on tehty merkintöjä kiihtyvällä tahdilla vuoden 2019 aikana. Rahasto pyrkii kasvamaan vastuullisesti ja kannattavasti, rahastoon otetaan sisään sen verran pääomia kun niitä pystytään järkevästi markkinoille sijoittamaan. Tuotto-odotuksen ja osuudenomistajien edun turvaamiseksi rajoitamme merkintöjen kautta tulevaa rahavirtaa sulkemalla rahaston merkinnöiltä määräajaksi 1.7.-30.9.2019. Seuraavat merkinnät vahvistetaan vuoden lopulla 31.12.2019.

OP-Metsänomistajan salkussa havisee arvopapereiden asemesta oikeaa metsää. Ja puu kasvaa silloinkin, kun suhdanteet eivät. Metsärahastot ovat helppo tapa päästä omistajaksi suureen metsäkiinteistöportfolioon, joka tuo mukanaan suuren sijoittajan skaalaedut.

OP-Metsänomistaja tarjoaa kustannustehokasta ja ammattimaista metsänhoitoa helpossa ja vaivattomassa muodossa. Pääset mukaan metsän mahdollisuuksiin pienemmällä sijoitussummalla, kuin perinteisessä suorassa kaupassa ja metsänhoidosta huolehtivat puolestasi kokeneet ammattilaiset. Metsärahasto jakaa vuosittain vähintään 75 prosenttia rahaston nettotuloksesta rahasto-osuuden omistajille.

Metsärahastosta saat tasaista tuottoa puun kasvusta

OP-Metsänomistajan tarjoama tasainen tuotto muodostuu puuston kasvusta sekä puuvarannon arvonmuutoksesta. Metsärahaston ensisijainen tuottokanava onkin sen omistamien metsäkiinteistöjen puun myynti. Lisäksi tuottoa hankitaan metsäkiinteistöjä jalostamalla, palstoittamalla, kaavoittamalla sekä hyödyntämällä kiinteistöjen maa-aineksia ja niiden mahdollisia vapaa-ajan arvoja.

Miksi kannattaa sijoittaa metsärahastoon?

OP-Metsänomistaja on erinomainen vaihtoehto varojen hajauttamiseksi perinteisten omaisuusluokkien, kuten osakkeiden ja korkosijoitusten ulkopuolelle.

  • Mahdollistaa vakaan, osakemarkkinoista riippumattoman tuoton matalalla riskillä.
  • Ei vaadi aikaisempaa kokemusta metsäsijoittamisesta.

Metsärahasto sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa osan sijoituksistaan kotimaiseen metsään, muttei tahdo käyttää aikaansa metsänhoitoon ja puukauppoihin. Myös aikaisemmat puukauppatuotot on helppo sijoittaa metsärahaston kautta takaisin metsään. Suosittelemme OP-Metsänomistajaa ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua.

OP-Metsänomistaja

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
4,00 % 1,50 % 1,00 %

Mikäli sijoitusaika on alle 6 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 3 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan neljä kertaa vuodessa ja rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Metsänomistaja salkunhoitajan kommentit 30.6.2019 

Rahaston metsien pinta-ala oli kesäkuun 2019 lopussa noin 71 000 hehtaaria. Rahasto hankki vuoden 2019 Q2:lla 56 uutta metsätilaa ja rahaston metsäpinta-ala kasvoi noin 3 600 hehtaarilla. Ostettujen metsätilojen keskikoko oli 64 hehtaaria. Kaikkiaan rahastolla oli omistuksessaan vuoden 2019 kesäkuun lopussa 485 metsätilaa. 

Metsäkiinteistömarkkinoilla tarjonta muodostuu lähes yksinomaan yksityishenkilöiden myymistä metsätiloista, kun UPM lopetti vuoden 2019 alusta metsäomaisuutensa myynnin. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta rahasto on onnistunut hyvin metsätilojen hankinnassa. Alkuvuonna 2019 salkkuun on hankittu yli sata uutta metsätilaa, mikä on selvästi viime vuotta enemmän.      

Rahaston tuotto oli vuoden 2019 Q2:lla 0,72 prosenttia. Rahasto-osuuden arvo nousi 122,56 euroon osuudelta. Alkuvuoden 2019 tuotoksi muodostui 1,94 prosenttia. Rahaston sijoitusvarallisuuden määrä oli heinäkuun 2019 alussa noin 248 miljoonaa euroa. Vierasta pääomaa sijoitusvarallisuudesta oli 26 miljoonaa euroa eli noin 10 prosenttia sijoitusvarallisuuden määrästä.      

Vuoden 2019 alusta alkaen rahasto on ollut auki merkinnöille aikaisemman kahden sijaan neljä kertaa vuodessa. Rahastoon on tullut merkintöjä alkuvuonna 2019 kaksinkertainen määrä suhteessa edellisvuoteen. Kesäkuun lopussa rahaston varoista oli sijoitettu 90 prosenttia. Rahasto pyrkii kasvamaan kannattavasti. Tuotto-odotuksen turvaamiseksi merkintöjen kautta tulevaa rahavirtaa päätettiin rajoittaa sulkemalla rahasto merkinnöiltä määräalaksi 1.7. - 30.9.2019. Näin alkuvuonna saadut merkinnät päästään rauhassa sijoittamaan markkinoille loppuvuoden aikana. Seuraavat merkinnät vahvistetaan vuoden lopulla 31.12.2019.

Rahaston sääntöihin on tulossa muutos, joka mahdollistaa rahaston varojen sijoittamisen nykyistä laajemmin metsätaloutta harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin. Jatkossa rahasto voi halutessaan sijoittaa varojaan nykyistä enemmän Tornatorin ja Suomen Metsäsijoituksen kaltaisiin yhtiöihin.   

Tapio Tilli 
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Kiinteistösijoitus Oy
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
08.12.2014
ISIN
FI4000108436
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
222 Meur
Osuuden arvo (28.06.)
122,56 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (28.06)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Metsänomistaja B - +0,72 % +1,94 % +5,63 % +4,50 % -
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden alusta
OP-Metsänomistaja B 0,00 % +11,13 % +6,83 % +4,16 % +5,61 % +1,94 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Metsänomistaja B - - -0,12
Vertailuindeksi - - -

OP-Metsänomistaja on erikoissijoitusrahasto, joka tähtää pitkän aikavälin arvonnousuun sijoittamalla varansa pääosin suoraan suomalaisiin, mutta osin myös muualla Euroopan talousalueella sijaitseviin metsäkiinteistöihin.

Metsäkiinteistöjä ostetaan vapailta markkinoilta instituutioilta, yksityisiltä metsänomistajilta ja valtiolta erityisesti Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueilla. Rahasto voi omistaa myös suoraan metsäomistamiseen keskittyvän listaamattoman yhtiön osakkeita, yhteismetsäosuuksia tai vastaavia suoraan metsäomistamiseen liittyviä sijoitusinstrumentteja. Käteisvarojen hallintaan ja varallisuuden väliaikaiseen sijoittamiseen voidaan lisäksi käyttää korkosijoituksia. Markkinoiden muutoksilta suojautumiseksi, suorien sijoitusten korvaamiseksi sekä muutoin tehokkaan salkunhoidon edistämiseksi varoja voidaan sijoittaa johdannaissopimuksiin ja OTC-johdannaisiin.

OP-Metsänomistaja suojaa metsäomaisuutensa metsävakuutuksin. Keskeisimmät rahaston arvonkehitykseen liittyvät riskit ovat Suomen metsäkiinteistömarkkinoiden sekä puun arvonkehitys. Rahaston tuottoon voivat vaikuttaa olennaisesti myös kiinteistöjen hoidosta, omistamisesta ja kaupankäynnistä sekä kiinteistökaupassa käytettävistä asiantuntijapalveluista aiheutuvat kustannukset, jotka maksetaan rahaston varoista.

Lisäksi rahaston käyttämän velkavivun takia korkojen tai lainakustannusten nousu voivat heikentää rahaston tuottoa. Sijoittajan on myös hyvä huomioida rahasto-osuuteen liittyvä likviditeettiriski eli riski siitä, ettei rahaston sijoitusten muuttaminen käteiseksi aina onnistu suunnitellussa ajassa tai toivottuun hintaan. Niinpä lunastustoimeksiantojen toteuttaminen voi joissakin tilanteissa kestää tavanomaista pidempään.

Rahasto realisoi tuottonsa puu- ja metsäkiinteistömarkkinoilla ja jakaa vuosittain vähintään 75 % nettotuloksesta rahasto-osuuden omistajille. Rahasto on verovapaa ja voitto-osuus sijoittajalle pääomatuloa.

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.