Autopalveluturva - enemmän kuin hinausvakuutus

Autopalveluturva on vapaaehtoisen kaskovakuutuksen turva, josta korvataan matkan keskeytymisestä aiheutuvia ylimääräisiä kuluja. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi ajoneuvon hinauskulut ja mahdolliset keskeytymisestä aiheutuvat ylimääräiset matka- ja yöpymiskulut.

Mikä on autopalveluturva?

Autopalveluturva on kaskon turva, josta korvataan ilman omavastuuta matkan keskeytymisestä aiheutuvia kustannuksia. Autopalveluturva kuuluu aina henkilöauton, pakettiauton ja kuorma-auton Superkaskoon ja Kevytkaskoon ja on valinnainen lisäturva kyseisten ajoneuvojen Osakaskoon. Vastaavasti autopalveluturva kuuluu automaattisesti moottoripyörän, matkailuauton ja mopoauton Isokaskoon, mutta on valinnainen lisäturva näiden ajoneuvojen Osakaskoon. 

Autopalveluturva: Mitä matkan keskeytymisen kuluja korvataan

Autopalveluturvan korvaavuus on osittain riippuvainen siitä, minkä kaskovaihtoehdon osana autopalveluturva on. Alta löydät esimerkkejä matkan keskeytymisestä aiheutuvista ylimääräisistä kuluista, joita korvataan autopalveluturvasta.

Autopalveluturvasta korvataan seuraavasti:

1. Ajoneuvon hinaus- ja tiellenostokulut

Autopalveluturvasta korvataan kustannukset ajoneuvon tielle nostamisesta tai ajokelvottoman ajoneuvon hinaamisesta lähimpään korjaamoon. Turvasta korvataan hinauskuluja myös silloin, kun ajoneuvosi ei käynnisty kotipihaltasi. 

Hinauskulujen sijasta voidaan vaihtoehtoisesti korvata korjaustöistä aiheutuneet asentajan työ- ja matkakulut, jos vaurio tai vika korjataan tapahtumapaikalla. Tällöin korvataan kuitenkin enintään hinauskulujen määrään saakka.

2. Ylimääräiset matka- ja yöpymiskulut Suomessa

Autopalveluturvasta korvataan kuljettajan kuljetus- ja matkakustannuksia koti-, lähtö- tai määräpaikkakunnalle sekä matkustajien lähtö- tai määräpaikkakunnalle, jos

 • ajoneuvo on korjattu, mutta sen korjaus käyttökuntoon on kestänyt niin kauan, että matkan jatkaminen muulla kulkuneuvolla on ollut välttämätöntä.
 • ajoneuvo on varastettu ja se on ollut kateissa niin kauan, että matkan jatkaminen muulla kulkuneuvolla on ollut välttämätöntä.
 • ajoneuvo on vaurioitunut korjauskelvottomaksi. 

Kuljetus- ja matkakustannuksia korvataan enintään siihen määrään saakka, jonka kotimatka aiheuttaisi. Muita ylimääräisiä kustannuksia korvataan yhteensä enintään 200 euroa kaikissa muissa kaskovaihtoehdoissa paitsi Superkaskossa. Superkaskon autopalveluturvasta muita ylimääräisiä kustannuksia korvataan yhteensä enintään 500 euroa. 

3. Ylimääräiset matka- ja yöpymiskulut ulkomailla

Autopalveluturvasta korvataan kuljettajan kuljetus- ja matkakustannuksia koti-, lähtö- tai määräpaikkakunnalle sekä matkustajien lähtö- tai määräpaikkakunnalle, jos

 • ajoneuvo on korjattu, mutta vaurioituneen tai vioittuneen ajoneuvonkorjaus liikenneturvallisuuden vaatimaan käyttökuntoon on kestänyt enemmän kuin kolme työpäivää ja matkan jatkaminen muulla kulkuneuvolla on tästä syystä ollut välttämätöntä.
 • ajokelvottomaksi vaurioituneen ajoneuvon korjaus suoritetaan vasta Suomessa.
 • ajoneuvo on varastettu ja matkaa on jatkettu muulla kulkuneuvolla.
 • ajoneuvo on vaurioitunut korjauskelvottomaksi. 

Kuljetus- ja matkakustannuksia korvataan halvimmalla kulku- tai kuljetusvälineellä vakuutuksen voimassaoloalueella enintään siihen määrään saakka, jonka kotimatka aiheuttaisi. Jos vahinko sattuu muualla kuin Pohjoismaissa, matka tai kuljetus järjestetään autohätäpalvelun välityksellä. 

Autopalveluturva: Mitä matkan keskeytymisen kuluja ei korvata

Autopalveluturva on apunasi, jos matkasi keskeytyy esimerkiksi kolarin tai ajoneuvon teknisen vian johdosta. Turvasta ei kuitenkaan korvata vahinkoa, jos se on aiheutunut

 • polttoaineen loppumisesta
 • sähkön loppumisesta, jos ajoneuvon käyttövoimana on sähköenergia
 • ajoneuvon tai sen osan puutteellisesta kunnossapidosta tai liian kovasta rasituksesta
 • ajoneuvon uppoamisesta jäihin muualla kuin yleisesti käytettävien tieviranomaisten turvallisuusvaatimukset täyttävällä talvitiellä
 • avainten katoamisesta tai jättämisestä itse ajoneuvoon
 • osallistuttaessa kilpailuun tai kilpailun harjoitukseen tai ajoharjoitteluun tai ajettaessa muuten moottoriradalla tai yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella. 

Henkilöauton autopalveluturva korvaa vuokra-autokustannuksia ETA-maissa

Kun henkilöautosi turvana on Superkasko, vakuutuksesta voidaan korvata vuokra-autokustannuksia Suomen ulkopuolisissa ETA-maissa sen sijaan, että vakuutuksesta korvattaisiin kuljettajan ja matkustajien matkakustannuksia. Vuokra-autokustannuksina korvataan tällöin varustetasoltaan tavanomaisen ja kooltaan enintään vakuutuskirjassa mainittua henkilöautoa vastaavan saatavilla olevan vuokra-auton kustannuksia.

Jos vuokra-autolle sattuu autovahinko ja sillä olevan vakuutuksen omavastuu on suurempi kuin vakuutusyhtiössä vakuutetun auton vastaavan turvan omavastuu, vakuutusyhtiön vakuutus korvaa ylittävän osan omavastuusta.

Vakuutuksesta ei korvata polttoainetta, omavastuun poistomaksua tai muita autonvuokraukseen liittyviä vapaaehtoisia maksuja. Korvausta maksetaan enintään seitsemältä vuorokaudelta, kuitenkin enintään 1 200 euroa.

Miten saan lisättyä vakuutukseeni autopalveluturvan?

Jos sinulla ei vielä ole Pohjola Vakuutuksen ajoneuvovakuutusta, voit laskea hinnan vakuutukselle ja autopalveluturvalle alla olevasta linkistä.

Jos sinulla on jo Pohjola Vakuutuksen ajoneuvovakuutus, mutta vakuutuksen kaskossa ei ole autopalveluturvaa tai et tiedä onko vakuutuksessasi autopalveluturvaa, pääset tarkistamaan ja tarvittaessa laajentamaan vakuutuksesi turvaavuutta kirjautumalla op.fi-palveluun ja siirtymällä omiin vakuutuksiisi. Kun avaat ajoneuvosi vakuutuksen, näet vakuutuksen sisältämät turvat ja voit halutessasi tehdä muutoksia turvan laajuuteen.