Lompakko

Fakturering

E-faktureringen försnabbar och effektiviserar processen, reducerar felen vid fakturahanteringen och ger bägge parterna inbesparingar.

Beställningar och fakturering i Ariba

OP Gruppen förpliktar leverantörerna att sända fakturorna som riktar sig till gruppens olika företag elektroniskt via Ariba. För en smidigare uppföljning av kostnaderna förutsätter vi att leverantören fakturerar de uppgifter som utförts under den innevarande månaden före slutet av den följande månaden. Ariba-fakturor kan sändas på två sätt: Som nätfaktura eller via Ariba-portalen enligt beställning.

1. Sändning av nätfaktura enligt Ariba-beställning

Leverantören kan sända en faktura som gäller en Ariba-beställning med förmedling av en operatör (TEAPPS och Finvoice) enligt anvisningarna nedan. Det är viktigt att följa anvisningarna för att säkerställa att fakturainnehållet är korrekt. Ett korrekt innehåll möjliggör en automatisk avstämning av fakturorna så att de motsvarar beställningen/avtalet, reducerar felen vid fakturahanteringen, effektiviserar fakturerings- och fakturahanteringsprocessen för båda parterna samt säkerställer att fakturorna betalas i tid.

OP Gruppens nätfakturaadresser

Bolagets namn
PB 930
00101 HELSINGFORS

På alla fakturor utan PO-nummer ska dessutom som referens på bilden av fakturan finnas namnet på den kontaktperson i OP Gruppen, med vilken ni kommit överens om faktureringen i fråga.

Fakturor som förmedlas av operatörer:
Operatör Basware Abp BAWCFI22

Finvoice-fakturor:
Mottagningsadress för nätfaktura (IBAN): FI1750000120202709
Förmedlarkod: OKOYFIHH

EDI-kod: Se den bolagsspecifika listan nedan.

OP Gruppen svarar inte för eventuella dröjsmålskostnader som beror på felaktigt/bristfälligt material.

2. Sändning av faktura via Ariba-serviceportalen

Leverantören kan skapa en faktura av en beställning (PO) i Aribas serviceportal. Uppgifterna på en faktura som skapats på detta sätt motsvarar automatiskt beställningen, och genom det säkerställs fakturans automatiska avstämning mot beställningen och mottagningen.

Leverantören ska dessutom skapa en faktura i arkivet i sitt eget faktureringssystem för att få ett fakturanummer för Ariba-fakturan samt eventuellt ett referensnummer med vilka leverantören kan följa upp fordringarna. Leverantören ska säkerställa att den arkivfaktura som skapats i leverantörens faktureringssystem inte via e-fakturakanalen går vidare för att förmedlas av operatören, så att det går två fakturor för samma beställning och leverantören blir tvungen att skapa en kreditnota.

3. Ersättningsfakturering

Pohjola Försäkring Ab/ERSÄTTNINGSFAKTUROR
FO-nummer: 1458359-3 
Nätfakturaadress: 003714583593001
BIC: OKOYFIHH

Fakturor i anslutning till skadeersättningar sänds till Pohjola Försäkring i första hand som Finvoice-nätfakturor.

Nätfakturaadress:

  Pohjola Försäkring Ab
FO-nummer

1458359-3

EDI-kod 003714583593001
BIC OKOYFIHH

 

På nätfakturan ska beroende på situationen anges nedan stående uppgifter:

  • skadebeteckning
  • kundens namn, personbeteckning och adress
  • skadetyp/skadeslag
  • skadedatum
  • försäkringsnummer
  • fordonets registreringstecken.

För att sända fakturor ska den som sänder fakturan ha ett avtal med sin bank eller med en annan nätfakturaoperatör om att sända fakturor.

Pohjola Försäkrings ersättningstjänst tar emot nätfakturor som motsvarar Finvoice-standarden. Om faktureraren sänder fakturor enligt andra standarder, omvandlar nätfakturaoperatörerna dem till en Finvoice-faktura.

Mer information om nätfakturor som sänds till Pohjola Försäkring på grund av skador fås per e-post korvauspalvelu.laskuselvitys(at)pohjola.fi. Om det är fråga om att säkerställa att den första fakturan kommit fram, ska till meddelandet fogas en kopia av fakturan som pdf eller åtminstone skadenumret, avsändarens namn och FO-nummer. Vi bekräftar att fakturan kommit fram inom ett par dagar.

Postadress för pappersfakturor

Pohjola Försäkring Ab
Skadetyp (se listan nedan)
PB XXX
00013 OP

Postboxar för olika skadetyper:

Typ av skada Postbox
Privatpersons sakskada 110
Företags sakskada 220
Företags transportskada 221
Ansvarsskador i företag 222
Rättsskyddsskada 330
Olycksfall i arbetet, yrkessjukdom 440
Pohjola Försäkrings bil- och trafikskada 550
Privat olycksfall 660
Resenärskada 770
Sjukkostnad 880
Hälsoskydd 881

4. Övrig nätfakturering 

Övriga nätfakturor (utan PO-nummer) sänds genom förmedling av leverantörens nätfakturaoperatör med OP Gruppens nätfakturaadresser (se punkt 1). 

Vi ber er sända ett meddelande till adressen finvoice-laskutus@op.fi, när ni ska sända er första nätfaktura till oss. På så sätt kan vi försäkra oss om att materialet har alla de adress- och identifieringsuppgifter som behövs. Av meddelandet ska framgå ert företags namn, FO-nummer och numret på den faktura ni sänder.

I andra frågor som gäller hanteringen av fakturor ber vi er sända e-post till adressen reskontra@op.fi. 

Pappersfakturor till adressen: skannaus-opset@op.fi 

Bolagsspecifika EDI-koder nedan

Alajärven Op

003701776003

0177600-3

Ala-Satakunnan Op

003701399279

0139927-9

Alastaron Op

003701320321

0132032-1

Alavieskan Op

003701846702

0184670-2

Alavuden Seudun Op

003701777209

0177720-9

Andelsbanken för Åland 

003701450548 

0145054-8 

Andelsbanken Raseborg

003701268228

0126822-8

Artjärven Op

003701000088

0100008-8

Askolan Op

003701000483

0100048-3

Asunto Oy Kuopion Klaava 003730968725 3096872-5

Asunto Oy Kuusiniementie 13

003702351816

0235181-6

Asunto Oy Lahden Marleena

003724941219

2494121-9

Auranmaan Op

003701421149

0142114-9

Checkout Finland Oy

003721966066

2196606-6

Etelä-Hämeen OP

003701525431

0152543-1

Etelä-Karjalan Op

003709156191

0915619-1

Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki

003701573011 

0157301-1

Etelä-Pohjanmaan Op

003709115242

0911524-2

Euran Op

003701322335

0132233-5

Haapamäen Seudun Op

003701759908

0175990-8

Hailuodon Op

003701849153

0184915-3

Halsuan-Ylipään Op

003701778228 

0177822-8 

Helsingin Seudun Osuuspankki

003708713398

0871339-8

Himangan Op

003701778631

0177863-1

Humppilan Op

003701464536

0146453-6

Itä-Uudenmaan Op

003701303468

0130346-8

Janakkalan Op

003701474937

0147493-7

Jokioisten Op

003701476625

0147662-5

Juvan OPKK

003717798629

1779862-9

Jämsän Seudun Op

003701756328

0175632-8

Järvi-Hämeen Op

003717955372

1795537-2

Kainuun Op

003701854956

0185495-6

Kaivokadun PL-Hallinto

003708055532

0805553-2

Kalkkisten Op

003701452762

0145276-2

Kangasalan Seudun Op

003701478989

0147898-9

Kangasalan Seudun OPKK

003701478495

0147849-5

Kangasniemen Op

003701646858

0164685-8

Kantrisalon Op

003715152269

1515226-9

Kemin Seudun Op

003701909830

0190983-0

Kerimäen Op

003701647797

0164779-7

Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi

003702013200

0201320-0

Keski-Pohjanmaan Op

003701793436

0179343-6

Keski-Suomen Op

003708220294

0822029-4

Kiikoisten Op

003701340058

0134005-8

Kiinteistö Oy Espoon Niittykummun Metropysäköinti

003726885759

2688575-9

Kiinteistö Oy Jouhakaisenkadun Pysäköinti

003727819681

2781968-1

Kiinteistö Oy Kasarmitorin Pysäköinti

003722081454

2208145-4

Kiinteistö Oy Koskitammi

003708479933

0847993-3

Kiinteistö Oy Topeliuksenkatu 41b

003727869742

2786974-2

Kiteen Seudun Op 

003701688847 

0168884-7 

Koillis-Savon OPKK

003723545492 

2354549-2

Koitin-Pertunmaan Op

003701637302

0163730-2

Korpilahden Op

003701762883

0176288-3

Korsnäs Andelsbank

003701796960

0179696-0

Kotkan ja Haminan Seudun OPKK

003701599131

0159913-1

Koy Kanta-Sarvis I

003726903689

2690368-9

Kronoby Andelsbank 

003701800544 

0180054-4 

Kuhmon Op

003701861996

0186199-6

Kuortaneen Op

003701801133

0180113-3

Kurun Op

003701481571

0148157-1

Kuusamon Op

003701864011

0186401-1

Kymenlaakson Op

003724137351

2413735-1

Kärkölän Op

003701482611

0148261-1

Laihian Op

003701804377

0180437-7

Lapin Op

003702039814

0203981-4

Lehtimäen Op

003701807586

0180758-6

Lemin Op

003701625707

0162570-7

Leppävirran OPKK

003717409988

1740998-8

Limingan Op

003701865487

0186548-7

Liperin Op

003701695617

0169561-7

Loimaan Op

003720425065

2042506-5

Lounaismaan Op

003722058510

2205851-0 

Lounaisrannikon Op 

003716027208 

1602720-8 

Lounaisrannikon OP-Isännöinti Oy 003709897846 0989784-6

Lounais-Suomen Op

003701361609

0136160-9

Luhangan Op

003701765902

0176590-2

Luopioisten Op

003701509618

0150961-8

Luumäen Op

003701626240

0162624-0

Länsi-Kymen Op

003701583762

0158376-2

Länsi-Suomen Isännöinti Oy

003709566844

0956684-4

Länsi-Suomen Op

003720269541

2026954-1

Maaningan Op

003701723008

0172300-8

Miehikkälän Op

003701626718

0162671-8

Mouhijärven Op

003701352593

0135259-3

Multian Osuuspankki

003701766171

0176617-1

Mynämäen-Nousiaisten Op

003701358178

0135817-8

Myrskylän Op

003701291794

0129179-4

Mäntsälän Op

003701292527

0129252-7

Nagu Andelsbank

003701357191

0135719-1

Nakkila-Luvian Op 

003701356543

0135654-3 

Niinijokivarren Op

003701349503

0134950-3

Nilakan Seudun Op

003701724975

0172497-5

Nivalan Op

003701867474

0186747-4

2631001-5003726310015

OP Asset Management Execution Services

003724034213

2403421-3

OP-Asuntoluottopankki Oyj

003716143292

1614329-2

OP Asuntorahasto I GP Oy

003725561365

2556136-5

OP Asuntorahasto I Ky

003725565868

2556586-8

OP Asuntorahasto Syöttörahasto I Ky

003725757341

2575734-1

OP Asuntorahasto Syöttörahasto II Ky

003725757018

2575701-8

OP-Eläkekassa

003702000282

0200028-2

OP-Eläkesäätiö

003702018044

0201804-4

OP Isännöinti Etelä-Pirkanmaa Oy

00370520290

0520209-0

Opetusneuvos Viljo L. Seppälän Säätiö

003790008646

9000864-6

OP Filia Oy Ab

003706691797

0669179-7

OP Finnfund Global Impact Fund I Ky

003731427453

3142745-3

OP-Henkivakuutus Oy

003710300592

1030059-2

OP Kiinteistösijoitus Oy

003705991018

0599101-8

OP-Korttiyhtiö Oyj

003707516990

0751699-0

OP-Koti Etelä-Häme Oy LKV

003708570737

0857073-7

OP-Koti Etelä-Karjala Oy LKV

003709156191

0211999-6

OP-Koti Etelä-Pohjanmaa Oy LKV

003715750007

1575000-7

OP-Koti Helsinki Oy LKV

003708214978

0821497-8

OP-Koti Itä-Uusimaa Oy LKV

003721059538

2105953-8

OP-Koti Janakkala Oy LKV

003702053819

0205381-9

OP-Koti Jämsä Oy LKV

003708422881

0842288-1

OP-Koti Järvi-Häme Oy LKV

003705737984

0573798-4

OP-Koti Järviseutu - Suomenselkä Oy LKV

003706186117

0618611-7

OP-Koti Kainuu Oy LKV

003702098531

0209853-1

OP-Koti Kemi Oy LKV

003701908969

01908969

OP-Koti Keski-Suomi Oy LKV

003706360410

0636041-0

OP-Koti Kiteen Seutu Oy LKV

003723545492

2354549-2

OP-Koti Kuusamo Oy LKV

003702916573

0291657-3

OP-Koti Kymenlaakso Oy LKV

003701609889

0160988-9

OP-Koti Lappi Oy LKV

003707258944

0725894-4

OP Koti Lounaismaa Oy

003702045528

0204552-8

OP-Koti Lounaisrannikko Oy LKV

003711015216

1101521-6

OP-Koti Lounais-Suomi Oy LKV

0136137-7

 

OP-Koti Länsi-Suomi Oy LKV

003707418565

0741856-5

OP-Koti Länsi-Uusimaa Oy LKV

003708606832

0860683-2

OP-Koti Mäntsälä Oy LKV

003701292287

0129228-7

OP-Koti Nakkila-Luvia Oy LKV

003718958735

1895873-5

OP-Koti Orimattila Oy LKV

003704274893

0427489-3

OP-Koti Oulu Oy LKV

003709355553

0935555-3

OP-Koti Pirkanmaa Oy LKV

003702478382

0247838-2

OP-Koti Pohjanmaa Oy LKV

003705163917

0516391-7

OP-Koti Pohjois-Häme Oy LKV

0229645-8

 

OP Koti Itä-Suomi Oy LKV

003705954508

0595450-8

OP-Koti Pyhäjärviseutu LKV

003707120515

0712051-5

OP-Koti Päijät-Häme Oy LKV

003708849420

0884942-0

OP-Koti Sastamala Oy LKV

003701443575

0144357-5

OP-Koti Satakunta Oy LKV

003709856200

0985620-0

OP-Koti Tornio Oy LKV

003702107792

0210779-2

OP-Koti Turun Seutu Oy LKV

003709110935

0911093-5

OP-Koti Uusimaa Oy LKV

003701256534

0125653-4

OP Koti Etelä-Pirkanmaa Oy LKV

003701574989

0157498-9

OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto

003726388744

2638874-4

OP Omistus 1 Oy

003726978322

2697832-2

OP Omistus 3 Oy

003723441589

2344158-9

OP Omistus 4 Oy

003709463677

0946367-7

OP Osuuskunta

003702425221 

0242522-1

OP-Palvelukiinteistöt -erikoissijoitusrahasto

003728549572

2854957-2

OP-Palvelut Oy

003722410107

2241010-7

OP-Pohjola-ryhmän Tutkimussäätiö

003702152518

0215251-8

OP-Rahastoyhtiö Oy

003707439622

0743962-2

OP Rent Oy

003726566213

2656621-3

OP Rent I Ky

003726902539

2690253-9

OP Rent II Ky

003726902547

2690254-7

OP Ryhmän Taidesäätiö

003706823446

0682344-6

OP Säilytys Oy

003727710504

2771050-4

OP Toimitilakiinteistö GP Oy

003726271802

2627180-2

OP Tonttirahasto GP Oy

003726951445

2695144-5

OP Tonttirahasto Ky

003727313613

2731361-3

OP-Vallila Rahasto Ky

003724639597

2463959-7

OP-Vallila Rahasto VYM Oy

003723441722

2344172-2

OP Varainhoito Oy

003707440201

0744020-1

OP Vuokrakoti GP Oy

003726310015 2631001-5

OP-Vuokratuotto -erikoissijoitusrahasto

003725346251

2534625-1

OP Yrityspankki Oyj

003701999207

0199920-7

Orimattilan Op

003701299032

0129903-2

Oripään Op

003701358653

0135865-3

Oulaisten Op

003701868418

0186841-8

Oulun Op

003701876178

0187617-8

Outokummun Op

003701692010

0169201-0

Paltamon Op

003701887918

0188791-8

PAM USA Fund I Ky

003724450567

2445056-7

PAM USA Funds Oy

003724254232

2425423-2

Parikkalan Seudun Op

003701627358

0162735-8

Perhonjokilaakson Op

003702088771

0208877-1

Perhon Op

003701814604

0181460-4

Peräseinäjoen Op

003701814989

0181498-9

Petäjäveden Osuuspankki

003701767596

0176759-6

Pietarsaaren Op

003701817039

0181703-9

Pivo Wallet Oy

003722410078

2241007-8

PoGo ry

003702425221OHK

3037315-8

Pohjois-Hämeen Op

003701511283

0151128-3

Pohjois-Karjalan Op

003721744500

2174450-0

Pohjois-Savon Op

003723176666

2317666-6

Pohjola Sairaala Oy

003724525055

2452505-5

Pohjola Vakuutus Oy

003714583593

1458359-3

Pohjola Vakuutus Oy / KORVAUSLASKUT (huom. BIC: OKOYFIHH)

003714583593001

1458359-3

Pohjolan Op

003701923595

0192359-5

Polvijärven Op

003701698156

0169815-6

Posion Op

003701919027

0191902-7

Pudasjärven Op

003701889665

0188966-5

Pukkilan Op

003701307266

0130726-6

Pulkkilan Op

003701890148

0189014-8

Punkalaitumen Op

003701380412

0138041-2

Purmo Andelsbank

003701819851

0181985-1

Päijät-Hämeen Op

003708328537

0832853-7

Raahentienoon Osuuspankki

003701893613

0189361-3

Raahen Seudun OPKK

003702831617

0283161-7

Rantasalmen Op

003701664896

0166489-6

Rautalammin Op

003701725759

0172575-9

Real Estate Debt and Secondaries GP Oy 

003725111751 

2511175-1 

Real Estate Debt and Secondaries Ky 

003725382797 

2538279-7 

Real Estate Fund Finland I Ky

003720603722

2060372-2

Real Estate Fund of Funds Gp Oy

003726951031

2695103-1

Real Estate Fund Finland III GP Oy 

003724028315 

2402831-5 

Real Estate Fund Finland III Ky

003724023901

2402390-1

Real Estate Fund Finland Oy

003720442957 

2044295-7 

Real Estate Fund of Funds Finland Oy

003722960715

2296071-5 

Real Estate Fund of Funds II Ky

003723030229 

2303022-9

Real Estate Fund of Funds III Ky 

003724023901 

2402390-1 

Real Estate Fund of Funds V Ky

003727713916

2771391-6

Riistaveden Op

003701714267

0171426-7

Rymättylän Op

003701392368

0139236-8

Rääkkylän Op

003701699554

0169955-4

Sallan Op

003701929276

0192927-6

Sastamalan Op

003701443794

0144379-4

Satakunnan Op

003701328243

0132824-3

Satapirkan Op

003701362986

0136298-6 

Savitaipaleen Op

003701631138

0163113-8

Siikajoen Op

003701896355

0189635-5

Siikalatvan Op 

003723254070 

2325407-0 

Simpeleen Op

003701629054

0162905-4

Sotkamon Op

003701897374

0189737-4

Suomenselän Op

003701951529

0195152-9

Suomi Toimitilakiinteistö Ky

003726260345

2626034-5

Suomi Toimitilakiinteistö Syöttörahasto I Ky

003726263466

2626346-6

Suur-Savon Op

003723568395

2356839-5

Taivalkosken Op

003701900895

0190089-5

Tampereen Seudun Op

003708289726

0828972-6

Tervolan Op

003701932387

0193238-7

Tervon Op

003701730742

0173074-2

Toholammin Op

003701827720

0182772-0

Tornion Op

003701934921

0193492-1

Turun Seudun Op

003701421261

0142126-1

Tuusniemen Osuuspankki

003701731104

0173110-4

Tyrnävän Op

003701901353

0190135-3

Ullavan Op

003701828432

0182843-2

Utajärven Op

003701901927

0190192-7

Uudenmaan Op

003701264315

0126431-5

Vaara-Karjalan Op

003701675763

0167576-3

Vaasan Op

003701836379

0183637-9

Vehmersalmen Op

003701737389

0173738-9

Vesannon Op

003701737717

0173771-7

Vimpelin Op

003701843130

0184313-0

Ylitornion Op

003701939116

0193911-6

Ylä-Kainuun Op

003701898983

0189898-3

Yläneen Op

003701446354

0144635-4

Ylä-Pirkanmaan Op

003701528245

0152824-5

Ylä-Savon Op

003701708692

0170869-2

Ypäjän Op

003701583164

0158316-4