Hälsodeklaration

Beslut om att bevilja en försäkring fattas utgående från den försäkrades hälsotillstånd. Både i fråga om personförsäkringar och i fråga om djurförsäkringar är det skäl att fylla i hälsodeklarationen noggrant.

Hälsodeklarationen är en förfrågan om hälsotillståndet hos en person eller ett djur som ska försäkras. Hälsodeklarationen kan enkelt fyllas i via nätet, och utifrån den avgörs, om försäkringen kan beviljas.

En försäkring kan ofta beviljas även om den person eller det djur som ska försäkras inte är helt friska. Exempelvis eventuella sjukdomar som redan brutit ut kan emellertid inverka på omfattningen av den försäkring som beviljas.

Det är viktigt att du inte säger upp en eventuell giltig försäkring innan du fått ett beslut om att en ny försäkring beviljas.

När ber vi att få uppgifter om hälsan?
  • om du ansöker om skydd i händelse av vårdkostnader för sjukdom, dödsfall eller arbetsoförmåga
  • om du ansöker om skydd endast i händelse av olycksfall, och du är över 57 år
  • om du ansöker om resenärförsäkring för en längre resa.

Vem lämnar uppgifter om hälsan?

  • Hälsodeklarationen ska alltid fyllas i för varje försäkrad separat.
  • Vuxna fyller alltid själva i en egen hälsodeklaration, uppgifter om en minderårigs hälsa fylls i av vårdnadshavaren.

Måste man vara helt frisk?
Du kan beviljas försäkring mot kommande nya sjukdomar, trots att några sjukdomar redan konstaterats.

Beslutet får du efter att du fyllt i hälsodeklarationen:

  • En försäkring kan begränsas i fråga om en existerande sjukdom.
  • En livförsäkring kan beviljas mot en förhöjd premie.

Det finns tyvärr situationer då vi inte kan bevilja den försäkring som du ansökt om. Då kan en mer begränsad försäkring vara en lösning. Du får exempelvis ett omfattande skydd mot olycksfall i stället för en försäkring som ersätter sjukdomar.

Försäkringar för ett ofött barn på basis av moderns uppgifter

När ett ofött barn försäkras ombeds modern lämna uppgifter om sin hälsa. Åt ett barn kan ansökas om försäkring med barnets egna uppgifter efter födseln.

Hålls personliga uppgifter hemliga?
De uppgifter som du ger behandlas konfidentiellt. Endast experter som specialiserat sig på hälsodeklarationer ser den försäkrades eller den gravida moderns hälsouppgifter.

För det djur som ska försäkras krävs en skriftlig hälsodeklaration, på basis av vilken försäkringen beviljas. Det är viktigt att hälsouppgifterna är korrekta.

En ny försäkring kan beviljas även om djuret inte är fullt friskt. Då kan försäkringen beviljas med ett individuellt begränsande villkor. Försäkringen ger skydd i händelse av framtida sjukdomar, men den ersätter inte kostnader som förorsakas av existerande sjukdomar, lyten och skador.

 

Livförsäkringen beviljas av försäkringsbolaget OP-Livförsäkrings Ab. Försäkringar för djur och hälsa beviljas av försäkringsbolaget Pohjola Försäkring Ab.