TOP 5 frågor

Vanliga frågor

Nätkoderna spärrade – Vad ska jag göra om mina nätkoder har spärrats?

Om din användarkod eller nyckeltalslista har spärrats på grund av ett eget felslag, kan du försöka logga in i tjänsten på nytt efter 24 timmar. Koderna frigörs om du knappar in dem rätt vid följande inloggning. Om du igen knappar in koderna fel, får du dem aktiverade genom att besöka andelsbankens kontor.

Om du behöver koderna snabbare än efter 24 timmars väntetid, ska du besöka närmaste andelsbankskontor. Kom ihåg att ta med dig ett giltigt identitetskort eller pass.

Nätkoderna är din nyckel till OP:s tjänster. Ge inte ut dina koder till någon annan.

Om du misstänker att dina nätkoder hamnat i fel händer, ska du omedelbart spärra dina koder genom att ringa OP 0100 0500 telefontjänsten (vardagar mån.–fre. kl. 8–16, lna/msa) eller OP Spärrtjänsten 0100 0555 (24h/dygn). Anmäl det som hänt också till telefontjänsten då den öppnat.

Tilläggsbekräftelsen fungerar inte – Fick du inget textmeddelande?

Ta kontakt med OP:s kundtjänst om du inte längre använder telefonnumret till vilket meddelandet sändes.

Du kan kontrollera ditt nummer för tilläggsbekräftelse i tjänsten op.fi:

  • Logga in i tjänsten med din OP-kod 
  • Öppna menyn under ditt namn upptill på sidan och välj Hantering av koder > Telefonnummer för tilläggsbekräftelse > Kontrollera ditt nummer för tilläggsbekräftelse. 

Om du inte fick ett meddelande fastän telefonnumret är korrekt, ska du stänga av och starta om telefonen och kontrollera i inställningarna att numret +358 40 7118180 inte har spärrats.

Hur kan jag börja använda Mobilnyckeln?

Du kan aktivera Mobilnyckeln i din telefon eller datorplatta. Ladda ner OP-mobilen eller OP-företagsmobilen. Första gången behöver du din användarkod, ditt lösenord och din nyckeltalslista. Vid aktiveringen får du en tilläggsbekräftelse per textmeddelande till det mobiltelefonnummer som du har anslutit till tilläggsbekräftelsen.

Läs noggrannare anvisningar om hur du börjar använda Mobilnyckeln i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen.

Mitt kort fungerar inte - Vad kan det bero på?

Då ett kort inte fungerar är orsaken ofta kortets säkerhetsgräns, kreditgräns, giltighetstid eller att kortet låst sig. Om OP:s kort inte fungerar går det oftast att lösa problemet själv. 

Varför fungerar kortet inte? Läs närmare anvisningar

Ändring av förfallodagen eller lånets månadsbetalning – Hur kan jag ändra betalningsplanen för mitt lån?

Du kan ändra förfallodagen eller lånets betalningspost, dvs. beloppet av amorteringen, i op.fi.

  • Lån med säkerhet såsom bolån, studielån och andra banklån: logga in och gör ändringsansökan.
  • Lån som saknar säkerhet, såsom Flexkredit och Specialkredit: du kan logga in och göra ändringar utan att göra ansökan.

Se närmare anvisningar för en ändring i betalningsplanen här >


 

Bra att veta om att göra ändringar i förfallodagen och betalningsplanen:

  • Med en ansökan kan du samtidigt ansöka om ändring i flera lån. Ansökan om ändring kan gälla amorteringsfrihet, ändring av betalningspost (större eller mindre) samt förfallodag.
  • I ansökan ska du uppge vilket eller vilka lån ansökan gäller, vilken ändring du ansöker om, vilka dina inkomster och utgifter är samt orsaken till att du ansöker om ändring.
  • Om lånet har flera gäldenärer sänds din ansökan till medgäldenärens nätbank för granskning och godkännande. Ansökan behandlas i banken när alla gäldenärer har godkänt ansökan. För ändringen debiteras en avgift enligt servicetariffen. Läs tariffen innan du fyller i ansökan.