Pariskunta istuu sohvalla ja katsoo mobiililaitetta.

Säkerheter för bolån

Redan då du ansöker om bolån är det aktuellt att fundera på vilka säkerheter det behövs för lånet och vad du kan använda som säkerhet. Med säkerheter försäkrar sig banken om att det bolån som banken beviljat betalas tillbaka i tid.

Bostäderna är de populäraste säkerheterna

När du köper en bostad används den också som primär säkerhet för ditt bolån. I praktiken pantsätts bostaden som säkerhet för lånebetalningen. Om bolånet tas för ett objekt som byggs, utgör tomten och byggnaden som uppförs på den i allmänhet de primära säkerheterna.

Bostadssäkerheter, dvs. bostadsaktiebrev och inteckningar i en fastighet eller arrenderätt, är de vanligaste säkerheterna. Också skogslägenheter, insättningar samt aktier och andelar i placeringsfonder används som säkerhet. Säkerhetsvärdet varierar något enligt tillgångsslag. Säkerhetsvärdet för en viss säkerhet beräknas alltid från fall till fall.

Bostadens säkerhetsvärde

Då du ansöker om lån beräknar banken bostadens och de andra tillgängliga säkerheternas säkerhetsvärden. Bostadens säkerhetsvärde är i allmänhet 70 procent av bostadens värde. Värdet påverkas bland annat av hur stort bostadsaktiens bolagslån är eller färdighetsgraden hos bostaden som byggs. Till exempel då man bygger ett egnahemshus ökar bostadens säkerhetsvärde efterhand som byggnadsarbetet framskrider.

Hur mycket säkerheter behövs det?

Om du behöver mer vanligt bolån än 70 procent av bostadens värde, kräver banken i allmänhet andra säkerheter för lånet utöver bostaden. Som tilläggssäkerhet duger Garantias bolånegaranti, andelsbankens kreditgaranti, statsborgen för bolån eller en borgensmans egendom som pantsätts som säkerhet för lånet. Som säkerhet för ett BSP-räntestödslån för den första bostaden räcker oftast statsborgen utöver bostaden.

Läs mer om garantier och borgensförbindelser  

Det är möjligt att be en annan person pantsätta sin egendom, som t.ex. sin bostad eller sommarstuga, som säkerhet för bolånet. Om gäldenären får betalningssvårigheter, begränsas ansvaret för den som ställt säkerheten till endast den pantsatta egendomen.

Om du undrar om dina placeringar eller föräldrarnas sommarstuga räcker till som tilläggssäkerhet för lånet lönar det sig att lämna in en låneansökan hos banken. Vid låneförhandlingarna gås säkerhetsbehovet igenom personligen. Fastän du inte skulle ha en klar uppfattning om dina tillgängliga säkerheter lönar det sig ändå att lämna in låneansökan i god tid. Banken kan ge en preliminär låneoffert och sedan fortsätter diskussionen om säkerheter och andra alternativ vid låneförhandlingarna.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.