Flexibilitet i vardagen − pengar för överraskande utgifter

Se till att du har pengar över för vardagliga utgifter. Det går att bereda sig på finansiering av överraskande utgifter eller ändringar i inkomsterna på många sätt.

Det går att göra ekonomin flexiblare

Ibland råkar du ut för överraskande utgifter eller så kan det hända att dina inkomster plötsligt minskar eller upphör. En överraskande situation kan vara till exempel då bilen behöver service, någon i familjen blir sjuk eller det sker ändringar i arbetet. 

Till all tur finns det många sätt att göra ekonomin mer flexibel. Det lönar sig att på förhand ta reda på vilka alternativ det finns om dina inkomster minskar eller om din ekonomi rubbas av en överraskande utgift. 

Se till att du har en buffert att ta till

Skaffa en tillräckligt stor buffert på två sätt: genom att spara för en buffert och med ett kreditkort. 

Du kan börja spara också med ett litet belopp

Genom att spara hanterar du din ekonomi och ökar förmögenheten på längre sikt. Du kommer igång också med ett litet belopp.

Det är bra att förbereda sig på överraskande utgifter, de infinner sig inte alltid vid en lämplig tidpunkt. Till exempel genom att spara små belopp i Sparbössan ökar dina besparingar smidigt. 

Läs mer om Sparbössan

Ett kreditkort ger dig rörelsemån på ett smidigt sätt 

Då du har ett kreditkort med en tillräcklig kreditgräns kan du handla snabbt i överraskande situationer och du har alltid rörelsemån utan extra åtgärder. Med kreditkort kan du betala till exempel större inköp i lämpliga poster.

Med ett kreditkort får du också i snitt 35 dagar räntefri betaltid för dina inköp. 

Du kan också höja din nuvarande kreditgräns. Höjningen av kreditgränsen medför inga extra avgifter och priset på kreditkortet hålls oförändrat. Du kan själv enkelt höja kreditgränsen i OP-mobilen eller tjänsten op.fi.

Då du ansöker om kreditgräns ska du tänka på hur stora betalningar eller plötsliga utgifter din ekonomi kan råka ut för till exempel om en hushållsmaskin eller ett fordon går sönder. Kom ihåg att kreditgränsen inte är detsamma som kortets säkerhetsgränser. Du kan ange en låg säkerhetsgräns för ditt kort och höja den vid behov i OP-mobilen eller tjänsten op.fi. Kom ihåg att kreditkortet alltid är det tryggaste betalningsinstrument i nätaffärer. 

Läs mer om OP:s kreditkort

Ändra kortets kredit- och säkerhetsgränser 

För över pengar från krediten till ditt konto

Om du har ett kreditkort kan du enkelt överföra kredit till ditt brukskonto i OP-mobilen eller tjänsten op.fi.

Kom ihåg att du om är i behov av kontanter kan du också ta ut kontanter från kreditkortskrediten i bankautomater.

En limit, dvs. en fortlöpande kredit, ger dig flexibilitet

Den mest bekanta varianten av kredit med limit är ett kreditkort. Utöver kreditkort kan du öka flexibiliteten i din ekonomi med en Flexkredit. Den är en kredit som liknar ett kreditkort. Du kan alltså överföra pengar till ditt konto vid behov. Då du amorterar en kredit med limit, frigörs ett motsvarande belopp som kan användas på nytt. 

Läs mer om Flexkredit 

Ändringar i lån − ansök om amorteringsfrihet

Som lånekund kan du ansöka om flera månaders amorteringsfrihet för dina lån varvid du i stället för den normala månadsbetalningen betalar endast räntor för lånet. Under de amorteringsfria perioderna kan du styra pengar till de ändamål för vilka du då mest behöver pengar. 

Mest nytta har du av att ansöka om amorteringsfrihet för ett stort lån såsom ett bolån. 

Du kan ansöka om amorteringsfrihet också för andra lån och för bilfinansiering. Under den amorteringsfria perioden betalar du endast räntorna på ditt lån. 

Läs mer om amorteringsfriheten 

Ekonomiska balans i OP-mobilen hjälper dig att få en bild av din ekonomi

Det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid hanteringen av ekonomin också under normala förhållanden. I OP-mobilen kan du granska dina inkomster och utgifter med tjänsten Ekonomisk balans.  Tjänsten hjälper dig se hurdana inkomster och utgifter du har. Till exempel hur mycket pengar går det per månad till dina obligatoriska utgifter och nöjen eller blir det pengar över?

Läs om Ekonomisk balans


Snabblån och lån utan säkerhet 

I svåra ekonomiska situationer lönar det sig inte att ty sig till snabblån eller lån utan säkerhet om pengarna i framtiden inte räcker till för att betala lånen. Innan du ansöker om lån ska du alltid först räkna ut med ett hur stort belopp du har råd att amortera lånet. 

Om du behöver lån lönar det sig alltid att först fråga efter finansiering i din bank. Låneofferten är avgiftsfri och den är inte bindande. Då du fått offerten ser du hur mycket lånet kostar och hur stora månadsbetalningarna är. Då har också en expert sett över din ekonomi och kan vid behov ge dig råd. OP är en ansvarsfull kreditbeviljare. Vi vill alltid försäkra oss om att lånet är rätt dimensionerat enligt din situation och att det inte uppstår problem med lånebetalningen. 

Betalningssvårigheter − ta snabbt i tu med situationen 

Om du har betalningssvårigheter lönar det sig att ta kontakt med banken i god tid. Då kan vi komma fram till rätt lösning. Ofta kan svårigheterna lösas till exempel genom att förlänga lånetiden eller med amorteringsfria perioder. 

Då du vidtar åtgärder i tid, är ändringsalternativen fler. Om du handlar snabbt undviker du onödiga kostnader för dröjsmål och indrivning samt anteckningar om betalningsanmärkningar.


Läs hur du får hjälp vid betalningssvårigheter

Finansieringen beviljas av OP Detaljkunder Abp eller andelsbanken beroende på finansieringsprodukten.