Avioero-muistilista kuva

Överföring av lån

Överför dina lån till ett lån hos OP. Du kan också slå samman många krediter till ett större lån.

Ett lån – kostnader för ett enda lån

Du betalar kostnader för ett lån med moderat ränta.

Du förstår och kan hantera dina penningaffärer enklare

Då du har koncentrerat dina lån till en bank hålls du enklare uppdaterad om din ekonomi.

Det är förnuftigt att koncentrera sina bankärenden

Har du renoveringslån, billån eller lån för andra större inköp på annat håll än hos OP? Vill du överföra alla dina lån till OP? I allmänhet är det förnuftigt att koncentrera sina lån och det gör också hanteringen av penningaffärer enklare. 

Det lönar sig att överföra lånen till en bank. Du får en klarare bild av din ekonomi och det är lättare att sköta lånen på samma ställe. 

I regel blir ett större lån förmånligare än många små lån. Du betalar månatliga utgifter såsom serviceavgifter för lån endast för ett lån. Det lönar sig således att slå samman små krediter till ett lån. 

 

Exempel:

 1. Jaakko har bytt bil och tagit ett billån på 15 000 euro från bilaffären. Dessutom har han tagit ett renoveringslån utan säkerhet. Nu vill han överföra billånet till OP och förena det med renoveringslånet.
 2. Jaakko ansöker om ett banklån med säkerhet. Han bor i en ägarbostad och han har betalat tillbaka på bolånet i ett par år och tror att bostaden nu duger som säkerhet för banklånet. 
 3. Jaakko får en offert på banklånet och godkänner den. Med banklånet betalar han sina nuvarande lån.
 4. Jaakko är nöjd. Nu är hans lånekostnader lägre och räntan förmånligare.

 

Vill du överföra ditt bolån till OP?

Om du vill överföra ditt bolån till OP eller konkurrensutsätta ditt bolån från en annan bank, ska du börja med att göra en bolåneansökan på nätet. Du kan göra ansökan tillsammans med en annan person, om ni vill överföra ert gemensamma bolån till OP.

 • Ta i förväg reda på era månatliga inkomster och utgifter, storleken på nuvarande lån, vilka säkerheter som kan användas och uppgifter om bostaden.
 • För låneansökan behöver vi uppgifter om båda sökandena.
 • Börja överföra lånen genom att fylla i en låneansökan på nätet. Låneansökan binder dig inte till att ta ut lånet, utan du får en preliminär låneoffert på din ansökan.

Läs mer och ansök om bolån >

Den förmånligaste räntan - välj ett banklån med säkerhet

Genom att utnyttja säkerheter får du den förmånligaste räntan på ditt lån. Som säkerhet duger t.ex. en ägarbostad vars bolån har amorterats eller en bostad som du köpt delvis eller helt med dina besparingar. Också annan egendom såsom placeringar eller skog duger som säkerhet för lånet.

Det lönar sig att ta ett banklån med säkerhet för att förena eller överföra lån, eftersom det är OP:s förmånligaste lånealternativ. För skötseln av betalningssvårigheter beviljar vi i regel inte banklån.

 

Hurdana lån eller krediter kan du överföra till OP?

Alltid då vi beviljar lån ser vi över din ekonomi och erbjuder endast sådant lån som är lämpligt för din situation. För överföring eller sammanslagning av lån beviljar vi lån enligt samma kriterier som för andra användningsändamål. 
Beviljandet av lån beror på dina existerande lån, inkomster och tillgängliga säkerheter. Om du har en betalningsanmärkning beviljar vi inte lån. 

Du kan överföra vilken typ av lån som helst till OP, men du måste uppfylla kriterierna för beviljande av lån. Sådana är bl.a. regelbundna löne- eller pensionsinkomster, tillräcklig betalningsförmåga, tillräckliga säkerheter och att du inte har betalningsanmärkningar. 

Du kan också ansöka om ett lån med säkerhet tillsammans med någon annan.

 

Hjälp vid betalningssvårigheter?

I stället för att ansöka om ett nytt lån kan du förhandla om andra alternativ med din bank. Boka tid till din bank eller läs mer om lånearrangemang.

 

Säkerheter Säkerheter

Du kan beviljas banklån med säkerhet, om du har regelbundna löne- eller pensionsinkomster, tillräcklig betalningsförmåga, säkerheter och har skött dina penningaffärer väl.

För vad behövs säkerheter?

Med hjälp av säkerheter försäkrar sig banken om att lånet betalas tillbaka i tid. Också du har nytta av säkerheter, eftersom ett lån med säkerhet är förmånligare än ett lån utan säkerhet. 
 
Vad kan användas som säkerhet? 

Som säkerhet kan du använda till exempel en ägarbostad, en stuga, insättningar, värdepapper eller en skogslägenhet. De vanligaste säkerheterna är bostäder. Om du har amorterat lån som du har tagit tidigare, till exempel ett bolån, kan du ha en ledig säkerhet som du nu kan använda som säkerhet för ditt nya lån. 
  
Hur mycket säkerheter behövs det? 

Säkerhetsvärdet beräknas alltid från fall till fall. Olika slags säkerheter har ofta olika kalkylerade säkerhetsvärden.
 
Fråga mer om säkerheter 

Då du fyller i låneansökan behöver du inte ännu veta exakt vilken säkerhet du kommer att använda. Du kan förhandla om det med vår expert efter det att du lämnat in din ansökan. Vi hjälper vid behov med utredningen av värdet på din säkerhet.

 

Återbetalning av lånet Amorteringssätt, månadsbetalning, förfallodag

Du avtalar om amorteringssättet och månadsbetalningen i din bank. Du kan välja den förfallodag som passar dig bäst. Den rekommenderade lånetiden för ett banklån med säkerhet är högst 5 år. Du kan diskutera lånetiden med banken om 5 år känns som en alltför kort tid.

Lånet upphör då den sista posten har betalats på det.

Lainan kustannukset Korko, todellinen vuosikorko, marginaali, hoitokulu

Lainan kustannukset muodostuvat viitekorosta, marginaalista ja lainan takaisinmaksuun liittyvistä hoitokuluista. Lainan käyttöönottamisesta ja mahdollisista osanostoista veloitetaan lisäksi pankin palveluhinnaston mukainen palkkio.

Pankkilainan marginaali on asiakaskohtainen, ja siihen vaikuttavat mm. lainan vakuudet, maksukyky ja muu asiakkuus. Lainatarjouksesta näet lainan todellisen vuosikoron, jolla tarjousta voi verrata mahdollisiin muihin tarjouksiin. Todellisessa vuosikorossa huomioidaan lainan nostamiseen ja sen hoitamiseen liittyvät kustannukset.

Pankkilainasta veloitetaan kuukausittainen 2,50 euron hoitokulu, sekä korkeintaan 120 euron suuruinen toimitusmaksu lainan noston yhteydessä. Lainan korko on 12 kuukauden euribor + pankin kanssa sovittu marginaali. 

Pankkilaina on kertaluotto, jonka todellinen vuosikorko 20 000 euron lainalle 10 vuoden maksuajalla on 3,77 %, kun luoton korko on 12 kuukauden euribor + 3,85 % (3,36 % 11/2020) ja lainasta peritään kuukausittainen 2,50 euron hoitokulu, sekä lainan noston yhteydessä 120 euron kertaluontoinen toimitusmaksu. 

Arvioitu lainan kokonaiskustannus on 3 940 euroa. Laskelma on tehty olettaen, että laina on nostettu kokonaan, lainan korko sekä maksut ja palkkiot pysyvät samana koko laina-ajan ja luotto maksetaan takaisin 200 euron tasaerissä kuukauden välein. Luoton myöntää Osuuspankki.

En Specialkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 7 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 11,59 % då krediträntan är 3 mån. euribor + 7,95 % (9,68 % 11/22) och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 9 181,69 euro. Kalkylen har upprättats med antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan och avgifterna hålls oförändrade under hela kredittiden. Därtill har man antagit att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 155 euro varje månad ända till den sista posten.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp

Amorteringsfrihet och andra ändringar Betalningspost, betalningsdag, extra amortering

I tjänsten op.fi kan du ansöka om amorteringsfrihet för ditt banklån, och under den här tiden betalar du endast räntan. Du kan också ansöka om en ändring av betalningsposten och betalningsdagen. För ändringar debiteras en avgift enligt bankens servicetariff.

Extra amortering

Du kan amortera på ditt lån utöver den normala månadsbetalningen. En extra amortering på lånet flyttar inte fram den följande betalningsposten eller betalningsdagen. För en extra amortering debiteras inga kostnader.

För att göra en extra amortering behöver du numret på det lån som du ska amortera. Numret ser du på sidan Lån. Gå efter det till Dagliga penningaffärer, välj "Ny betalning" och mata in numret på det lån som ska amorteras i fältet "Mottagarens konto (IBAN)". Fortsätt därefter enligt anvisningarna. Den extra amorteringen går från ditt konto under samma dag.

Om ditt lån har fast ränta, kontakta det kontor som har beviljat lånet, eftersom man vid extra amortering kan debitera en ersättning enligt lånevillkoren.

Läs villkoren för skuldebrevslån, panter och borgensförbindelser. Du godkänner villkoren då du undertecknar skuldebrevet och säkerhetsförbindelsen.

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-Bonus för:

 • Pengar på konton för sparande

 • Bolån, studielån och banklån med säkerhet

 • Fonder och fondanknutna försäkringar

 • Betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring eller fortlöpande reseförsäkring

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Finansieringen beviljas av OP Detaljkunder Abp eller andelsbanken beroende på finansieringsprodukten.