Avioero-muistilista kuva

Överföring av lån

Överför ditt befintliga lån till OP eller slå samman många krediter till ett större lån. Du kan spara i kostnader och hantera din ekonomi enklare.

Ett lån – kostnader för ett enda lån

I regel blir ett större lån förmånligare än många små lån. 

Du förstår och kan hantera dina penningaffärer enklare

Då du har koncentrerat dina lån till en bank hålls du enklare uppdaterad om din ekonomi.

Varför är det smart att koncentrera sina bankärenden?

Även om du har renoveringslån, billån eller lån för andra större inköp på annat håll än hos OP kan du ändå överföra alla dina lån till oss. Det lönar sig att överföra lånen till en bank. Du får en klarare bild av din ekonomi och det är lättare att sköta lånen på samma ställe.

I regel blir ett större lån förmånligare än många små lån. Du betalar månatliga utgifter såsom serviceavgifter för lån endast för ett lån. Därför lönar sig för dig att kolla om det vore bättre eller mer förmånligt för dig att slå samman dina lån.

 

Exempel:

 1. Jaakko har bytt bil och tagit ett billån på 15 000 euro från bilaffären. Dessutom har han tagit ett renoveringslån utan säkerhet. Nu vill han överföra billånet till OP och förena det med renoveringslånet.
 2. Jaakko ansöker om ett banklån med säkerhet. Han bor i en ägarbostad och han har betalat tillbaka på bolånet i ett par år och tror att bostaden nu duger som säkerhet för banklånet. 
 3. Jaakko får en offert på banklånet och godkänner den. Med banklånet betalar han sina nuvarande lån.
 4. Jaakko är nöjd. Nu är hans lånekostnader lägre och räntan förmånligare.

 

Vill du överföra ditt bolån till OP?

Om du vill överföra ditt bolån till OP eller konkurrensutsätta ditt bolån från en annan bank, ska du börja med att göra en bolåneansökan på nätet. Du kan göra ansökan tillsammans med en annan person, om ni vill överföra ert gemensamma bolån till OP.

 • Ta i förväg reda på era månatliga inkomster och utgifter, storleken på nuvarande lån, vilka säkerheter som kan användas och uppgifter om bostaden.
 • För låneansökan behöver vi uppgifter om båda sökandena.
 • Börja överföra lånen genom att fylla i en låneansökan på nätet. Låneansökan binder dig inte till att ta ut lånet, utan du får en preliminär låneoffert på din ansökan.

Läs mer och ansök om bolån

Ett banklån med säkerhet är ofta ett förmånligt alternativ

Genom att utnyttja säkerheter kan du få en förmånligare ränta på ditt lån. Som säkerhet används huvudsakligen bostadsegendom (till exempel en ägarbostad, placeringsbostad eller stuga). Bostaden behöver inte vara skuldfri för att den ska kunna erbjudas som säkerhet för lånet. Annan egendom såsom skog, placeringar eller besparingar kan också användas som säkerhet. Du kan ansöka om ett banklån från 10 000 euro uppåt.

Hurdana lån eller krediter kan du överföra till OP?

Alltid då vi beviljar lån ser vi över din ekonomi och erbjuder endast sådant lån som är lämpligt för din situation. För överföring eller sammanslagning av lån beviljar vi lån enligt samma kriterier som för andra användningsändamål. 
Beviljandet av lån beror på dina existerande lån, inkomster och tillgängliga säkerheter. Om du har en betalningsanmärkning beviljar vi inte lån. 

Du kan överföra vilken typ av lån som helst till OP, men du måste uppfylla kriterierna för beviljande av lån. Sådana är bl.a. regelbundna löne- eller pensionsinkomster, tillräcklig betalningsförmåga, tillräckliga säkerheter och att du inte har betalningsanmärkningar. 

Du kan också ansöka om ett lån med säkerhet tillsammans med någon annan.

 

Hjälp vid betalningssvårigheter?

Kontakta din bank i tid om du har svårigheter med att återbetala ett lån. Svårigheterna går ofta att lösa. En förlängning av lånetiden eller en amorteringsfri period kan vara en lösning på betalningssvårigheterna. Boka tid till din bank eller läs mer om lånearrangemang.

Säkerheter Säkerheter

Du kan beviljas banklån med säkerhet, om du har regelbundna löne- eller pensionsinkomster, tillräcklig betalningsförmåga, säkerheter och har skött dina penningaffärer väl.

För vad behövs säkerheter?

Med hjälp av säkerheter försäkrar sig banken om att lånet betalas tillbaka i tid. Också du kan ha nytta av säkerheter, eftersom ett lån med säkerhet ofta är förmånligare än ett lån utan säkerhet.

Vad kan användas som säkerhet?

Som säkerhet kan du använda till exempel en ägarbostad, en stuga, insättningar, värdepapper eller en skogslägenhet. De vanligaste säkerheterna är bostäder. Om du har amorterat lån som du har tagit tidigare, till exempel ett bolån, kan du ha en ledig säkerhet som du nu kan använda som säkerhet för ditt nya lån. 

Hur mycket säkerheter behövs det?

Säkerhetsvärdet beräknas alltid från fall till fall. Olika slags säkerheter har ofta olika kalkylerade säkerhetsvärden.
 
Fråga mer om säkerheter

Då du fyller i låneansökan behöver du inte ännu veta exakt vilken säkerhet du kommer att använda. Du kan förhandla om det med vår expert efter det att du lämnat in din ansökan. Vi hjälper vid behov med utredningen av värdet på din säkerhet.

 

Återbetalning av lånet Amorteringssätt, månadsbetalning, förfallodag

Du avtalar om amorteringssättet och månadsbetalningen i din bank. Du kan välja den förfallodag som passar dig bäst. Den rekommenderade lånetiden för ett banklån med säkerhet är högst 5 år. Du kan diskutera lånetiden med banken om 5 år känns som en alltför kort tid.

Lånet upphör då den sista posten har betalats på det.

Lånekostnader Ränta, effektiv ränta, marginal, lånebetalningskostnader

Lånekostnaderna utgörs av referensräntan, marginalen och lånebetalningskostnaderna. För ibruktagningen av lånet och eventuella uttag av låneposter debiteras dessutom en avgift enligt bankens servicetariff.

Marginalen på ett banklån avtalas kundvis, och den påverkas bl.a. av säkerheterna för lånet, återbetalningsförmågan och kundrelationen i övrigt. I låneofferten kan du se lånets effektiva ränta. Med den kan du jämföra offerten med eventuella andra offerter. I den effektiva räntan beaktas kostnaderna för uttag och skötsel av lånet.

För ett banklån debiteras en månatlig lånebetalningskostnad på 2,50 euro samt en expeditionsavgift på högst 120 euro då lånet tas ut. Räntan på lånet är 12 månaders euribor + en marginal som avtalats med banken.

Banklånet är en engångskredit. Om 12 mån. euribor är 3,701 % (7.6.2024), är den effektiva räntan på ett banklån på 10 000 euro med en återbetalningstid på fem år 9,1 %, då räntan på krediten är marginalen 3,9 % + 12 mån. euribor. För lånet debiteras en månatlig skötselavgift på 2,50 euro och en expeditionsavgift på 120 euro när lånet tas ut. Den uppskattade totalkostnaden för lånet är 12 350,48 euro.

Kalkylen har upprättats under antagande om att hela lånet tas ut, låneräntan och övriga avgifter hålls oförändrade under hela lånetiden samt att krediten betalas med jämna poster på 203,84 euro med en månads mellanrum. Banklånet beviljas av andelsbanken.

Exempelkalkyl för en kredit på 10 000 euro:

Kredit med en personlig marginal på 3,5 procent + 3 mån. Euribor (3,78 %, 03.06.2024)

OP Exaktkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 8,57 % om den personliga kreditmarginalen är 3,5 % och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 12 246,58 euro. Kalkylen har upprättats under antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan samt avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill antas att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 210 euro varje månad ända till den sista amorteringsposten.

Kredit med en personlig marginal på 6,5 procent + 3 mån. Euribor (3,78 %, 03.06.2024)

OP Exaktkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 11,66 % om den personliga kreditmarginalen är 6,5 % och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 13 072,37 euro. Kalkylen har upprättats under antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan samt avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill antas att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 225 euro varje månad ända till den sista amorteringsposten.

Kredit med en personlig marginal på 10,95 procent + 3 mån. Euribor (3,78 %, 03.06.2024)

OP Exaktkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 16,38 % om den personliga kreditmarginalen är 10,95 % och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 14 293,83 euro. Kalkylen har upprättats under antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan samt avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill antas att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 250 euro varje månad ända till den sista amorteringsposten.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp.

Amorteringsfrihet och andra ändringar Betalningspost, betalningsdag, extra amortering

I tjänsten op.fi kan du ansöka om amorteringsfrihet för ditt banklån, och under den här tiden betalar du endast räntan. Du kan också ansöka om en ändring av betalningsposten och betalningsdagen. För ändringar debiteras en avgift enligt bankens servicetariff.

Extra amortering

Du kan amortera på ditt lån utöver den normala månadsbetalningen. En extra amortering på lånet flyttar inte fram den följande betalningsposten eller betalningsdagen. För en extra amortering debiteras inga kostnader.

För att göra en extra amortering behöver du numret på det lån som du ska amortera. Numret ser du på sidan Lån. Gå efter det till Dagliga penningaffärer, välj "Ny betalning" och mata in numret på det lån som ska amorteras i fältet "Mottagarens konto (IBAN)". Fortsätt därefter enligt anvisningarna. Den extra amorteringen går från ditt konto under samma dag.

Om ditt lån har fast ränta, kontakta det kontor som har beviljat lånet, eftersom man vid extra amortering kan debitera en ersättning enligt lånevillkoren.

Läs villkoren för skuldebrevslån, panter och borgensförbindelser. Du godkänner villkoren då du undertecknar skuldebrevet och säkerhetsförbindelsen.

Skuldvillkor (pdf)

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus som minskar avgifterna för dina bank- och försäkringstjänster. Under 2024 samlar du 40 % mer bonus än normalt.

OP-bonus samlas för

 • medel på sparkonton
 • bolån, studielån och banklån med säkerhet
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring samt fortlöpande reseförsäkring.

OP-bonus är skattefri. Därför används bonus automatiskt till exempel för service- och expeditionsavgifter för lån och försäkringspremier.

Läs mer om OP-bonus

Som ägarkund får du också rejäla förmåner och rabatter. Du får till exempel de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter till slutet av 2024 samt ränta på ditt Brukskonto. Det är också förmånligare för dig att spara och placera.

Se alla förmåner för ägarkunder

Finansieringen beviljas av OP Detaljkunder Abp eller andelsbanken beroende på finansieringsprodukten.