-

Banklån

Bra alternativ när du behöver finansiering på över 10 000 euro och har säkerhet.

Finansiera dina något större utgifter med ett Banklån – må det vara frågan om en renovering, köp av fordon eller någon annan större anskaffning.

 • Banklån med säkerhet är ofta ett förmånligt alternativ

  Genom att utnyttja säkerheter kan du få en förmånligare ränta på ditt lån.

 • Stort lån – låg ränta

  Ett banklån är ett bra alternativ när du behöver finansiering på över 10 000 euro. Ett lån med säkerhet är vanligen ett förmånligare alternativ än krediter utan säkerhet.

 • Den vanligaste säkerheten är en ägarbostad

  Utöver bostadsegendom godtas placeringar, besparingar och skogsegendom som säkerhet för ett banklån. Däremot duger en bil eller konsumtionsvaror såsom elektronik, inte som säkerhet. 

Ansök om banklån eller ge samtycke till en gemensam ansökan

Påbörja en ansökan om banklån eller fortsätt en ansökan som du redan påbörjat

Ansök om banklån

Bekräfta en gemensam ansökan om banklån som en annan sökande påbörjat

Gå till samtycken

Påbörja en ansökan om banklån eller fortsätt en ansökan som du redan påbörjat

Ansök om banklån

Bekräfta en gemensam ansökan om banklån som en annan sökande påbörjat

Gå till samtycken

Så här söker du Banklån:

 1. Fyll i låneansökan på nätet

 2. Ansökan binder dig inte till att ta ut lånet

 3. Du får en låneoffert som är anpassad till din situation

 

Banklån med säkerhet:

 • Du kan ansöka om ett banklån från 10 000 euro uppåt utan övre gräns.
 • Du behöver säkerhet för lånet: en ägarbostad, placeringar, besparingar eller skogsegendom.
 • Ett Banklån är ofta ett förmånligare alternativ än konsumentkrediter utan säkerhet, eftersom säkerheterna tryggar återbetalningen av lånet till banken. 
 • Som andelsbankens ägarkund samlar du OP-bonus för banklån med säkerhet.
 • Du kan också ta ett återbetalningsskydd eller räntetak för ditt banklån.
 • Om du köper ett fordon med banklånet övergår innehavet av fordonet direkt till dig. Om ett fordon anskaffas med avbetalning innehas det ofta av finansbolaget

Återbetalning av ett banklån

 • Betalningen av banklånet planeras så att den passar just dig. Du kan också förhandla om amorteringsfrihet eller ändringar i lånet om din livssituation kräver att lånebetalningen anpassas under lånetiden. 
 • Du kan när som helst återbetala lånet i förtid. I så fall upphör lånet då den sista posten har betalats. 

Vad använder man som säkerhet för ett banklån?

Som säkerhet används huvudsakligen bostadsegendom (till exempel en ägarbostad, placeringsbostad eller stuga), placeringar eller skogsegendom. En ägarbostad duger ofta som säkerhet då bolånet redan har hunnit amorteras eller då bostaden har köpts delvis eller helt med besparingar. En bil eller konsumtionsvaror såsom elektronik duger inte som säkerhet för ett banklån.

Banklån kan vara ett bra alternativ för sammanslagning av lån

Har du funderat på att överföra dina lån till en och samma bank? Det lönar sig att konkurrensutsätta lån: du får veta om du kan få ett lån som passar dina behov bättre och är förmånligare än dina befintliga lån.

Kan jag få Banklån trots att OP inte är min huvudsakliga bank?

Om du ännu inte är kund hos oss kan du ansöka om Banklån på nätet också med en annan banks koder. När du ansöker om banklån av oss, be samtidigt om en offert för dina andra bankärenden av oss. På så sätt får du med en gång tillgång till heltäckande banktjänster som passar just dig. Bekanta dig också med andelsbankens många förmåner för ägarkunder! Ju fler bankärenden du har hos oss, desto mer nytta får du.

Skydd vid överraskande situationer

Hur klarar du dig om du råkar ut för en överraskning? Genom att skydda ditt lån försäkrar du dig om att du klarar av lånebetalningarna också om det händer något oväntat. Du kan skydda ett banklån med säkerhet till exempel med ett återbetalningsskydd eller ett räntetak.

Exempelkalkyl: Banklånet är en engångskredit. Om 12 mån. euribor är 4,091 % (18.08.2023), är den effektiva räntan på ett banklån på 10 000 euro med en återbetalningstid på fem år 7,9 %, då räntan på krediten är marginalen 3,9 % + 12 mån. euribor. För lånet debiteras en månatlig skötselavgift på 2,50 euro och en expeditionsavgift på 120 euro när lånet tas ut. Den uppskattade totalkostnaden för lånet är 12 046,06 euro.

Kalkylen har upprättats under antagande om att hela lånet tas ut, låneräntan och övriga avgifter hålls oförändrade under hela lånetiden samt att krediten betalas med jämna poster på 196,28 euro med en månads mellanrum. Banklånet beviljas av andelsbanken.

Säkerheter Säkerheter

Du kan beviljas banklån med säkerhet, om du har regelbundna löne- eller pensionsinkomster, tillräcklig betalningsförmåga, säkerheter och har skött dina penningaffärer väl.

För vad behövs säkerheter?

Med hjälp av säkerheter försäkrar sig banken om att lånet betalas tillbaka i tid. Också du kan ha nytta av säkerheter, eftersom ett lån med säkerhet ofta är förmånligare än ett lån utan säkerhet.

Vad kan användas som säkerhet?

Som säkerhet kan du använda till exempel en ägarbostad, en stuga, insättningar, värdepapper eller en skogslägenhet. De vanligaste säkerheterna är bostäder. Om du har amorterat lån som du har tagit tidigare, till exempel ett bolån, kan du ha en ledig säkerhet som du nu kan använda som säkerhet för ditt nya lån. 

Hur mycket säkerheter behövs det?

Säkerhetsvärdet beräknas alltid från fall till fall. Olika slags säkerheter har ofta olika kalkylerade säkerhetsvärden.
 
Fråga mer om säkerheter

Då du fyller i låneansökan behöver du inte ännu veta exakt vilken säkerhet du kommer att använda. Du kan förhandla om det med vår expert efter det att du lämnat in din ansökan. Vi hjälper vid behov med utredningen av värdet på din säkerhet.

 

Lånekostnader Ränta, effektiv ränta, marginal, lånebetalningskostnader

Lånekostnaderna utgörs av referensräntan, marginalen och lånebetalningskostnaderna. För ibruktagningen av lånet och eventuella uttag av låneposter debiteras dessutom en avgift enligt bankens servicetariff.

Marginalen på ett banklån avtalas kundvis, och den påverkas bl.a. av säkerheterna för lånet, återbetalningsförmågan och kundrelationen i övrigt. I låneofferten kan du se lånets effektiva ränta. Med den kan du jämföra offerten med eventuella andra offerter. I den effektiva räntan beaktas kostnaderna för uttag och skötsel av lånet.

För ett banklån debiteras en månatlig lånebetalningskostnad på 2,50 euro samt en expeditionsavgift på högst 120 euro då lånet tas ut. Räntan på lånet är 12 månaders euribor + en marginal som avtalats med banken.

Återbetalning av lånet Amorteringssätt, månadsbetalning, förfallodag

Du avtalar om amorteringssättet och månadsbetalningen i din bank. Du kan välja den förfallodag som passar dig bäst. Den rekommenderade lånetiden för ett banklån med säkerhet är högst 5 år. Du kan diskutera lånetiden med banken om 5 år känns som en alltför kort tid.

Lånet upphör då den sista posten har betalats på det.

Amorteringsfrihet och andra ändringar Betalningspost, betalningsdag, extra amortering

I tjänsten op.fi kan du ansöka om amorteringsfrihet för ditt banklån, och under den här tiden betalar du endast räntan. Du kan också ansöka om en ändring av betalningsposten och betalningsdagen. För ändringar debiteras en avgift enligt bankens servicetariff.

Extra amortering

Du kan amortera på ditt lån utöver den normala månadsbetalningen. En extra amortering på lånet flyttar inte fram den följande betalningsposten eller betalningsdagen. För en extra amortering debiteras inga kostnader.

För att göra en extra amortering behöver du numret på det lån som du ska amortera. Numret ser du på sidan Lån. Gå efter det till Dagliga penningaffärer, välj "Ny betalning" och mata in numret på det lån som ska amorteras i fältet "Mottagarens konto (IBAN)". Fortsätt därefter enligt anvisningarna. Den extra amorteringen går från ditt konto under samma dag.

Om ditt lån har fast ränta, kontakta det kontor som har beviljat lånet, eftersom man vid extra amortering kan debitera en ersättning enligt lånevillkoren.

Under lånetiden kan livet överraskande förändras, och man kan ställas inför situationer där det blir svårare att sköta lånebetalningen. Med återbetalningsskyddet kan du trygga din och familjens ekonomi i olika risksituationer såsom arbetslöshet, arbetsoförmåga eller allvarlig sjukdom, samt vid bestående men på grund av olycksfall och vid dödsfall.

Priset på återbetalningsskyddet beror på lånebeloppet, månadsbetalningen och försäkringstagarens ålder. 

Exempel på prissättningen av återbetalningsskyddet:

Ett lån på 20 000 euro, lånetiden är 10 år och månadsbetalningen 173 euro.

 • försäkringstagaren är 30 år, premien för återbetalningsskyddet är 10,31 €/mån.
 • försäkringstagaren är 50 år, premien för återbetalningsskyddet är 20,11 €/mån.

Du kan teckna ett återbetalningsskydd då du ansöker om ett nytt lån eller foga det till ett gammalt lån senare. Försäkringen kan beviljas antingen som individuellt skydd eller parskydd tillsammans med din lånepartner.

 

Med ett räntetak kan du försäkra dig om att den ränta som tas ut för lånet inte stiger över en avtalade gräns. Om räntorna sjunker allmänt, sjunker räntan också på ditt lån. OP erbjuder ett räntetak på upp till 14 år. Priset beror på lånebeloppet, nivån på och giltighetstiden för räntetaket samt läget på räntemarknaden.

Du kan ta ett räntetak för ett lån med euribor-ränta då du ansöker om ett nytt lån eller foga det till ett gammalt lån senare.

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus som minskar avgifterna för dina bank- och försäkringstjänster. Under 2024 samlar du 40 % mer bonus än normalt.

OP-bonus samlas för

 • medel på sparkonton
 • bolån, studielån och banklån med säkerhet
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring samt fortlöpande reseförsäkring.

OP-bonus är skattefri. Därför används bonus automatiskt till exempel för service- och expeditionsavgifter för lån och försäkringspremier.

Läs mer om OP-bonus

Som ägarkund får du också rejäla förmåner och rabatter. Du får till exempel de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter till slutet av 2024 samt ränta på ditt Brukskonto. Det är också förmånligare för dig att spara och placera.

Se alla förmåner för ägarkunder

Läs villkoren för skuldebrevslån, panter och borgensförbindelser. Du godkänner villkoren då du undertecknar skuldebrevet och säkerhetsförbindelsen.

Skuldvillkor (pdf)

Lånet beviljas av andelsbanken.