Pankkilainan hakemusten käsittelyssä on tällä hetkellä ruuhkaa.

Banklån

Finansiera dina något större utgifter med ett banklån – må det vara frågan om en renovering, köp av fordon eller någon annan större anskaffning.

 • Ett förmånligt alternativ för större lån

  Ett banklån är ett bra alternativ när du behöver finansiering på över 8 000 euro. Ett banklån är ett förmånligare alternativ än krediter utan säkerhet.

 • Samla bonus för ditt lån

  Som kund hos OP får du bonus för ditt lån. Med bonus kan du betala t.ex. dina försäkringspremier.

 • Sök lån genast på nätet

  Du kan söka banklån direkt på nätet. 

Ansök om lån

OPs kunder:

Ansök om lån

Andra än OPs kunder:

Ansök om lån

Så här söker du banklån:

 1. Fyll i låneansökan på nätet

 2. Ansökan binder dig inte till att ta ut lånet

 3. Du får en låneoffert som är anpassad till din situation

 

För vad lämpar sig ett banklån?

Ett banklån är ett förmånligare finansieringsalternativ än konsumentkrediter utan säkerhet. Ett banklån är ett bra alternativ när du behöver över 8 000 euro och du har en säkerhet för lånet, t.ex. en bostad. Du kan också förse ditt banklån med återbetalningsskydd eller räntetak.

 • Du kan få banklån för inköp på över 8 000 euro.
 • Du behöver säkerhet för lånet, t.ex. en ägarbostad.
 • Betalningen kan planeras så att den passar just dig.
 • Lånet upphör då den sista posten har betalats.

Om du köper ett fordon med banklånet övergår innehavet av fordonet direkt till dig. Om ett fordon anskaffas med avbetalning innehas det ofta av finansbolaget.

 

Sök banklån och underteckna låneavtalen elektroniskt

Nu kan du underteckna ett nytt låneavtal elektroniskt – till och med hemma i soffan! Om du vill kan låneförhandlingarna skötas på nätet från början till slut. Den elektroniska underteckningen kan du göra med dina nättjänstkoder.

Låneansökan och säkerheter Beviljande av lån, säkerheter

Fyll i ansökan i vår nättjänst. 

Du kan fylla i en låneansökan på nätet även om du inte ännu är kund hos oss. Då du fyller i låneansökan behöver du inte ännu veta exakt hur mycket lån du behöver. Låneansökan är endast en offertbegäran – den binder dig inte till att ta något lån.

Du kan beviljas banklån med säkerhet, om du har regelbundna löne- eller pensionsinkomster, tillräcklig betalningsförmåga, säkerheter och har skött dina penningaffärer väl.

För vad behövs säkerheter?

Med hjälp av säkerheter försäkrar sig banken om att lånet betalas tillbaka i tid. Också du har nytta av säkerheter, eftersom ett lån med säkerhet är förmånligare än ett lån utan säkerhet. 
 
Vad kan användas som säkerhet? 

Som säkerhet kan du använda till exempel en ägarbostad, en stuga, insättningar, värdepapper eller en skogslägenhet. De vanligaste säkerheterna är bostäder. Om du har amorterat lån som du har tagit tidigare, till exempel ett bolån, kan du ha en ledig säkerhet som du nu kan använda som säkerhet för ditt nya lån. 
  
Hur mycket säkerheter behövs det? 

Säkerhetsvärdet beräknas alltid från fall till fall. Olika slags säkerheter har ofta olika kalkylerade säkerhetsvärden.
 
Fråga mer om säkerheter 

Då du fyller i låneansökan behöver du inte ännu veta exakt vilken säkerhet du kommer att använda. Du kan förhandla om det med vår expert efter det att du lämnat in din ansökan. Vi hjälper vid behov med utredningen av värdet på din säkerhet.

 

Återbetalning av lånet Amorteringssätt, månadsbetalning, förfallodag

Du avtalar om amorteringssättet och månadsbetalningen i din bank. Du kan välja den förfallodag som passar dig bäst. Den rekommenderade lånetiden för ett banklån med säkerhet är högst 5 år. Du kan diskutera lånetiden med banken om 5 år känns som en alltför kort tid.

Lånet upphör då den sista posten har betalats på det.

Lånekostnader Ränta, effektiv ränta, marginal, lånebetalningskostnader

Lånekostnaderna utgörs av referensräntan, marginalen och lånebetalningskostnaderna. För ibruktagningen av lånet och eventuella uttag av låneposter debiteras dessutom en avgift enligt bankens servicetariff.

Marginalen på ett banklån avtalas kundvis, och den påverkas bl.a. av säkerheterna för lånet, återbetalningsförmågan och kundrelationen i övrigt. I låneofferten kan du se lånets effektiva ränta. Med den kan du jämföra offerten med eventuella andra offerter. I den effektiva räntan beaktas kostnaderna för uttag och skötsel av lånet.

För ett banklån debiteras en månatlig lånebetalningskostnad på 2,50 euro samt en expeditionsavgift på högst 120 euro då lånet tas ut. Räntan på lånet är 12 månaders euribor + en marginal som avtalats med banken. 

Ett banklån är en engångskredit där den effektiva räntan på ett lån på 20 000 euro med en betalningstid på 7 år är 3,9 %, då krediträntan är 12 månaders euribor + 3,65 % (3,366 % 02/2020) och för lånet debiteras en månatlig lånebetalningskostnad på 2,30 euro samt en expeditionsavgift av engångsnatur på 120 euro då lånet tas ut. 

Den uppskattade totalkostnaden för lånet är 2 825,48 euro. Kalkylen har upprättats under antaganden om att hela lånet har tagits ut, låneräntan och avgifterna är oförändrade hela lånetiden samt att krediten betalas tillbaka med jämna poster på 270,30 euro med en månads mellanrum. Krediten beviljas av Andelsbanken. 

Amorteringsfrihet och andra ändringar Betalningspost, betalningsdag, extra amortering

I OP-nättjänsten kan du ansöka om amorteringsfrihet för ditt banklån, och under den här tiden betalar du endast räntan. Du kan också ansöka om en ändring av betalningsposten och betalningsdagen. För ändringar debiteras en avgift enligt bankens servicetariff.

Extra amortering

Du kan amortera på ditt lån utöver den normala månadsbetalningen. En extra amortering på lånet flyttar inte fram den följande betalningsposten eller betalningsdagen. För en extra amortering debiteras inga kostnader.

För att göra en extra amortering behöver du numret på det lån som du ska amortera. Numret ser du på sidan Lån. Gå efter det till Dagliga penningaffärer, välj "Ny betalning" och mata in numret på det lån som ska amorteras i fältet "Mottagarens konto (IBAN)". Fortsätt därefter enligt anvisningarna. Den extra amorteringen går från ditt konto under samma dag.

Om ditt lån har fast ränta, kontakta det kontor som har beviljat lånet, eftersom man vid extra amortering kan debitera en ersättning enligt lånevillkoren.

OP-bonus

Som ägarkund samlar du OP-bonus till exempel för

 • lån
 • sparande och placering
 • inköp som betalats med Credit-funktion och
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Läs villkoren för skuldebrevslån, panter och borgensförbindelser. Du godkänner villkoren då du undertecknar skuldebrevet och säkerhetsförbindelsen.

Lånet beviljas av andelsbanken.