Tjänster för under 7-åringar

Under 7-åringar kan redan sätta in veckopengar på ett eget konto eller så kan föräldrar eller mor- och farföräldrar sätta in pengar åt barnet för framtiden. Visst har barnet ett tillräckligt försäkringsskydd?

Barnförsäkring