Tukin pää taivasta vasten

Placering av skogslikviden

Vi erbjuder dig ett stort urval placeringsobjekt för virkeslikvider.

Det lönar sig att vårda och avverka skog, för då behåller den sin livskraft. Plantskogsvård behövs för att trädbeståndet ska växa från "buskage" till skog. Gallringsskogar behöver gallras för att träden ska ha utrymme att växa på bredden till stocktimmer.

Avkastningen på skogskapitalet försämras då trädbeståndet blir gammalt. Om du har ekonomiska mål med ditt skogsinnehav, lönar det sig att förnya åldrande skog, trots att du inte har ett penningbehov just nu.

Vi har ett stort urval placeringsobjekt för virkeslikvider Placeringsobjekten skiljer sig från varandra bland annat enligt avkastning och avkastningsfluktuationer, dvs. enligt risken. Före valet av placeringsobjekt kartlägger vi din placerarprofil.

Med hjälp av OP-Fastighetscentralerna hittar du också fastighetsplaceringsobjekt: placeringsbostäder och skogslägenheter.

Placeringsexperterna i våra banker hjälper dig med att välja bland de olika placeringsprodukterna.