Miehellä matkapuhelin kädessä.

Misstänker du att du har blivit lurad eller har dina uppgifter hamnat i fel händer?

Så här ska du göra om du misstänker att du har blivit lurad eller om du misstänker att dina personliga uppgifter hamnat i fel händer.

Misstänker du att dina uppgifter hamnat i fel händer?

1. Ta genast kontakt med vår kundtjänst om dina nätbankskoder, betalkortsnumret eller en del av dem finns bland de uppgifter som hamnat i fel händer. 

Om kundtjänsten inte är öppen ska du spärra dina koder genom att ringa OP Spärrtjänsten 0100 0555 (24 h/dygn). Anmäl händelsen också till kundtjänsten när den öppnat.

Meddela vår kundtjänst också om ditt identitetsbevis eller en kopia av det har försvunnit. 

2. Gör en polisanmälan om du misstänker eller känner till att någon använder dina person- eller bankuppgifter.

3. Följ de anvisningar som du har fått av myndigheterna.

4. Ge akt på dina konto- och korttransaktioner och kontakta banken om du upptäcker transaktioner som du inte själv har gjort. 
Förhåll dig skeptiskt till okända som kontaktar dig, oavsett om det sker per telefon eller e-post. Kom ihåg att banken, polisen eller någon annan pålitlig part aldrig ber om dina nätbankskoder eller lösenord.

Anmäl suspekt e-postmeddelande eller en suspekt webbsida

Om du misstänker att du har fått falsk e-post i OP:s namn eller om du i tjänsten op.fi får ett meddelande som avviker från det normala eller en vy som verkar suspekt, gör en anmälan till oss. Du kan skicka anmälan per e-post tilll adressen tietoturvailmoitukset@op.fi

Foga följande uppgifter i din anmälan:

  • Ditt namn, dina kontaktuppgifter och namnet på din andelsbank.
  • Det suspekta e-postmeddelandet helst som bilaga. Du kan i allmänhet spara ett e-postmeddelande genom att välja Arkiv – ”Spara som”.  Du kan lägga den fil som du har sparat som bilaga till ditt e-postmeddelande.
  • Om du har besökt en suspekt sida och tagit till exempel en skärmbild av den eller om du har sidans källkod, kan du bifoga dem till din anmälan.

Vi svarar inte personligen på meddelanden som skickats till e-posten för dataskyddsanmälningar utan du får ett automatiskt svarsmeddelande på din anmälan.

Misstänker du att du har blivit föremål för en identitetsstöld?

Det är möjligt att du har blivit föremål för en identitetsstöld till exempel om du får fakturor på varor eller tjänster, som du inte har beställt.

1. Ta genast kontakt med vår kundtjänst om dina nätbankskoder eller en del av dem, eller betalkortsnumret eller en del av det finns bland de uppgifter som läckt ut.

Om kundtjänsten inte är öppen ska du spärra dina koder genom att ringa OP Spärrtjänsten 0100 0555 (24 h/dygn). Anmäl händelsen också till kundtjänsten när den öppnat.

Meddela vår kundtjänst också om ditt identitetsbevis eller en kopia av det har försvunnit. 

2. Gör en polisanmälan.

3. Om du misstänker att något av dina lösenord hamnat i fel händer ska du byta ut det i alla de tjänster där du använder det. Använd olika lösenord för olika tjänster. 

4. Börja använda tvåfaktorsautentisering i alla tjänster där det är möjligt.

5. verväg att lämna ett frivilligt kreditförbud. Med ett kreditförbud kan du begränsa tecknande av nya lån i ditt namn. Ett kreditförbud är avgiftsbelagt. Du får en separat verifikation med vilken du bevisar din kreditvärdighet oavsett det frivilliga kreditförbudet. Kom ändå ihåg att alla tjänsteleverantörer inte kontrollerar kreditupplysningar till exempel vid ingående av avtal om avbetalning.

Glöm inte heller försäkringsskyddet

Om du blir utsatt för brott, kom ihåg rättsskyddsförsäkringen som ingår i hemförsäkringen. Kontakta ditt försäkringsbolag efter det att förundersökningen av brottet är klar och ärendet överförs till domstol.

Rättsskyddsförsäkringen i den hemförsäkring som ingår i Pohjola Försäkring ersätter advokat- och rättegångskostnader också om du råkar ut för en identitetsstöld.

I korten OP-Visa Platinum ingår också ID-skydd, som hjälper till att utreda olägenheter förorsakade av identitetsstöld.