Informationsläcka, dataintrång och identitetsstöld

Dataintrång och informationsläckor figurerar med jämna mellanrum i medierna, och om identitetsstölder har det till och med gjorts filmer. Men vet du vad som döljer sig bakom de här termerna?

En informationsläcka innebär att personliga uppgifter hamnar i mer eller mindre fel händer. En informationsläcka är inte alltid förenad med brott. Om du av misstag skickar ett brev med personliga uppgifter till fel person, kan det handla om en informationsläcka även om det inte medför skada för någon.

En informationsläcka kan också vara avsiktlig, och läckta kontaktuppgifter kan användas till nätfiskeförsök eller skräppostning. Det lönar sig att förhålla sig kritisk till samtal och meddelanden från okända.

Dataintrång innebär att någon bryter sig in i ett datasystem och stjäl konfidentiell information. Den som gör ett dataintrång har i allmänhet kriminella syften och avsikt att använda de stulna uppgifterna för egen vinning.

Ett vanligt exempel är att någon utnyttjar stulna inloggningsuppgifter: med stulna nätbankskoder kan personen få ekonomisk nytta eftersom koderna ger åtkomst till offrets bankuppgifter.

Brottslingar använder stulna kontaktuppgifter bland annat för att sprida nätfiskemeddelanden och ringa samtal för att fiska efter uppgifter. Om de stulna uppgifterna är känsliga, kan offret också bli utsatt för utpressningsförsök.

Brottslingar kan bryta sig in i datasystem och kryptera viktiga filer så att ägaren inte längre kommer åt dem. Sedan kräver brottslingarna lösensummor för att låsa upp filerna.

Vid identitetsstölder utnyttjas läckta eller stulna data

Om dina personuppgifter läcker ut och hamnar i fel händer till följd av en informationsläcka eller ett dataintrång, kan brottslingar använda dem för försök till identitetsstöld. En identitetsstöld innebär i praktiken att någon uppträder under en annans identitet och därmed orsakar hen skada.

Identitetsstölder medför ofta ekonomisk skada för offret. Brottslingar kan exempelvis försöka få kredit eller beställa varor i webbutiker med stulna personuppgifter. Då är det inte bara frågan om identitetsstöld utan också om bedrägeri.

Identitetsstölder brukar upptäckas när offret ser okända betalningsmottagare på sitt kontoutdrag eller på sin kreditkortsfaktura, eller om hen får fakturor för varor eller tjänster som hen inte har beställt. Därför lönar det sig att följa upp kontotransaktioner och kreditkortsfakturor, och att kontakta banken så snart du upptäcker något skumt i dem.

Misstänker du att dina personliga uppgifter har hamnat i fel händer?

Kontakta din bank om dina nätbankskoder eller en del av dem, eller betalkortsnumret eller en del av det finns bland de läckta uppgifterna. Meddela din bank också om ditt identitetsbevis eller en kopia av det har försvunnit.

Gör en polisanmälan om du misstänker eller vet att någon använder dina person- eller bankuppgifter, och följ myndigheternas anvisningar.

Eget kreditförbud bidrar till skydd mot identitetsstöld

Med ett avgiftsbelagt, frivilligt kreditförbud kan du göra det svårare att teckna nya lån i ditt namn. Om du registrerar ett eget kreditförbud, får du en separat verifikation med vilken du bevisar din kreditvärdighet när du själv vill ta en ny kredit.

Kom ändå ihåg att alla tjänsteleverantörer inte kontrollerar kreditupplysningarna till exempel när ett avtal om avbetalning ingås. Ett eget kreditförbud garanterar alltså inte ett fullständigt skydd mot identitetsstöld.

Rättsskyddsförsäkringen i hemförsäkringen ersätter advokatkostnaderna i händelse av identitetsstöld

Om du råkar ut för en identitetsstöld och fallet undersöks av polisen och går därefter till domstol, kan den rättsskyddsförsäkring som ingår i Pohjola Försäkrings hemförsäkring vara till hjälp. Rättsskyddsförsäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnader om du råkat ut för en identitetsstöld.

Kontakta ditt försäkringsbolag när förundersökningen är klar och brottmålet går vidare till domstol.

I OP-Visa Platinum-korten ingår dessutom ett ID-skydd som hjälper till att utreda problem till följd av identitetsstöld.