Kesäduuni 2023

Sommarjobb på OP:s bekostnad erbjuder tusentals ungdomar i åldern 15–17 år sommarjobb

För unga är det första sommararbetet viktigt. I kampanjen erbjuder andelsbanken föreningar som fungerar som arbetsgivare stöd för sysselsättning av unga. Då en förening anställer en ung person, betalar OP den ungas lön för två veckor till föreningen. Kampanjen är en del av OP:s samhällsansvarsprogram och målet är att vid sidan av sysselsättning stödja de ungas inlärning av ekonomikunskaper. Sommaren 2022 fick över 2 000 unga sommararbete via kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad.

Andelsbanker runtom i Finland söker till slutet av februari 2023 föreningar som är intresserade av att erbjuda 15–17-åriga unga sommararbete i sommar. De unga kan söka sommararbete 13.3–14.4.2023.

Förening, ansök om stödet Sommarjobb på OP:s bekostnad före utgången av februari

Föreningar kan ansöka om en donation för Sommarjobb på OP:s bekostnad direkt hos den egna andelsbanken 1–28.2.2023. En lista över andelsbanker läggs in längst ner på den här sidan i januari 2023.

Föreningen ansvarar för att välja sommarjobbaren samt för hens introduktion, arbetsledning och lönebetalning samt för jobbets arbetsgivarskyldigheter.

OP deltar i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb, som anordnas av Sanoma Abp. En förening som sysselsätter en ung person förbinder sig att följa principerna för Ansvarsfullt sommarjobb. Läs om principerna här.

Det är tionde sommaren som andelsbanker i hela Finland erbjuder unga möjlighet att pröva på arbetslivet med hjälp av kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad. Kampanjen började 2014, då OP Lounaismaa och OP Valkeakoski utmanade andelsbanker runtom i Finland att erbjuda unga sommararbete. 

Unga kan söka sommararbete från och med den 13 mars

Kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad uppmuntrar unga att söka sommarjobb direkt hos föreningar. Information om sommarjobben läggs ut lokalt på varje andelsbanks sidor från och med den 13 mars 2023. Ansök om sommarjobb senast den 14 april direkt hos den förening vars sommarjobb du är intresserad av. Observera att det kan finnas små regionala skillnader i ansökningstiderna. Kontrollera ansökningstiden i ditt område på bankens webbplats.

Tips för ansökan om sommarjobb

Läs om de lediga sommarjobben i kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad på webbsidorna för andelsbanken i ditt område. Du hittar banken på listan nedan.

Sök jobb direkt av den förening som erbjuder sommarjobbet. Du kan skriva en fritt formulerad ansökan. Ge bl.a. följande uppgifter i din ansökan:

  • personuppgifter och kontaktinformation: namn, födelsedatum, adress, telefon, e-post 
  • vilket jobb du söker och varför just du borde bli vald 
  • skola eller studieplats, språkkunskaper 
  • tidigare arbetserfarenhet och arbetsgivare.

Berätta också kort om dig själv och om hur du skulle vara som sommarjobbare i föreningen.

Tänk på följande i ansökningsskedet:

Du kan söka flera jobb genom vår kampanj, om du vill, men du har endast möjlighet att få ett av jobben som du sökt.

Kontrollera ansökningstiden för sommarjobbet på sidan för banken i ditt område. Lämna din ansökan innan den utsatta tiden går ut.

På bankens sidor hittar du också föreningarnas kontaktinformation, om du har frågor om sommarjobbet.

Stödet till kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad tillhandahålls av andelsbankerna

Mer information om hur kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad genomförs lokalt hittar du på andelsbankens sidor för din ort. Observera att det kan finnas små regionala skillnader i ansökningstiderna. Kontrollera ansökningstiden i ditt område på bankens webbplats.