yritystili-kuva

Företagskonto

Kontot för ditt företags dagliga bankärenden

Företagskontot är grunden för betalningsrörelsen i ditt företags affärsverksamhet. Du kan använda kontot flexibelt för ditt företags dagliga bankärenden med nättjänster och bankförbindelseprogram, kort och OP-mobilen.

På kontot kan du ta emot betalningar, betala leverantörsfakturor,  löner och e-fakturor. Till kontot kan även öppnas en kreditlimit, som vid behov underlättar skötseln av företagets  kassarörelse.

  • Med företagskontot kan ditt företag betala räkningar och ta emot betalningar från alla håll i världen. För ett konto med ränta avtalar vi om insättningsstegen och insättningsräntan. Räntan baserar sig på marknadsräntorna, insättningsbeloppet och kundrelationen.
  • Med en kontolimit kan du balansera ditt företags kassa vid ett plötsligt penningbehov. En kontolimit är en kredit som avtalats på förhand för företagskontot. Kontolimitens belopp och pris avtalas skilt för varje kund.
  • Till kontot kan också anslutas styrning av betalningar, varvid medlen för de fakturor som betalts från konton i en andelsbank snabbt kommer in på ditt företags konto.
  • Då ditt företag har flera bolag eller enheter, lönar det sig att använda OP Koncernkontot.
  • Du kan följa upp kontotransaktionerna och bokföra dem med mångsidiga kontoutdrags- och referenstjänster.
  • Kapitalet och insättningsräntan omfattas av insättningsgarantin upp till det lagstadgade beloppet.  De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank vad gäller insättningsgarantin.

Ett konto med kredit ger ditt företag driftskapital som du kan använda enligt behov upp till ett avtalat maximibelopp, dvs. limiten.

OP-Visa Business Card är ett internationellt betal- och automatkort för företag. Med kortet hanteras företagets inköp snabbt och smidigt.

Välj det lämpligaste sättet att sköta och följa upp ditt företags bank- och försäkringsärenden. Ditt företags system, verksamhetens art och t.ex. faktureringsmängderna inverkar på vilken kanal som är den lämpligaste för skötseln av dina ärenden.


Kontot beviljas av andelsbanken.