yritystili-kuva

Företagskonto

Jämför OP:s företagskonton och läs mer om alternativen.

Med rätt kontoval kan du effektivisera företagets verksamhet

Företagskontot är ett konto som lämpar sig för hantering av betalningar i anslutning ditt företags affärsverksamhet. Du kan använda kontot smidigt för skötseln av företagets penningärenden via nättjänsten, med bankförbindelseprogram, kort samt OP-mobilen.

På företagskontot kan du ta emot betalningar och från kontot kan du betala leverantörsfakturor, löner och e-fakturor. Du kan förse kontot med en kreditlimit med vilken du vid behov balanserar företagets betalningar. 

Som privatkund hos OP kan du öppna ett företagskonto också elektroniskt om du blir näringsidkare! 

Ett konto för skötseln av företagets dagliga penningärenden

Företagskontot hör till alla företagskundrelationer. I företagskontot ingår alla betalningstjänster, kort och kontoinstrument som behövs för att sköta dagliga penningärenden.

Från kontot kan du betala fakturor både inom Finland och utomlands. Från företagets konto går det att betala bl.a.

 • direktbetalningar
 • löner som återkommande betalningar 
 • med OP-Visa Business Card eller Business Eurocard 
 • via kassahanteringstjänsten 
 • i bankens personliga kundbetjäning

OP:s företagskonto är ett konto i euro. Om företaget har behov av betalningar också i andra valutor är ett valutakonto rätt lösning. Dessutom kan OP erbjuda ett mångsidigt utbud av konton för företag

 

Jämför OP:s företagskonton och läs mer om alternativen

När du jämför funktioner och priser för företagskonton, lönar det sig att tänka på vilka tjänster du som företagare behöver och gå igenom de totala kostnaderna för företagskontot. Det bästa kontot för ditt företag är ett konto som ger dig de tjänster som du som företagare behöver och vars totala kostnader ändå är förmånliga. 

OP erbjuder sina kunder följande företagskonton: 

1. Företagskonto

Företagskontot är avsett för skötseln av företagens och företagarnas betalningar samt för näringsidkare.

Öppna företagskonto >

2. Valutakonto

Valutakontot är avsett bl.a. för företag som bedriver utlandshandel i en annan valuta än euro. Till kontot kan företaget styra inbetalningar i valuta från utlandet och från det kan företaget betala också stora belopp i valuta. Via valutakontot kan företaget bedriva valutahandel vid önskad tidpunkt.

Läs mer om valutakontot för företag >

3. OP Koncernkonto

OP Koncernkontot erbjuder företaget en helhetslösning för centraliserad likviditetshantering. Koncernkontot är en väsentlig del i synnerhet av koncernens kassahantering, eftersom det förenar resultatenheternas och dotterföretagens intäkter och insättningar på ett företagskonto. 

Koncernkontotjänsten för en valuta stöder endast en valuta, men vid sidan av den finns också en koncernkontotjänst med multivalutakonton. I multivalutavarianten går det att ansluta företagskonton i olika valutor till tjänsten.  

Läs mer om OP Koncernkontot >

4. Utländskt företagskonto

OP kan öppna ett företagskonto i en utländsk bank för ditt företag. Det här kan vara nödvändigt särskilt om företaget bedriver handel med utlandet och företagets utlandsbetalningar är regelbundna och fortlöpande eller om företaget etablerar ett dotterföretag utomlands.

Då ett företagskonto öppnas utomlands, kan företaget enkelt samla upp betalningar på det utländska kontot från lokala kunder och betala fakturor till lokala leverantörer. 

Läs mer om ett utländskt företagskonto >

Är det billigaste företagskontot det bästa företagskontot? Hur bestäms priset på företagets konto?

Priset på företagskontot beror på funktionerna samt på de tjänster som fogas till kontot och som företaget behöver. Ett företagskonto som till sina baskostnader är det förmånligast kan bli överraskande dyrt om du behöver betala för kompletterande tjänster. 

Priset på OP:s företagskonto bestäms på basis av vilka tjänster ditt företag behöver. Mer ingående prisuppgifter för företagskontot och för de tjänster som är lämpligast för ditt företag får du i din andelsbank. 

 • Med företagskontot kan ditt företag betala räkningar och ta emot betalningar från alla håll i världen. För ett konto med ränta avtalar vi om insättningsstegen och insättningsräntan. Räntan baserar sig på marknadsräntorna, insättningsbeloppet och kundrelationen.
 • Med en kontolimit kan du balansera ditt företags kassa vid ett plötsligt penningbehov. En kontolimit är en kredit som avtalats på förhand för företagskontot. Kontolimitens belopp och pris avtalas skilt för varje kund.
 • Till kontot kan också anslutas styrning av betalningar, varvid medlen för de fakturor som betalts från konton i en andelsbank snabbt kommer in på ditt företags konto.
 • Då ditt företag har flera bolag eller enheter, lönar det sig att använda OP Koncernkontot.
 • Du kan följa upp kontotransaktionerna och bokföra dem med mångsidiga kontoutdrags- och referenstjänster.
 • Kapitalet och insättningsräntan omfattas av insättningsgarantin upp till det lagstadgade beloppet.  De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank vad gäller insättningsgarantin.

Ett konto med kredit ger ditt företag driftskapital som du kan använda enligt behov upp till ett avtalat maximibelopp, dvs. limiten.

OP-Visa Business Card är ett internationellt betal- och automatkort för företag. Med kortet hanteras företagets inköp snabbt och smidigt.

Välj det lämpligaste sättet att sköta och följa upp ditt företags bank- och försäkringsärenden. Ditt företags system, verksamhetens art och t.ex. faktureringsmängderna inverkar på vilken kanal som är den lämpligaste för skötseln av dina ärenden.


Kontot beviljas av andelsbanken.