Lantbruksfinansiering och köp av lantbruk

Är det dags för investering på ditt lantbruk?

Planerar du en mindre anskaffning eller en större investering för ditt lantbruksföretag?

Ekonomisk framgång för dig och ditt lantbruksföretag är en hjärtesak för oss. Vi är din sparringpartner vid utvecklingen av ditt lantbruksföretag. Vi betraktar din ekonomi som en helhet. Planenliga investeringar i rätt tid och lämplig finansiering av dem spelar en viktig roll för lantbrukets framtid. Ett lantbrukslån lämpar sig för många investeringar på ett lantbruk. När du ansöker om lantbrukslån betraktar vi ditt lantbruksföretag som en helhet – från riskhantering och försäkringar till kassahantering och sparande. Lämna en finansieringsansökan till oss, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Köp av lantbruk – Lantbruksfinansiering gör det möjligt

Köp av ett lantbruk finansieras i allmänhet genom lantbruksfinansiering som i praktiken är ett företagslån med säkerhet. Att köpa ett lantbruk är ett fastighetsköp. Det kan också vara fråga om köp av mark, köp av skog eller köp av åker. Oavsett om det är fråga om köp av lantbruk, skog, åker eller mark, görs köpet i allmänhet skriftligen samt med ett köpebrev som både köparen och säljaren undertecknar och som ett registrerat köpvittne fastställer. Alternativt genomförs köpet digitalt på samma sätt som andra fastighetsaffärer i Lantmäteriverkets Fastighetsöverlåtelsetjänst.

Köp av en lantbruks-, skogs- och åkerfastighet och priset på den beror på många olika faktorer. Priset på fastigheten uppskattas till exempel utgående från de olika delarna av lantbruket, utan att glömma marknadsläget och platsen. Till en lantbrukshelhet hör ofta boskap, skog och åkrar, som det är relativt enkelt att fastställa värdet på. En utmaning vid värderingen av ett lantbruk är byggnaderna på fastigheten, som i allmänhet är av olika ålder och i olika skick. Om det finns planer på att sälja lantbruket, lönar det sig att anlita experter hos OP Hem för att fastställa värdet.   

Lant- och skogsbruk till salu

Generationsskifte på lantgård

Bolagisering av lantbruk

Finansieringsalternativ som passar olika behov

 

Företagskonto med kredit

Företagslån

Syfte

Passar för företagets dagliga kassahantering och små kapitalbehov

Passar för långvariga investeringar

Finansieringsform

Fortlöpande finansieringsform för företag

Finansieringsform som amorteras

Löptid

Flexibel: amorteringarna frigör kredit för nya ändamål

Lånetiden enligt behov, vanligen 3–12 år

Kreditpris

Euribor + kundmarginal + limitprovision, expeditionsavgift 

Euribor + kundmarginal, expeditionsavgift