Sairaankuljetuksen vakuutukset sisältävät myös kuvassa näkyvän hälytysajoneuvon vakuutukset.

Försäkringar för sjuktransport

Inom sjuktransportbranschen behövs mångsidiga försäkringar för att skydda både fordon och personal som en del av riskhanteringen i ditt företag. Vi hjälper dig att bygga upp en rätt slags helhet.

Skydda ambulansen med tillräckliga försäkringar

En välutrustad ambulans är en värdefull investering som det lönar sig att skydda med tillräckliga försäkringar. Försäkringen Yrkestrafiksextra beaktar sjuktransporters behov och skyddar lös egendom i ambulanser samt främmande egendom som exempelvis ägs av ett sjukvårdsdistrikt eller sjukhus. Själva ambulansen kan du försäkra heltäckande med en fordonsförsäkring.

Ta hand om din och dina anställdas arbetsförmåga

Inom sjukvårdsbranschen är varje dag full av överraskningar. Ibland kan det uppstå situationer som kan inverka på dina anställdas  välbefinnande. Den krishjälpsförsäkring som hör till Yrkestrafiksextra, ger trygghet i händelse av oförutsedda krissituationer och ersätter bland annat akut kristerapi.

Vid sjuktransporter lönar det sig också att gardera sig mot överraskande olycksfall med ett tillräckligt försäkringsskydd, så att arbetstagarnas arbetsförmåga återställs så snabbt som möjligt. Utöver den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringen rekommenderar vi att du försäkrar dig själv och dina anställda med Hälsoskydd. Det är enkelt att teckna Hälsoskydd, eftersom du som medlem av Suomen Sairaankuljetusliitto får den utan hälsodeklaration. Kom ihåg att skydda verksamheten i ditt företag också med en patientförsäkring, som ersätter personskador som förorsakats patienten i samband med sjukvård.

Nainen hymyilee ulkona, kun potilasvakuutus on turvana.
Patientförsäkring
Skyddar vidpersonskador som förorsakats patienten i samband med behandling.
Nainen selaa tietokonetta hymyillen, sillä hänellä on työtapaturmavakuutus turvanaan.
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.