Grupplivförsäkring för arbetstagare

Grupplivförsäkringen är en livförsäkring som arbetsgivaren tecknar för sina arbetstagare. Försäkringen baserar sig på kollektivavtal.
1

Grupplivförsäkring för arbetstagare är obligatorisk

Om du anställer personal till ditt företag är du i regel skyldig att teckna en livförsäkring för dina arbetstagare. Försäkringen ingår i arbetsolycksfallsförsäkringen.

2

Ta enkelt hand om allt

Via oss får du alla lagstadgade försäkringar som du som arbetsgivare ska teckna för dina anställda. Skicka en kontaktbegäran så ordnar vi tillsammans alla obligatoriska försäkringar och andra försäkringar som ditt företag behöver.

Vad är grupplivförsäkringen för arbetstagare?

Syftet med en grupplivförsäkring för arbetstagare är att trygga familjens omedelbara utkomst vid makens/makans eller barnens vårdnadshavares frånfälle. Från grupplivförsäkringen för arbetstagare betalas vid en arbetstagares frånfälle ett ersättningsbelopp till dennes arvingar. Om maken/makan eller barnens vårdnadshavare avlider till följd av sjukdom eller olycksfall, tryggar grupplivförsäkringen för arbetstagare utkomsten.

Grupplivförsäkringen gäller för arbetstagaren i arbetet och på fritiden. Försäkrade är så gott som samtliga arbetstagare med en anställning som omfattas av arbetspensionslagarna.

Arbetsgivaren ska teckna en grupplivförsäkring för sina arbetstagare om detta föreskrivs i det kollektivavtal som binder arbetsgivaren eller i ett allmänt riksomfattande kollektivavtal som gäller i arbetsgivarens bransch.

En gruppensionsförsäkring tecknas av arbetsgivaren

De landsomfattande arbetsmarknadsorganisationerna har avtalat om dödsfallsskydd för arbetstagare. Försäkringen tecknas av arbetsgivaren, som även betalar försäkringspremien. 

Det försäkringsbolag som handhar den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringen tar av arbetsgivaren ut grupplivförsäkringspremierna vid sidan om olycksfallsförsäkringspremierna. Premierna tas ut för personer som omfattas av arbetsolycksfallsförsäkringen.

Vilka är förmånstagare i en grupplivförsäkring?

En dödsfallsersättning betalas efter arbetstagarens frånfälle till förmånstagarna. Förmånstagare är den avlidnes make/maka och barn under 22 år. Om den avlidne inte har i försäkringsvillkoren nämnda förmånstagare, betalas inte dödsfallsersättning

Ersättningar ur grupplivförsäkringen

Ersättningen betalas som en engångsersättning och ersättningsbeloppen fastställs årligen på initiativ av social- och hälsovårdsministeriet. Storleken på det belopp som betalas beror på den avlidne arbetstagarens ålder och antalet barn som ska försörjas. Om den avlidne efterlämnar ett barn eller om det är fråga om dödsfall genom olyckshändelse, höjs beloppet.

Ersättningarna i grupplivförsäkringen för arbetstagare sköts centraliserat av Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool, som fungerar i anslutning till Olycksfallsförsäkringscentralen.

Huolehdi turvastasi myös henkilöasiakkaana

Voit myös hankkia kokonaisvaltaista turvaa tulevaisuuden varalle ottamalla henkivakuutuksen henkilöasiakkaana. Voit valita elämäntilanteesi mukaan parhaiten sopivan vakuutuksen ottamalla joko yhden hengen henkivakuutuksen tai kahden hengen yhteisen henkivakuutuksen eli pariturvan.

Vill du ha en offert på försäkringar för företagets personal?

Uppge ditt företags kontaktuppgifter så kontaktar våra experter dig inom kort! Genom oss får du de lagstadgade personförsäkringarna till ditt företag, dvs. ArPL-, arbetsolycksfalls- och grupplivförsäkringen. En begäran om offert binder dig inte till något.

Nainen selaa tietokonetta hymyillen, sillä hänellä on työtapaturmavakuutus turvanaan.
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
Kaksi naista tutkii pöydällä olevia materiaaleja ja keskustelee TyEListä, lakisääteisestä työeläkevakuutuksesta työntekijälle.
ArpL dvs. lagstadgad arbetspensionsförsäkring för arbetstagare
ArPL-försäkringen är en av företagarens obligatoriska försäkringar.

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna och Pohjola Försäkring fungerar som ombud för bolaget.