Egendoms- och verksamhetsrisker

Trygga kontinuiteten i ditt företags verksamhet med en systematisk kartläggning av och gardering mot risker.

Vilka följder förorsakas ditt företag av brand, skadegörelse eller vattenskada? Om något går sönder eller förlorat kan det förorsaka ett avbrott i ditt företags verksamhet. Hurdana följder skulle skadan förorsaka dina kundrelationer eller leveranskedjan?

Egendoms- och verksamhetsrisker förorsakar om de realiseras ekonomiska förluster och störningar för affärsrörelsen i ditt företag. Med en systematisk kartläggning av och gardering mot risker kan du minska på skador och dess konsekvenser för verksamheten i ditt företag.  

Pohjola Försäkring erbjuder mångsidiga tjänster för hantering av egendoms- och personrisker, av vilka vi säkert hittar de lösningar som är mest lämpliga för ditt företag.