Osamaksu ja leasing

Avbetalningsfinansiering och leasing

Du kan skaffa lantbruksmaskiner och utrustning också på avbetalning eller hyra dem med leasingavtal.

Fördelen med båda alternativen är att du inte behöver någon fastighetsinteckning eller företagsinteckning utan att själva maskinen är säkerhet. Då kan du använda gårdens säkerheter för andra objekt.

Avbetalningsfinansiering

De vanligaste finansieringsobjekten för avbetalningsfinansiering är maskiner och utrustning på gården, t.ex. traktorer, skördetröskor och maskiner i husdjursbyggnader såsom mjölkningsrobotar. Äganderätten till maskinerna övergår då den sista delbetalningen är betald. Finansieringsandelen uppgår i regel till 70 % av köpesumman.  

Fördelarna med avbetalningsfinansiering är att man kan göra normala avskrivningar för objektet, genast dra av mervärdesskatten i objektet, dra nytta av förmånerna till den som betalar kontant, finansieringsobjektet kan vara nytt eller begagnat och att finansieringen också passar objekt som köps från utlandet. Det går också att få finansieringsstöd för finansieringsobjektet.             

Allt du behöver göra är att fatta köpbeslutet och komma överens om villkoren för köpet med säljaren. Du kan be säljaraffären att ge dig en finansieringsoffert. Avbetalningsfinansieringen är smidig, för OP samarbetar med alla betydande leverantörer av maskiner och utrustning.

Leasing

Leasing innebär att man hyr maskiner och utrustning långfristigt. OP köper leasingobjektet av den leverantör du valt och hyr ut det till dig. Efter leasingperioden är maskinen OPs och OP letar efter en ny ägare till den. Det går också att ingå ett förlängt avtal om leasingen av maskinen.

I leasingavtalet fastställs ett restvärde för maskinen. Det motsvarar maskinens värde då leasingperioden löper ut. För restvärdet ansvarar enligt avtalet antingen leasetagaren, säljaren eller en tredje part.

Fördelarna med leasingfinansiering

  • eget kapital binds inte upp
  • inga säkerheter binds upp – leasingobjektet fungerar som säkerhet
  • leasingavgiften dras av i inkomstbeskattningen, leasingavgiftens momsandel i mervärdesbeskattningen
  • leasingtiden och restvärdet kan optimeras enligt den förväntade ekonomiska livslängden för leasingobjektet
  • avkastningen på investeringen blir lättare att uppskatta eftersom leasingavgiften kan förutses
  • gårdens likviditet är bättre och kostnaderna kan allokeras enklare
  • produktionstillgångarna är lättare att hantera – finansieringen av förvärv sker rättidigt och enligt behov
  • finansieringsstrukturen blir mångsidigare