Kerrostaloja rivissä.

Internationalisering – vägen till naturlig tillväxt

Omsorgsfull planering hjälper ditt företag att framskrida så effektivt och riskfritt som möjligt på den internationella marknaden. OP har alla tjänster som du behöver då ditt företag expanderar globalt och då det verkar utomlands.

Känns det som om utvecklingen av företagets affärsrörelse stöter på hinder vid den finländska gränsen? Eller är din produkt så universal att den inte känner till några geografiska gränser? Då är internationalisering ett naturligt steg.

Det lönar sig att i god tid kontakta andelsbanken då du börjar ha en vision om hur ditt företag ska expandera utanför den inhemska marknaden. Vi kan tillsammans fundera på hur ditt företag effektivast och enklast kan sköta betalningsrörelsen i olika valutor, vilka försäkringar företaget behöver och vilka de bästa finansieringslösningarna kan vara.   

Vi har ett nätverk av kontor och samarbetspartner som grundar sig på internationellt samarbete. Via det får ditt företag tillgång till lokal toppexpertis i hela världen. Saker som ska beaktas är t.ex.

  • vilket konto är effektivast och säkrast?
  • vilka betalningssätt gynnas i olika länder?
  • hurdan är lagstiftningen för lokala betalningar?
  • hur kan vi på olika sätt stöda ditt företags konkurrenskraft – behöver dina kunder t.ex. finansiering?
  • vilket är det bästa sättet att hantera exempelvis länderrisker och valutarisker?

I alla de här ärendena och många andra som gäller internationell handel hjälper vi dig gärna här på OP.

  • Då betalningarna sker i euro blir det effektivare och förmånligare att koncentrera betalningarna till ett konto i euro. Kontot fungerar i realtid.
  • Du kan öppna ett valutakonto i alla noterade valutor. Ett valutakonto som används på rätt sätt gör det möjligt att skydda sig mot kursrisker. Ett valutakonto med ränta kan användas för tillfällig placering av kassaöverskott. Du kan eventuellt också dra nytta av valutakursstegringar.
  • Ibland behövs ett lokalt konto. På ett poolingkonto kan kunderna sköta betalningar till lokala villkor medan du sköter ärendena endast med OP och administrerar endast dina konton hos oss. Vi sköter all annan trafik för din räkning.