Kansainvälinen kauppa

När företaget blir internationellt

Internationell handel är vardag för finska företag

Internationell handel är vardag för finska företag

Internationalisering låter som ett stort steg, men i verkligheten är det vardagligt. Om ditt företag importerar och exporterar råvaror, produkter eller tjänster över gränserna bedriver ditt företag internationell handel. Av finländska sme-företag importerar eller exporterar en fjärdedel, av de större företagen i praktiken samtliga.

Tjänster och digitala produkter känner inga geografiska gränser. Många företag som startar börjar genast sträva efter en marknad även utanför Finland – finskt kunnande har internationell efterfrågan!

Tjänster för export- och importföretag

Från OP får du alla tjänster för ett import- och exportföretags behov. Ditt företags betalningar går i realtid till Europa och rentav på minuter till övriga världen. Om ditt företag fakturerar och betalar handelspartner i en annan valuta än euro kan det vara aktuellt att öppna ett valutakonto i OP. För omfattande valutahandel och skyddsbehov tillhandahåller vi färska digitala verktyg som är lämpade för företag i alla storlekar.

I många branscher, geografiska områden och nya handelsförbindelser kan man använda remburser, inkasso och bankgarantier för att hantera landrisken och trygga handelsförbindelsen. Om ditt företag transporterar gods eller råvaror lönar det sig att även se till att transportförsäkringarna är i sin ordning.

I alla ovannämnda ärenden och många andra som gäller internationell handel hjälper vi dig gärna här på OP. Tillsammans med våra experter finner du de smidigaste, effektivaste och säkraste sätten att sköta ditt företags internationella fakturering, betalningar och handel.

Etablerar sig ditt företags rörelse utanför Finland?

Då ditt företags internationella handel växer kan det bli aktuellt att grunda ett kontor eller dotterbolag utomlands. Att öppna en bankrelation för fakturering och betalande är nödvändigt ifall ditt företag på den lokala marknaden har leveransnätverk, löneutbetalning, myndighetsåligganden eller till exempel i stor utsträckning har konsumenter som kunder, som lättare kan betala ditt företag som inrikesbetalning med lokala betalsätt. Vid öppnande av en bankrelation i destinationslandet lönar det sig att förbereda sig på bankernas strängare KYC-åligganden (Know Your Customer, kundkännedom).

Även om ditt företag har bankrelationer på många marknader kan du följa och hantera ditt företags kassaläge från Finland med vår digitala tjänst OP Företagsekonomi. I OP Företagsekonomi kan du bland annat samla konton i nordiska och europeiska banker i samma vy, göra betalningar från dem, hämta kontoutdrag från alla utländska banker samt ta hem tillgångar från utländska banker till Finland till ett konto i OP.

Varifrån stöd för internationalisering?

Kontakta i god tid oss då du börjar ha en vision om hur ditt företag ska expandera utanför den inhemska marknaden. Vi kan tillsammans fundera på hur ditt företag effektivast och enklast kan sköta betalningar i olika valutor, vilka försäkringar företaget behöver och vilka de bästa finansieringslösningarna för ditt företags internationella rörelse kan vara.

Handelskamrarna runt om i Finland hjälper och uppmuntrar företag att internationaliseras. Handelskamrarna anordnar utbildning i avtal för exporthandel, transporter, betalsätt och riskhantering samt beviljar ursprungscertifikat för handel till länder som EU inte har frihandelsavtal med.

NTM-centralerna erbjuder tjänster för sme-företag som strävar efter tillväxt och internationalisering. För företag som ska inleda export erbjuds bland annat export- och internationaliseringsrådgivning, finansieringsrådgivning samt vägledning till olika informationskällor, samarbetspartners tjänster och internationaliseringsevenemang.

Även Business Finland hjälper på många vis med internationell tillväxt och övertagande av nya marknader.