” ”

Trygga din arbetsförmåga, lantbruksföretagare!

Aktivt stöd och färdiga lösningar för upprätthållande av arbetsförmågan på lantbruk

Arbetsförmågan är viktig i lantbruksarbete, men lantbruksföretagarens egen hälsa och arbetsförmåga hamnar ofta i skymundan för lantbruksarbetet. När du satsar på hälsa, arbetsförmåga och högkvalitativ sjukvård säkerställer du att du förmår arbeta även i framtiden.

Arbetsförmågeskydd för lantbruksföretagare kompletterar det försäkringsskydd som LPA erbjuder. Du får tillgång till snabb och högkvalitativ sjukvård så att du snabbt kan komma tillbaka till arbetet. Vi ger dig enkla verktyg så att du kan upprätthålla hälsan och arbetsförmågan.

En lösning som stöder din arbetsförmåga tryggar din hälsa och arbetsförmåga

Eftersom du har ett riskfyllt arbete rekommenderar vi att du ordnar företagshälsovård till dig själv. Hälsoskydd å sin sida garanterar att du får snabb hjälp om du plötsligt blir sjuk eller råkar ut för en olycka och att du så snart som möjligt kan börja arbeta igen.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) erbjuder ditt företag ett omfattande försäkringsskydd. Lösningarna för helskydd för lantbruksföretagare kompletterar LPA:s skydd. Arbetspension för lantbruksföretagare (LFöPL) är grunden för ditt socialskydd. Olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare (OFLA) är i sin tur en lagstadgad försäkring för olycksfall och yrkessjukdomar i lantbruksarbete. OFLA gäller automatiskt parallellt med LFöPL-försäkringarna. Vi rekommenderar också att du skyddar din fritid genom att teckna en omfattande försäkring för olycksfall på fritiden (fritids OFLA).

Se till att ditt försäkringsskydd i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) är uppdaterat. Meddela även arbetsinkomster för bisysslor till LPA.


Om du driver verksamhet som bisyssla enligt näringsskattelagen, ska du försäkra arbetstiden för bisysslan separat genom att ta Olycksfallsförsäkring för företagare. Glöm inte att försäkra fritiden!

Läs om Olycksfallsförsäkring för företagare

Lagen kräver inte att en företagare ordnar företagshälsovård till sig själv, men det rekommenderas att man som företagare gör det. Du vinner också själv på att följa upp din hälsa och få en bedömning av arbetsförhållandena. Ingå ett företagshälsovårdsavtal eller se till att du regelbundet följer upp din hälsa.

Hälsoskydd garanterar att du får snabb hjälp och så snart som möjligt kommer tillbaka till arbetet. Vi rekommenderar att du väljer omfattningen Extra för ditt Hälsoskydd, något som är en lämplig vårdkostnadsförsäkring för lantbruksföretagare. Den täcker vårdkostnader för sjukvård på allmänläkar- och specialistläkarnivå. 

Nainen poimii marjoja hymyillen, sillä hänellä on maatilavakuutus toimintansa turvana.
Försäkringar för lantbruksproduktion
Skyddar heltäckande egendom och verksamhet.
Kuvassa isä ja poika seisovat pellolla tutkimassa viljaa.
LFöPL-försäkring
Lantbruksföretagare som är LFöPL-försäkrade får automatiskt också olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare, OFLA-försäkringen. Dessutom är det lönt att försäkra dig om att du utöver försäkringarna LFöPL och OFLA har ett tillräckligt frivilligt personförsäkringsskydd för riskerna.