OP-Vuokratuotolla helposti asuntosijoittajaksi

OP-Vuokratuotto

Asuntorahasto, jonka avulla pääset helposti asuntosijoittajaksi
1

Helppoa asuntosijoittamista

Asuntorahaston kautta pääset asuntosijoittajaksi ilman omistusasunnon tuomaa vaivaa ja suurta alkupääomaa.

2

Vakaa vuokratuotto asuntorahastosta

Vuokra-asunnot tarjoavat vakaata vuokratuottoa ja ovat näin vähemmän alttiita markkinoiden heilahtelulle.

3

Korkeampi potentiaalinen vuokratuotto ja hajautushyöty

Asuntojen ja toimitilojen vuokraus ja rakennuttaminen tarjoavat pelkkää asuntosijoittamista korkeamman tuottopotentiaalin.

Asuntorahastot ovat helppo tapa sijoittaa asuntoihin ja kiinteistöihin


OP-Vuokratuotto on erikoissijoitusrahasto, jonka avulla hajautat sijoituksiasi asuntoihin, kiinteistöihin ja niiden rakentamiseen. Rahaston sijoitukset keskittyvät kasvukeskuksiin ja houkutteleviin alueisiin.

OP-Vuokratuottoon sijoittamalla saat asuntosijoittamisen hyödyt ilman asunnon sekä vuokrasuhteen hoidosta aiheutuvaa vaivaa.

Asuntorahastot tavoittelevat tasaista ja vakaata tuottoa. OP-Vuokratuotto pyrkii saamaan tuottoa ensisijaisesti omistamiensa asuntojen vuokratuloista. Lisäksi rahasto voi hankkia omistukseensa liikekiinteistöjä ja saada lisätuottoja niitä vuokraamalla.

Miksi kannattaa sijoittaa asuntorahastoon?

 • Mahdollistaa vakaan osakemarkkinoista riippumattoman vuokratuoton.
 • Ei vaadi aiempaa kokemusta asuntosijoittamisesta.
 • Asuntorahaston kautta hajautat omistuksesi heti satoihin asuntoihin ja kiinteistöihin. 
 • Vaivaton ja helppo tapa sijoittaa asuntoihin. 

Evästevalintasi eivät toistaiseksi vaikuta YouTuben evästekäytäntöihin. Kun käynnistät videon, YouTube voi asettaa omia evästeitä ja kerätä tietoa käyttäjistä.

OP-Vuokratuotto on maltillisen sijoittajan asuntorahasto

OP-Vuokratuotto sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka tavoittelee vakaata ja tasaista tuottoa sijoituksiltaan. Asuntorahaston sijoitukset keskittyvät asunto- ja kiinteistömarkkinoille. Tästä syystä tuoton tavoitteluun ja arvoon vaikuttavat merkittävästi asunto- ja kiinteistömarkkinoiden yleinen arvonkehitys ja vuokratuottojen kehitys.

Rahasto maksaa vuosittain tuotto-osuutta 75 % realisoituneesta nettotuloksesta osuudenomistajille. Vuosittain maksetut tuotot ovat olleet 1,23 e (2014), 1,22 e (2015), 1,53 e (2016), 2,09 e (2017), 2,56 e (2018), 3,50 e (2019), 3,03 e (2020).

Asuntosijoittaminen on yleensä pitkäaikainen sijoitus, joten asuntorahastoonkin kannattaa sitoutua pidemmäksi aikaa. OP-Vuokratuotto soveltuu sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan neljän vuoden kuluttua. Rahasto on erinomainen vaihtoehto, kun haaveilee asuntosijoittamisesta, mutta ei ole valmis laittamaan suurta alkupääomaa sijoitusasunnon hankintaan.

Näin ostat rahastoa

Nyt pääset asuntosijoittajaksi pienelläkin summalla – OP-Vuokratuotto-rahastolla ei ole minimimerkintäsummaa.

Rahastoa voi merkitä ja lunastaa 4 kertaa vuodessa. Seuraava merkintäpäivä on 31.3.2021.

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
2,00 % 1,90 % 1,00 %

Mikäli sijoitusaika on alle 4 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 2 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan 4 kertaa vuodessa ja rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Rahaston vapaat asunnot

Rahaston vapaita asuntoja esitellään kodisto.fi/op-sivustolla. Esiteltävissä kohteissa vuokranantajana voi olla OP Kiinteistösijoituksen hallinnoimat kiinteistösijoitusrahastot tai OP:n vakuutus- tai eläkeyhteisöt.

OP-Vuokratuotto Q3/2020

Vuoden kolmannella kvartaalilla OP-Vuokratuoton sijoitus- ja vuokraustoiminta palautui normaalille tasolle alkuvuoden koronavaikutusten jäljiltä. Toimitilojen arvostukset pysyivät samalla tasolla kuin toisella kvartaalilla ja asuntojen arvostukset nousivat, etenkin onnistuneiden rakennushankkeiden osalta, jotka valmistuivat kolmannen kvartaalin aikana. Rahastolle valmistui kolmannella kvartaalilla viisi asuinrakennuskohdetta, kaikkiaan 371 asuntoa, Tampereelle, Vantaalle, Turkuun, Järvenpäähän ja Kuopioon.

Rahaston kaikki rakennushankkeet ovat edelleen edenneet aikataulussa. Materiaalitoimituksissa ei ole esiintynyt viivästyksiä eikä työvoiman saatavuudessa ole ollut ongelmia.
Heinäkuussa OP-Vuokratuotto solmi esisopimuksen kahdeksan asuinkerrostalon rakentamisesta yhdessä YIT:n kanssa.
Kohteet sijaitsevat Helsingissä, Vantaalla, Turussa (2 kpl), Tampereella, Kuopiossa, Järvenpäässä ja Lahdessa. Kaikkiaan nyt sovittuihin hankkeisiin tulee vuosien 2021-2022 aikana valmistumaan 613 laadukasta asuntoa keskeisille sijainneille.

Alkuvuoden koronavaikutusten kaltaisia vuokranmaksuun liittyviä keskusteluja toimitilavuokralaisten kanssa ei kolmannella kvartaalilla enää juurikaan esiintynyt, joten kassavirtavaikutus koko vuoden osalta näyttäisi jäävän suhteellisen maltilliseksi, mikäli viimeinen kvartaalin kassavirrat pysyvät normaalilla tasolla. Alkuvuonna sovittujen toimenpiteiden vaikutus rahaston vuoden 2020 kassavirtoihin on noin 1,8 prosenttia, josta suurin osa saadaan sovituilla maksujärjestelyillä takaisin rahastolle syksystä 2020 alkaen. Kokonaan vuokranmaksusta vapautettujen sopimusten vaikutus rahaston vuosikassavirtaan on noin 0,5 prosenttia.

Kvartaalin päättyessä rahastolla oli omistuksessaan 5850 valmista asuntoa. Toimitiloja salkussa on 24 kohdetta, noin 144.000 m2. Rakenteilla on kahdeksan asuinrakennushanketta, joihin aikanaan valmistuu 495 asuntoa, joista 40 asuntoa valmistuu kuluvan vuoden aikana. Lisäksi rahastolla on rakenteilla yli 16.000 m2:n logistiikkahanke Tuusulassa. Näiden lisäksi on käynnistymässä YIT:n kanssa sovitut kahdeksan asuinrakennushanketta.
Asuntojen vuokrausaste parani toisen kvartaalin lopun 95 prosentista 97 prosenttiin kolmannen kvartaalin lopussa. Toimitilojen vuokrausaste putosi 93 prosentista 92 prosenttiin.

OP-Vuokratuoton sijoitettava varallisuus on vuoden 2020 vuoden neljännen kvartaalin alkaessa noin 1,7 miljardia euroa ja kiinteistökannan arvo noin 1,8 miljardia euroa. Rahaston lainoitusaste on noin 17 % kiinteistökannan arvosta. Rahaston kiinteistökannasta on valmiissa asuntokannassa 72 %, toimitiloissa 21 % ja rakennushankkeissa 7 %. Rahaston B-osuuden arvo nousi vuoden toisella kvartaalilla 1,54 % (Q2 126,80 – Q3 128,75) ja rahaston II B-osuuden arvo nousi 1,71 % (Q2 127,71 – Q3 129,89).

Salkunhoitaja
Antero Tenhunen

OP-Vuokratuotto on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa asuntoihin, toimitiloihin ja asuntojen rakentamiseen Suomessa.

Rahaston sijoitukset tehdään pääasiassa suoraan vuokraasuntoihin, jotka muodostavat tyypillisesti noin puolet rahaston sijoitussalkusta. Lisäksi rahasto sijoittaa enintään viidenneksen bruttovaroistaan asuntojen rakennuttamiseen. Nämä sijoitukset toteutetaan joko suoraan OP-Vuokratuoton oman rakennuttamisen kautta tai välillisesti sijoittamalla asuntojen rakentamista ja vuokraamista harjoittavan kommandiittiyhtiön osuuksiin. Lisäksi rahasto sijoittaa toimitiloihin, kuten liiketiloihin ja toimistoihin.

Rahaston tuottoon ja arvoon vaikuttavat merkittävästi Suomen kiinteistömarkkinoiden yleinen arvon ja vuokratuottojen kehitys. Rahaston sijoitukset keskitetään tyypillisesti kasvukeskuksiin ja muille salkunhoidon houkuttelevimpina pitämille alueille. Rahaston lukuun voidaan ottaa sijoitustoimintaa ja omaisuuden hoitamista varten luottoa määrän, joka vastaa enintään puolta (1/2) rahaston kokonaisvaroista. Erityisestä syystä rahastolle voidaan ottaa lisäksi väliaikaisesti luottoa enintään kolmasosan (1/3) rahaston varoista. Rahasto voi pantata omaisuuttaan luottojensa vakuudeksi. Rahaston varoista maksetaan kaikki kiinteistöjen hoidosta, omistamisesta ja kaupankäynnistä sekä kiinteistökaupassa käytettävistä asiantuntijapalveluista aiheutuvista kustannuksista, joilla voi olla olennaista vaikutusta rahaston tuottoon.

OP-Vuokratuoton vastuullisuustyöstä:

Rakentaminen

 • Rakennuttaessamme kohteita, rahastolla on oma valvoja työmaalla ja teemme aktiivisesti yhteistyötä ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Edellytämme esimerkiksi jätehuoltosuunnitelmia sekä jätemäärätietojen toimittamista hankkeiden päätyttyä.
 • Kiinteistöjen rakennuttamisella ja ylläpidolla on merkittävä työllistävä vaikutus Suomessa. OP-Vuokratuoton työllistävä vaikutus oli yhtensä 1090 henkilötyövuotta vuonna 2019.
 • OP-Vuokratuotolla on rakenteilla puukerrostalo Tampereelle. Lisäksi rahastossa on valmiita puukerrostaloja Turussa ja Helsingissä. Puurakentamisella ja harkituilla materiaalivalinnoilla pienennämme hiilijalanjälkeä ja edistämme terveellistä sisäilmaa.
 • Tavoitteenamme on säilyttää rakennuksemme hyvässä kunnossa ja siten pidentää niiden elinikää.

Ympäristösertifiointi

 • Kahdeksalla OP-Vuokratuoton kohteella on LEED- tai BREEAM-ympäristösertifikaatit.

Energiatehokkuus ja -investoinnit

 • Energiatehokkuus ja uusiutuvan energian hyödyntäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme. Arvioimme hankkeissa aina potentiaalin uusiutuvan energian tuotantoon kohteessa, ja toteutamme jos edellytykset täyttyvät. OP-Vuokratuotolla on parhaillaan ensimmäinen maalämpöhanke suunnitteilla asuntokohteeseen.
 • Kiinteistöjen energiakulutusta seurataan jatkuvasti energiamanagerin johdolla.

Vuokraustoiminta

 • Kohteiden keskeiset sijainnit hyvien liikenneyhteyksien varrella tukevat asukkaiden liikkumista joukkoliikenteellä, pyöräillen ja jalan.
 • Useissa kohteissa on sähköautojen latauspistokkeita tai vähintään tehty varaukset latauspistokkeille. Joissakin kohteissa on myös yhteiskäyttöautoja.
 • Motivoimme kiinteistöjemme käyttäjiä aktiivisesti ympäristövastuullisiin tapoihin suunnittelemalla hyvät kierrätysmahdollisuudet ja kannustamalla sekä veden- että sähkönkäytön vähentämiseen. Uusiin kohteisiin asennetaan vedensäästöhanat ja olemme testanneet poresuuttimia kahdessa asuntokohteessa. Seuraamme jätemääriä ja tavoitteenamme on kierrätysasteen nosto.
 • Osallistumme Motivan valtakunnalliseen energiansäästöviikko-kampanjaan lokakuussa, jolloin kannustamme kiinteistöjemme käyttäjiä kestävään kulutukseen ja työmatkapyöräilyyn.
 • Asiakastyytyväisyysvertailussa asukkaidemme kokonaistyytyväisyys, sekä tyytyväisyys asuintaloon ja palveluihin ovat korkeimmalla tasolla KTI:n vertailuaineistosta. Asukkaat myös aktiivisesti suosittelisivat vuokranantajaa tutuilleen. Tyytyväiset vuokralaiset ja sujuva vuokraustoiminta takaa tilojen korkean käyttöasteen.

Taloudellinen vastuu

Rahasto maksoi veroja yhteensä 13,4 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Kiinteistösijoitus Oy
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
25.04.2013
ISIN
FI4000060934
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
1523 Meur
Osuuden arvo (31.12.)
129,53 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (31.12)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Vuokratuotto B - +0,61 % +2,15 % +2,12 % +4,14 % +4,10 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Vuokratuotto B +3,92 % +4,18 % +5,97 % +4,36 % +2,12 % 0,00 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Vuokratuotto B 2,66 % 1,00 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Alennus osakekaupankäynnistä: Välityspalkkio 0,17 % (väh. 7 €), 1 %:n palkkiokatto kotimaisten osakkeiden ja kaikkien ETF-tuotteiden kaupankäynnissä 08/2021 asti.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.