OP-Vuokratuotto

Asuntorahasto, jonka avulla pääset helposti asuntosijoittajaksi
1

Helppoa asuntosijoittamista

Asuntorahaston kautta pääset asuntosijoittajaksi ilman omistusasunnon tuomaa vaivaa ja suurta alkupääomaa.

2

Vakaa vuokratuotto asuntorahastosta

Vuokra-asunnot tarjoavat vakaata vuokratuottoa ja ovat näin vähemmän alttiita markkinoiden heilahtelulle.

3

Korkeampi potentiaalinen vuokratuotto ja hajautushyöty

Asuntojen ja toimitilojen vuokraus ja rakennuttaminen tarjoavat pelkkää asuntosijoittamista korkeamman tuottopotentiaalin.

Asuntorahastot ovat helppo tapa sijoittaa asuntoihin ja kiinteistöihin


OP-Vuokratuotto on erikoissijoitusrahasto, jonka avulla hajautat sijoituksiasi asuntoihin, kiinteistöihin ja niiden rakentamiseen. Rahaston sijoitukset keskittyvät kasvukeskuksiin ja houkutteleviin alueisiin.

OP-Vuokratuottoon sijoittamalla saat asuntosijoittamisen hyödyt ilman asunnon sekä vuokrasuhteen hoidosta aiheutuvaa vaivaa.

Asuntorahastot tavoittelevat tasaista ja vakaata tuottoa. OP-Vuokratuotto pyrkii saamaan tuottoa ensisijaisesti omistamiensa asuntojen vuokratuloista. Lisäksi rahasto voi hankkia omistukseensa liikekiinteistöjä ja saada lisätuottoja niitä vuokraamalla.

Miksi kannattaa sijoittaa asuntorahastoon?

 • Mahdollistaa vakaan osakemarkkinoista riippumattoman vuokratuoton.
 • Ei vaadi aiempaa kokemusta asuntosijoittamisesta.
 • Asuntorahaston kautta hajautat omistuksesi heti satoihin asuntoihin ja kiinteistöihin. 
 • Vaivaton ja helppo tapa sijoittaa asuntoihin. 

Evästevalintasi eivät toistaiseksi vaikuta YouTuben evästekäytäntöihin. Kun käynnistät videon, YouTube voi asettaa omia evästeitä ja kerätä tietoa käyttäjistä.

OP-Vuokratuotto on maltillisen sijoittajan asuntorahasto

OP-Vuokratuotto sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka tavoittelee vakaata ja tasaista tuottoa sijoituksiltaan. Asuntorahaston sijoitukset keskittyvät asunto- ja kiinteistömarkkinoille. Tästä syystä tuoton tavoitteluun ja arvoon vaikuttavat merkittävästi asunto- ja kiinteistömarkkinoiden yleinen arvonkehitys ja vuokratuottojen kehitys.

Rahasto maksaa vuosittain tuotto-osuutta 75 % realisoituneesta nettotuloksesta osuudenomistajille. Vuosittain maksetut tuotot ovat olleet 1,23 e (2014), 1,22 e (2015), 1,53 e (2016), 2,09 e (2017), 2,56 e (2018), 3,50 e (2019), 3,03 e (2020).

Asuntosijoittaminen on yleensä pitkäaikainen sijoitus, joten asuntorahastoonkin kannattaa sitoutua pidemmäksi aikaa. OP-Vuokratuotto soveltuu sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan neljän vuoden kuluttua. Rahasto on erinomainen vaihtoehto, kun haaveilee asuntosijoittamisesta, mutta ei ole valmis laittamaan suurta alkupääomaa sijoitusasunnon hankintaan.

Näin ostat rahastoa

Nyt pääset asuntosijoittajaksi pienelläkin summalla – OP-Vuokratuotto-rahastolla ei ole minimimerkintäsummaa.

Rahastoa voi merkitä ja lunastaa 4 kertaa vuodessa. Seuraava merkintäpäivä on 30.6.2021.

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
2,00 % 1,90 % 1,00 %

Mikäli sijoitusaika on alle 4 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 2 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan 4 kertaa vuodessa ja rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Rahaston vapaat asunnot

Rahaston vapaita asuntoja esitellään kodisto.fi/op-sivustolla. Esiteltävissä kohteissa vuokranantajana voi olla OP Kiinteistösijoituksen hallinnoimat kiinteistösijoitusrahastot tai OP:n vakuutus- tai eläkeyhteisöt.

OP-Vuokratuotto Q4 2020

Vuoden 2020 kiinteistösijoitusmarkkinan kaupankäyntivolyymi (5,6 mrd. euroa) jäi hiljaisesta keväästä ja kesästä huolimatta vain vajaan miljardin pienemmäksi kuin vuonna 2019 (6,4 mrd. euroa). Loppuvuotta kohti kaupankäynti vilkastui merkittävästi ja kiinnostavien kohteiden hinnoittelu säilyi edelleen korkealla tasolle. Ulkomaisten toimijoiden osuus kaupoista oli noin puolet.

OP-Vuokratuoton toimitilavuokralaisille keväällä 2020 annettujen maksuhelpotusten ajallinen kesto jäi kokonaisuudessaan lyhyeksi ja maksusiirtojen takaisinmaksu käynnistyi loppuvuonna sopimusten mukaisesti. Vuokrarästien määrä ei oleellisesti kasvanut normaalitasosta. Vuokra-asuntomarkkinat pysyivät melko vakaina läpi vuoden. Keväällä käyttöasteissa oli pientä laskua opiskelijoiden siirryttyä aikaisemmin kotipaikkakunnilleen ja asuntonäyttöjen vaikeuduttua koronatoimenpiteiden seurauksena, mutta käyttöasteet palautuivat lähes normaalille tasolle syksyn aikana.

Vuoden viimeisellä kvartaalilla OP-Vuokratuoton toimitilojen arvostukset laskivat keskimäärin noin yhden prosentin verran, mutta asuntojen arvostukset vastaavasti nousivat noin 0,4 prosenttia, joten arvonmuutoksilla ei ollut vaikutusta viimeisen kvartaalin tulokseen. Rahastolle valmistui joulukuussa 40 asuntoa Ranta-Tampellaan Tampereella. Kohde oli valmistuessaan täyteen vuokrattu. Kesällä 2020 YIT:n kanssa solmitun esisopimuksen (kahdeksan asuinkerrostaloa) kolme ensimmäistä hanketta saatiin kaupallisesti maaliin ja rakentaminen aloitettua loka-joulukuussa. Asunto Oy Lahden Marleena on konversiokohde Lahden keskustassa, joka valmistuu jo maaliskuun lopulla 2021. Muut käynnistetyt hankkeet olivat Asunto Oy Vantaan Pilotti Aviapoliksen alueella ja Asunto Oy Kuopion Klaava aivan Kuopion keskustassa. Esisopimuksen mukaiset loput viisi kohdetta käynnistyvät vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana.

Kvartaalin päättyessä rahastolla oli omistuksessaan noin 5900 valmista asuntoa. Toimitiloja salkussa on 24 kohdetta, joissa vuokrattavaa pinta-alaa on noin 144.000 m2. Rakenteilla on yhdeksän asuinrakennushanketta, joihin aikanaan valmistuu 631 asuntoa. Lisäksi rahastolla on rakenteilla yli 16.000 m2:n logistiikkahanke Tuusulassa. Asuntojen vuokrausaste oli vuoden lopussa 96,1 prosenttia ja toimitilojen noin 92 prosenttia. OP-Vuokratuoton sijoitettava varallisuus on vuoden 2021 alkaessa noin 1,7 miljardia euroa ja kiinteistökannan arvo noin 1,8 miljardia euroa. Rahaston lainoitusaste on noin 17 % kiinteistökannan arvosta. Rahaston kiinteistökannasta on valmiissa asuntokannassa 72 %, toimitiloissa 21 % ja rakennushankkeissa 7 %. Rahaston B-osuuden arvo nousi vuoden neljännellä kvartaalilla 0,61 % (Q3 128,75 – Q4 129,53) ja rahaston II B-osuuden arvo nousi 0,79 % (Q3 129,89 – Q4 130,91). Rahaston arvo vuoden 2021 alkaessa on noin 1523 M€ ja osuudenomistajia rahastossa on 41 430 kpl.

Yhteenvetona poikkeuksellisesta koronapandemiavuodesta 2020 voidaan todeta, että asuntojen arvot keskimäärin jatkoivat loivaa nousuaan ja vastaavasti toimitilojen arvot laskivat etenkin vuoden ensimmäisellä puoliskolla, joten arvonmuutoksilla ei ollut nettomääräisesti vaikutusta rahaston tulokseen. Vuokranmaksujärjestelyjen ja alkuvuoden kasvaneen vajaakäytön seurauksena sijoittajan kokonaistuotto vuodelta 2020 oli 2,12 %, mikä on normaalia alhaisempi. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla negatiivinen kehitys kuitenkin pysähtyi ja palattiin normaalille kasvu-uralle asuntojen käyttöasteiden noustessa ja siirrettyjen vuokranmaksujen käynnistyttyä toimitilojen osalta, joten odotukset vuodelle 2021 ovat positiiviset.

Antero Tenhunen
salkunhoitaja

OP-Vuokratuotto on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa asuntoihin, toimitiloihin ja asuntojen rakentamiseen Suomessa.

Rahaston sijoitukset tehdään pääasiassa suoraan vuokraasuntoihin, jotka muodostavat tyypillisesti noin puolet rahaston sijoitussalkusta. Lisäksi rahasto sijoittaa enintään viidenneksen bruttovaroistaan asuntojen rakennuttamiseen. Nämä sijoitukset toteutetaan joko suoraan OP-Vuokratuoton oman rakennuttamisen kautta tai välillisesti sijoittamalla asuntojen rakentamista ja vuokraamista harjoittavan kommandiittiyhtiön osuuksiin. Lisäksi rahasto sijoittaa toimitiloihin, kuten liiketiloihin ja toimistoihin.

Rahaston tuottoon ja arvoon vaikuttavat merkittävästi Suomen kiinteistömarkkinoiden yleinen arvon ja vuokratuottojen kehitys. Rahaston sijoitukset keskitetään tyypillisesti kasvukeskuksiin ja muille salkunhoidon houkuttelevimpina pitämille alueille. Rahaston lukuun voidaan ottaa sijoitustoimintaa ja omaisuuden hoitamista varten luottoa määrän, joka vastaa enintään puolta (1/2) rahaston kokonaisvaroista. Erityisestä syystä rahastolle voidaan ottaa lisäksi väliaikaisesti luottoa enintään kolmasosan (1/3) rahaston varoista. Rahasto voi pantata omaisuuttaan luottojensa vakuudeksi. Rahaston varoista maksetaan kaikki kiinteistöjen hoidosta, omistamisesta ja kaupankäynnistä sekä kiinteistökaupassa käytettävistä asiantuntijapalveluista aiheutuvista kustannuksista, joilla voi olla olennaista vaikutusta rahaston tuottoon.

OP-Vuokratuoton vastuullisuustyöstä:

Rakentaminen

 • Rakennuttaessamme kohteita, rahastolla on oma valvoja työmaalla ja teemme aktiivisesti yhteistyötä ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Edellytämme esimerkiksi jätehuoltosuunnitelmia sekä jätemäärätietojen toimittamista hankkeiden päätyttyä.
 • Kiinteistöjen rakennuttamisella ja ylläpidolla on merkittävä työllistävä vaikutus Suomessa. OP-Vuokratuoton työllistävä vaikutus oli yhtensä 1090 henkilötyövuotta vuonna 2019.
 • OP-Vuokratuotolla on rakenteilla puukerrostalo Tampereelle. Lisäksi rahastossa on valmiita puukerrostaloja Turussa ja Helsingissä. Puurakentamisella ja harkituilla materiaalivalinnoilla pienennämme hiilijalanjälkeä ja edistämme terveellistä sisäilmaa.
 • Tavoitteenamme on säilyttää rakennuksemme hyvässä kunnossa ja siten pidentää niiden elinikää.

Ympäristösertifiointi

 • Kahdeksalla OP-Vuokratuoton kohteella on LEED- tai BREEAM-ympäristösertifikaatit.

Energiatehokkuus ja -investoinnit

 • Energiatehokkuus ja uusiutuvan energian hyödyntäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme. Arvioimme hankkeissa aina potentiaalin uusiutuvan energian tuotantoon kohteessa, ja toteutamme jos edellytykset täyttyvät. OP-Vuokratuotolla on parhaillaan ensimmäinen maalämpöhanke suunnitteilla asuntokohteeseen.
 • Kiinteistöjen energiakulutusta seurataan jatkuvasti energiamanagerin johdolla.

Vuokraustoiminta

 • Kohteiden keskeiset sijainnit hyvien liikenneyhteyksien varrella tukevat asukkaiden liikkumista joukkoliikenteellä, pyöräillen ja jalan.
 • Useissa kohteissa on sähköautojen latauspistokkeita tai vähintään tehty varaukset latauspistokkeille. Joissakin kohteissa on myös yhteiskäyttöautoja.
 • Motivoimme kiinteistöjemme käyttäjiä aktiivisesti ympäristövastuullisiin tapoihin suunnittelemalla hyvät kierrätysmahdollisuudet ja kannustamalla sekä veden- että sähkönkäytön vähentämiseen. Uusiin kohteisiin asennetaan vedensäästöhanat ja olemme testanneet poresuuttimia kahdessa asuntokohteessa. Seuraamme jätemääriä ja tavoitteenamme on kierrätysasteen nosto.
 • Osallistumme Motivan valtakunnalliseen energiansäästöviikko-kampanjaan lokakuussa, jolloin kannustamme kiinteistöjemme käyttäjiä kestävään kulutukseen ja työmatkapyöräilyyn.
 • Asiakastyytyväisyysvertailussa asukkaidemme kokonaistyytyväisyys, sekä tyytyväisyys asuintaloon ja palveluihin ovat korkeimmalla tasolla KTI:n vertailuaineistosta. Asukkaat myös aktiivisesti suosittelisivat vuokranantajaa tutuilleen. Tyytyväiset vuokralaiset ja sujuva vuokraustoiminta takaa tilojen korkean käyttöasteen.

Taloudellinen vastuu

Rahasto maksoi veroja yhteensä 13,4 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Kiinteistösijoitus Oy
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
25.04.2013
ISIN
FI4000060934
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
1480 Meur
Osuuden arvo (31.03.)
128,22 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (31.03)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Vuokratuotto B - +0,91 % +1,52 % +2,77 % +4,20 % +4,08 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Vuokratuotto B +3,92 % +4,18 % +5,97 % +4,36 % +2,12 % +0,91 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Vuokratuotto B 2,66 % 1,24 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Alennus osakekaupankäynnistä: Välityspalkkio 0,17 % (väh. 7 €), 1 %:n palkkiokatto kotimaisten osakkeiden ja kaikkien ETF-tuotteiden kaupankäynnissä 08/2021 asti.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.