Reaaliomaisuuteen sijoittavat rahastot

Sijoita asuntoihin, kiinteistöihin ja metsään

Rahastojemme avulla voit nyt aloittaa pienelläkin summalla!
1

Helppoa sijoittamista asuntoihin, kiinteistöihin ja metsään

Rahastojen kautta pääset sijoittamaan asuntoihin, kiinteistöihin ja metsään helposti ja vaivattomasti ja ilman suurta alkupääomaa.

2

Vakaata vuokra- ja metsätuloa

Kiinteistöt ja metsäomaisuus tarjoavat vakaata vuokra – tai metsätuloihin perustuvaa tuottoa ja ovat näin vähemmän alttiita markkinoiden heilahtelulle.

3

Hajautushyötyä sijoitussalkkuun

Asuntoihin, kiinteistöihin ja metsään sijoittavat rahastot tarjoavat matalan riskin sijoitusvaihtoehdon osakemarkkinoita alhaisemmalla riskillä.

Säästöjä kannattaa hajauttaa

Metsät kasvavat ja asunnot sekä kiinteistöt kerryttävät vuokratuottoa myös silloin kun osakemarkkinoilla myrskyää. Siksi kiinteistörahastot ja metsärahastot ovatkin perinteisesti muodostaneet osan ammattimaisten sijoittajien sijoitussalkkujen kivijalasta.

Nyt voit aloittaa pienelläkin summalla

Kiinteistörahastojen ja metsärahastojen kautta sijoittaminen on vaivatonta eikä vaadi sijoittajalta aiempaa kokemusta. Kiinteistöihin ja metsäomaisuuteen sijoittavat rahastot sopivat pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka tavoittelee vakaata kassavirtaa ja monipuolista hajautusta.

Reaaliomaisuuteen sijoittavat rahastot

OP-Palvelukiinteistöt
OP-Palvelukiinteistöt
Rahasto sijoittaa laajasti opetus-, sosiaali-, liikunta- ja terveystoimen kiinteistöihin. Näitä ovat muun muassa hoivakodit, päiväkodit, koulut, monitoimiareenat ja palveluasunnot.
OP Vuokratuotto
OP-Vuokratuotto
Asuntorahasto omistaa vuokra-asuntoja ja toimitiloja Suomessa. Rahasto harjoittaa lisäksi salkussa olevien asuntojen ja toimitilojen vuokrausta sekä rakennuttamista.
OP-Metsänomistaja
Rahastoon sijoittamalla pääset mukaan metsän mahdollisuuksiin pienemmällä summalla kuin perinteisessä suorassa kaupassa. Metsänhoidosta huolehtivat kokeneet ammattilaiset.
Varho
OP-Alternative Portfolio
Rahasto sijoittaa erilaisiin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, kuten kiinteistöihin, infrastruktuurihankkeisiin, maa- ja metsätalousmaahan sekä listaamattomiin osakkeisiin.

Tämä on mainos. Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito Oy. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto-, OP-Alternative Portfolio- ja OP-Private Equity -erikoissijoitusrahastot.