Kotivakuutuksen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Pohjola Kotivakuutukseen sisältyy aina vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus, ellei toisin sovita vakuutuksen hankkimisen yhteydessä. Tutustu kotivakuutuksen hankkimisen yhteydessä saamiisi vastuu- ja oikeusturvavakuutukseen tällä sivulla.

Kotivakuutuksen vastuuvakuutus – vakuutus vahingossa aiheuttamasi vahingon varalle

Kotivakuutuksen vastuuvakuutus korvaa, kun sinä vakuutuksenottajana tai kanssasi samassa taloudessa vakinaisesti asuva henkilö vahingossa aiheuttaa vahingon muille henkilöille tai heidän omaisuudelleen. Vastuuvakuutuksen omavastuu on 150 € ja korvausten enimmäismäärä 170 000 €.

Vastuuvakuutuksesta maksettavan korvauksen edellytyksenä on, että olet lain mukaan tehdystä vahingosta korvausvelvollinen ja et ole aiheuttanut vahinkoa tahallasi tai törkeän huolimattomuuden seurauksena. Vastuuvakuutus korvaa kuitenkin alle 12-vuotiaan lapsesi aiheuttamia vahinkoja, vaikka lapsi olisi aiheuttanut vahingon tahallaan.

Vastuuvakuutuksesta voi hakea korvausta, jos esimerkiksi

pudotat kädestäsi arvokkaan lasiesineen kaupassa ja lasiesine vaurioituu. 

kaadat vahingossa ystävälläsi vieraillessasi kallisarvoisen kotiteatterijärjestelmän.

lapsesi naarmuttaa naapurin pysäköityä autoa polkupyörällään.

lapsesi pudottaa naapurissa kyläillessään naapurin tietokoneen. 

ohikulkija liukastuu vakuuttamasi asuintalon jalkakäytävällä aiheuttaen hänelle sairaanhoitokuluja.

koirasi puree ohikulkijaa aiheuttaen hänelle lääkärikuluja.

 

Vastuuvakuutuksesta ei korvata, kun esimerkiksi

vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeän huolimattomuuden seurauksena.

vahinko aiheutuu vakuutuksenottajalle tai vakuutuksenottajan perheenjäsenelle.

vahinko aiheutetaan lainaamallesi tai perheenjäsenesi lainaamalle esineelle tai ajoneuvolle.

vahinko on aiheutettu moottoriajoneuvolla liikenteessä, rekisteröitävällä vesikulkuneuvolla tai yli 5,5m pituisella purjeveneellä.

 

Mitä vastuuvakuutus tarkoittaa? –Kotivakuutuksen vastuuvakuutus pähkinänkuoressa

Vastuuvakuutusta tarvitaan silloin, jos aiheutat toiselle vahinkoa, josta olet lain mukaan korvausvastuussa.

• Ellet sovi toisin kotivakuutusta hankkiessasi, vastuuvakuutus kuuluu automaattisesti Pohjola Kotivakuutukseen.

• Vastuuvakuutus on turva toiselle henkilölle tai hänen omaisuudelleen vahingossa aiheuttamasi vahingon varalle.

Vastuuvakuutuksen omavastuu on 150 € ja vakuutusmäärä 170 000 €.

Vakuutuksenottajana vastuuvakuutus kattaa myös kanssasi samassa taloudessa vakinaisesti asuvien henkilöiden vahingossa aiheuttamia vahinkoja.

Vastuuvakuutus ei korvaa, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeän huolimattomuuden seurauksena. Jos vahingon aiheuttaa alle 12-vuotias lapsi, vastuuvakuutus kattaa myös tahallaan aiheutetut vahingot.

Kotivakuutuksen oikeusturvavakuutus – vakuutus lakiavun kustannusten varalle

Kotivakuutuksen oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka syntyvät lakimiesavun käyttämisestä yksityiselämään liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissasi. Oikeusturvavakuutuksen omavastuu on 15 % aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista, kuitenkin vähintään 200 €.

Asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen korvausten enimmäismäärä eli oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä on 14 000 euroa kutakin vahinkoa kohden. On hyvä huomioida, että ennen oikeuskäsittelyä sekä asiassa, joka ratkaistaan ilman oikeudenkäyntiä, oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärästä on käytettävissä enintään 50 %. 

Oikeusturvavakuutuksen vakuutustapahtumaksi lasketaan vakuutuksen voimassaoloaikana syntynyt riita tai vireille tullut syyte. Jos oikeusturvavakuutus on tällöin ollut voimassa alle 2 vuotta, myös riidan tai syytteen perusteen tulee olla syntynyt vakuutuksen voimassa ollessa. Onkin tärkeää varmistaa, että oikeusturvavakuutus jatkuu aina katkeamattomana kotivakuutukseesi tekemien muutosten tai vakuutusyhtiöiden vaihtamisen yhteydessä. Huomioithan, että oikeusturvavakuutuksesta ei korvata esimerkiksi avioeroon tai lasten elatukseen liittyviä oikeudenkäyntikuluja.

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan yksityiselämän riita-, rikos- ja hakemusasioissa käyttämäsi lakimiesavun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Alta löydät esimerkkejä oikeusturvavakuutuksen korvaustilanteista.

Oikeusturvavakuutuksesta voi hakea korvausta esimerkiksi seuraavissa riita- ja rikostilanteissa:

asuntokauppariidat

oman asunnon tai kesämökin remontoimiseen liittyvät riidat

kiinteistön omistamiseen liittyvät asiat, kuten esim. rajariidat ja vesijättömaan lunastusriidat.

olet asianomistajana rikosjutussa (esim. pahoinpitelyt, koskemattomuuteen liittyvät asiat, kunnianloukkaukset, varkaudet).

Oikeusturvavakuutuksesta ei esimerkiksi korvata kuluja asiassa,

joka koskee avioeroa, avioeroon tai yhteiselämän tai parisuhteen lopettamiseen tai avioliitonomaisen yhteiselämän päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia.

joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen.

jossa syyttäjä vaatii sinulle tai perheenjäsenellesi rangaistusta.

joka liittyy elinkeino- tai ansiotoimintaan, työhön tai virkaan tai vähäiseenkin pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi. 

joka liittyy muuhun kiinteistöön, rakennukseen tai huoneistoon kuin vakinaiseen tai vapaa-ajan asuntoosi. Rajoitusta ei sovelleta sijoitusasuntoon, jos sinulla ja perheenjäsenilläsi on yhteensä enintään yksi sijoitusasunto.

 

Kotivakuutuksen oikeusturvavakuutus pähkinänkuoressa

Ellet sovi toisin kotivakuutusta hankkiessasi, oikeusturvavakuutus kuuluu automaattisesti Pohjola Kotivakuutukseen.

Oikeusturvavakuutus on turva asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen varalle.

Oikeusturvavakuutuksen omavastuu on 15 % kuluista (vähintään 200 €) ja vakuutusmäärä 14 000 €.

Vakuutuksenottajana oikeusturvavakuutus kattaa myös samassa taloudessa vakinaisesti kanssasi asuvat henkilöt.

Kotivakuutuksen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen hinta

Vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus sisältyvät automaattisesti Pohjola Kotivakuutukseen. Vakuutusten hinta selviää, kun lasket hinnan kotivakuutuksellesi op.fi-palvelussa. Valitse asumismuotosi, tutustu ja laske hinta Pohjola Kotivakuutukselle kätevästi verkossa.

    

 

Tällä sivulla esitellyt tuotetiedot koskevat myynnissä olevaa Omakoti-vakuutusta. Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

Voit tarkastella oman kotivakuutuksesi ehtoja helposti op.fi-palvelun Omat vakuutukset -osiossa.

Siirry Omat vakuutukset -osioon