Gemensamt hushållskonto

Matkonto, lånekonto eller renoveringskonto

Ett gemensamt hushållskonto är ett Brukskonto som lämpar sig väl för skötseln av hushållets utgifter. Det är lätt att följa upp familjens penningaffärer när det finns ett separat konto för det. Man kan överföra ett avtalat belopp till kontot t.ex. alltid på lönedagen.

 • Ett gemensamt Brukskonto för familjens vuxna för skötseln av hemmets hushållsutgifter: mat, renovering, låneamortering eller hemmets andra fasta utgifter.
 • Det är enkelt att överföra avtalade belopp från de egna Brukskontona för att få vardagen att gå ihop.
 • Det är bekvämt att följa upp hemmets hushållsutgifter från ett enda konto.
 • Båda kontohavarna kan också få betalkort till kontot. 
 • Räntan på ägarkunders konton är 0,25 %. Läs mer under ”Insättningsränta”. 

Så här öppnar du ett gemensamt hushållskonto

Enklast öppnar du ett gemensamt hushållskonto genom att logga in i OP-mobilen. 

1. Öppna ett nytt Brukskonto från OP-mobil. På startsidan väljer du Konton och kort  Öppnä konto. 

2. Kontrollera att dina uppgifter om kundkännedom är uppdaterade. På startsidan väljer du Annat   Min profil   Kunduppgifter. 

3. Skicka ett meddelande där du ber att en annan kontohavare ska fogas till ditt konto. Ange följande uppgifter i meddelandet:

 • kontonumret för det Brukskonto som du har öppnat,
 • den andra kontohavarens namn och personbeteckning
 • samt en uppgift om att båda kontohavarna får använda kontot var för sig.

​4. Till slut måste kontohavaren du lagt till underteckna ett kontoavtal antigen i OP:s elektroniska underskriftstjänst eller på OP:s kontor.

Kontoavtalet kan undertecknas elektroniskt om den part som ska fogas till kontot redan från tidigare är kund hos andelsbanken och har OP:s koder. Personen får ett meddelande om att kontoavtalet behöver undertecknas.

Vid behov kan du också boka tid för ett möte för att öppna ett gemensamt hushållskonto. 

Gå till tidsbokningen

Räntan på konton är fast 0,25 % för andelsbankens ägarkunder. Räntan löper då kontot och ägarkundskapet är i samma andelsbank. Om kontot har fler än en kontohavare måste de alla vara ägarkunder i den andelsbank där kontot finns. För andra än ägarkunder är insättningsräntan fast 0,00 %.

Beräkning och betalning av insättningsräntan

Beräkningsgrunden för insättningsräntan på konton är kalendermånadens lägsta saldo. Det lägsta saldot beräknas enligt dagens slutsaldo.

Insättningsräntan fogas till kapitalet på kontot årligen 1.12 och räntan kan tas ut från kontot före mitten av december, om inte annat avtalats separat i kontoavtalet. Du kan kontrollera räntebetalningsdagen i ditt kontoavtal. Det elektroniska kontoavtalet finns i Mitt arkiv. Kontoavtal i pappersform har antingen skickats till dig per post eller så har du fått det på mötet.

Beskattning

I samband med räntebetalningen tas det ut källskatt på räntan. Insättningen och räntan behöver inte uppges i beskattningen.

Kontovillkor 

På Gemensamma hushållskontot tillämpas de allmänna kontovillkoren för privatkunder.

Månadsavgift för brukskonto

Ett gemensamt hushållskonto är ett Brukskonto som har flera kontohavare. Brukskontot har en månadsavgift, som bestäms enligt den gällande servicetariffen. 

Brukskontot är avgiftsfritt för under 26-åringar samt för ägarkunder i den andelsbank där de är ägarkunder. Om kontot har flera kontohavare, är det avgiftsfritt endast om alla kontohavare är ägarkunder i den andelsbank där kontot finns.

Observera att ägarkundskapet är andelsbanksbestämt. Du kan kontrollera din ägarkundskape genom att logga in på OP-mobilen eller tjänsten op.fi.

Månadsavgiften debiteras inte för ett Brukskonto som är pantsatt eller då kontohavaren är ett dödsbo.

Ta en närmare titt på gällande tariffen

Kontrollera din ägarkundskape

Observera att banken har rätt att ändra kontoavtalet, villkoren för det och tariffen. Banken informerar om ändringar i enlighet med villkoren.

Besparingarna på kontot skyddas av insättningsgarantin. Insättningsgarantin ersätter högst 100 000 euro av insättarens insättningar i en och samma inlåningsbank. De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank när det gäller insättningsgarantin.

Insättningsgarantin skyddar insättarens medel på kontot, om inlåningsbanken skulle bli insolvent. Om inlåningsbanken har försatts i konkurs eller om den har bestående betalningssvårigheter, betalar Verket för finansiell stabilitet ersättningar till bankens insättare ur insättningsgarantifondens medel.

Du kan lätt ändra användningsbegränsningarna för konton i OP-mobilen och tjänsten op.fi. De dagsvisa begränsningarna förbättrar säkerheten vid kontoanvändningen, så det lönar sig att ta i bruk sådana. Du kan själv ändra användningsbegränsningarna temporärt, t.ex. i samband med större inköp.

Du kan sätta ut två olika slags användningsbegränsningar för dina konton:

 • för största möjliga engångsuttag och
 • för summan av de dagliga uttagen, dvs. det högsta belopp i euro som du kan ta ut under en dag.

Användningsbegränsningarna gäller:

 • kontantuttag
 • gireringar i realtid samt
 • kortbetalningar, då täckningen på kontot kontrolleras automatiskt i samband med betalningen.

Användningsbegränsningarna inverkar inte på betalningar som görs på förfallodagen via betalningstjänsten.

Läs anvisningarna om hur du ändrar användningsbegränsningarna

Ta också i bruk säkerhetsgränser för kort

För Andelsbankens betalkort rekommenderas kortvisa säkerhetsgränser för dagsvisa kontantuttag, inköp med betalterminal och betalningar på nätet.

Du kan ange säkerhetsgränserna för kort separat för Debit- och Credit-funktionen.

Säkerhetsgränserna för kort kan ändras i OP-mobilen och tjänsten op.fi. Du kan också ringa kundtjänsten eller besöka andelsbankens kontor.

Gå till kundtjänstens sida

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus som minskar avgifterna för dina bank- och försäkringstjänster. Under 2024 samlar du 40 % mer bonus än normalt.

OP-bonus samlas för

 • medel på sparkonton
 • bolån, studielån och banklån med säkerhet
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring samt fortlöpande reseförsäkring.

OP-bonus är skattefri. Därför används bonus automatiskt till exempel för service- och expeditionsavgifter för lån och försäkringspremier.

Läs mer om OP-bonus

Som ägarkund får du också rejäla förmåner och rabatter. Du får till exempel de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter till slutet av 2024 samt ränta på ditt Brukskonto. Det är också förmånligare för dig att spara och placera.

Se alla förmåner för ägarkunder

Kontot tillhandahålls av andelsbanken.