Nainen ja lapsi leipovat pipareita

Gemensamt hushållskonto

Matkonto, lånekonto eller renoveringskonto

Ett gemensamt hushållskonto är ett brukskonto som lämpar sig väl för skötseln av hushållets utgifter. Det är lätt att följa upp familjens penningaffärer när det finns ett separat konto för det. Man kan överföra ett avtalat belopp till kontot t.ex. alltid på lönedagen.

 • Ett gemensamt brukskonto för familjens vuxna för skötseln av hemmets hushållsutgifter: mat, renovering, låneamortering eller hemmets andra fasta utgifter.
 • Det är enkelt att överföra avtalade belopp från de egna brukskontona för att få vardagen att gå ihop.
 • Det är bekvämt att följa upp hemmets hushållsutgifter i ett enda kontoutdrag.
 • Båda kontohavarna kan också få betalkort till kontot. 
 • Det Gemensamma hushållskontot är avgiftsfritt till och med 31.10.2020. Från och med 1.11.2020 är kontot avgiftsfritt för ägarkunder. För övriga kunder följer avgiften rekommendationstariffen. Observera att alla kontohavare ska vara ägarkunder i ägarkundrelationens kontobank för att kontot ska vara avgiftsfritt.

Medlen på ett gemensamt hushållskonto ger OP-bonus fram till 31.10.2020. Läs mer i avsnittet ”Förmåner för ägarkunder och OP-bonus för banktjänster"!

 

Så här öppnar du ett gemensamt konto

Enklast öppnar du ett gemensamt konto genom att logga in i tjänsten op.fi. 

1. Öppna ett nytt brukskonto

2. Sänd ett nätmeddelande, där du ber att en annan kontoinnehavare ska fogas till ditt konto. Uppge i nätmeddelandet:

 • kontonumret för det brukskonto som du har öppnat,
 • den andra kontoinnehavares namn och personbeteckning
 • samt en uppgift om att båda kontoinnehavarna får använda kontot var för sig.

3. Kontrollera vid kontoöppningen att dina uppgifter om kundkännedom är uppdaterade i tjänsten op.fi. Du kan kontrollera dina uppgifter om kundkännedom i Min profil när du loggat in i tjänsten: Min profil > Mina ärenden > Mina uppgifter.

​4. Den som ska fogas till kontot ska underteckna kontoavtalet antingen i den elektroniska underskriftstjänsten eller på kontoret.

Den som ska fogas till kontot får information om kontoavtalet som ska undertecknas antingen per e-post, som nätmeddelande eller per textmeddelande. Kontoavtalet kan undertecknas elektroniskt om den part som ska fogas till kontot redan från tidigare är kund hos andelsbanken och har OP:s nättjänstkoder.

Underskriftstjänsten finns på adressen allekirjoitus.op.fi. Inloggningen ska ske med egna nättjänstkoder. De dokument som ska undertecknas syns på ingångssidan direkt efter inloggningen.

Vid behov kan en tid för ett möte på kontoret bokas här.

Tidigare använde jag mitt eget brukskonto för familjens gemensamma utgifter. Nu fördelas utgifterna för barnens hobbyer, låneutgifterna för bostaden, försäkringspremierna och de andra utgifterna enkelt jämnt mellan mig och min fru.
Timo Alatalo‚ Träskända

Inlåningsräntan är 0 %. 

Kapitalet och insättningsräntan omfattas av insättningsgarantin upp till det lagstadgade beloppet. De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank vad gäller insättningsgarantin.

På brukskontot tillämpas de allmänna kontovillkoren för privatkunder.

Du kan lätt ändra användningsbegränsningarna för konton på nätet. De dagsvisa begränsningarna förbättrar säkerheten vid kontoanvändningen, så det lönar sig att ta i bruk sådana. Du kan själv ändra användningsbegränsningarna temporärt, t.ex. i samband med större inköp.

Du kan sätta ut två olika slags användningsbegränsningar för dina konton:

 • för största möjliga engångsuttag och
 • för summan av de dagliga uttagen, dvs. det högsta belopp i euro som du kan ta ut under en dag.

Användningsbegränsningarna gäller:

 • kontantuttag
 • gireringar i realtid samt
 • kortbetalningar, då täckningen på kontot kontrolleras automatiskt i samband med betalningen.

Användningsbegränsningarna inverkar inte på betalningar som görs på förfallodagen via betalningstjänsten.

En ändring av användningsbegränsningarna kräver en tilläggsbekräftelse

En ändring av användningsbegränsningarna kräver en tilläggsbekräftelse. Du får ett textmeddelande till din mobil. Kontrollera uppgifterna i meddelandet innan du godkänner ändringen. Ändringen bekräftas med det nyckeltal som motsvarar ordningstalet i meddelandet, så du ska ha nyckeltalslistan nära till hands när du ändrar användningsbegräsningar. Ändringen träder i kraft så fort du godkänt tilläggsbekräftelsen.

Ta också i bruk säkerhetsgränser för kort

För Andelsbankens betalkort rekommenderas kortvisa säkerhetsgränser för dagsvisa kontantuttag, inköp med betalterminal och betalningar på nätet.

Du kan ändra säkerhetsgränserna genom att logga in i nättjänsten, genom att ringa telefontjänsten 010 253 0022 eller genom att besöka andelsbankens kontor.

Du kan ange säkerhetsgränserna för kort separat för debit- och credit-funktionen.

OP-bonus

Som ägarkund samlar du OP-bonus till exempel för

 • lån
 • sparande och placering
 • inköp som betalats med Credit-funktion och
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.


Kontot beviljas av andelsbanken.