Bankkort för barn eller ungdomar

När ett barn eller en ungdom börjar ha hobbyer och egna utgifter, underlättar ett eget bankkort vardagen både för barnet eller ungdomen själv och för föräldrarna.

De egna utgifterna betalas med ett eget kort

Lön för sommarjobb och veckopengar kan sättas in på barnets eller den ungas konto, och mellanmål, biosnacks och hobbyutgifter betalas med kortet.  
 
Då en förälder har dispositionsrätt till barnets eller den ungas konto, ser föräldern det i OP-mobilen och nätbanken och kan lätt överföra pengar till barnets konto. Det bästa sättet att hålla ekonomin och kontot under kontroll är att hålla endast en lämplig mängd pengar på kontot. Dessutom är det bra att sätta ut lämpliga säkerhetsgränser för kontot och kortet. 
 
För ett minderårigt barn kan du välja ett OP Basic- eller OP Debit-kort.
 
För under 26-åringar är ett kort och de dagliga banktjänsterna avgiftsfria.  

Första bankkortet för ett barn: OP Basic

Med ett OP Basic-bankkort kan man göra inköp i Finland, utomlands och på nätet. Det lämpar sig bra som barnets första bankkort. Inköpen debiteras kontot direkt, och kortet har ingen kreditfunktion. Åldersgränsen för OP Basic är 7 år.  

Läs mer om OP Basic-kortet

För ungdomar som står på tröskeln till vuxenlivet: OP Debit

Ungdomar som fyllt 15 år kan få ett OP Debit-bankkort. Också när man betalar med OP Debit debiteras inköpen kontot direkt, och kortet har ingen kreditfunktion. Med kortet kan man betala även på sådana ställen där betalterminalen inte har kontakt med nätet, såsom på flygplan. 

Läs mer om OP Debit

Ansök om bankkort för barn

Du kan beställa ett kort för ett minderårigt barn via kundtjänsten, men för att slutföra beställningen krävs det alltid ett besök på kontoret. 

Boka tid till kontoret

Om inte båda föräldrarna kan besöka kontoret samtidigt, kan den ena på förhand befullmäktiga den andra att sköta kortbeställningen. En kund hos OP kan logga in i tjänsten op.fi och fylla i en fullmakt via "Min profil". Det lönar sig att med en gång ge en fullmakt för alla de bankärenden man vill att barnet ska ha.

Ge en fullmakt för skötseln av ett barns bankärenden 

Om den andra föräldern inte har OP:s koder, ber vi dig kontakta OP:s kundtjänst. 
 
Då kortet beställs måste barnet själv vara med på kontoret så att man kan gå igenom sådant som gäller kortanvändningen med barnet. Barnet ska ha med sig ett identitetsbevis, till exempel sitt pass, identitetskort eller mopedkörkort. För vuxna räcker det också med körkort.

Läs mer om identitetsbevis som godtas