Bankkort för barn eller ungdomar

Då barnet börjar ha hobbyer och egna utgifter underlättas vardagen av att barnet har ett eget bankkort.

Barnet betalar sina utgifter med sitt eget kort

Att barnet har ett eget bankkort underlättar vardagen för såväl barnet som föräldrarna. Lön för sommarjobb och veckopengar kan sättas in på barnets konto och mellanmål, biosnacks och hobbyutgifter betalas med kortet. 

Kortkontot kan anslutas till vårdnadshavarnas OP-mobil eller nätbank. Då går det enkelt att t.ex. överföra pengar till barnets konto. Föräldrarna kan även följa med hur barnet använder sina pengar och ge barnet råd.

För under 26-åringar är ett kort och de dagliga banktjänsterna avgiftsfria.

För ett minderårigt barn kan ni välja ett OP-Visa Basic- eller OP-Visa Debit-kort. Visa Electron-kort kan inte längre beställas.

OP-Visa Basic – första kortet för barn och ungdomar

Med OP-Visa Basic-kortet kan man göra inköp i Finland, utomlands och på nätet. Det lämpar sig bra som barnets första bankkort. Inköpen debiteras kontot direkt, och kortet har ingen kreditfunktion.

Åldersgränsen för OP-Visa Basic-kortet är 7 år. 

Läs mer om OP-Visa Basic-kortet

OP-Visa Debit – för ungdomar som står på tröskeln till vuxenlivet

Ungdomar som fyllt 15 år kan även ansöka om ett OP-Visa Debit-kort. Också när man betalar med Visa Debit debiteras inköpen kontot direkt, och kortet har ingen kreditfunktion. Med Visa Debit kan man betala även på sådana ställen där betalterminalen inte har kontakt med nätet, såsom på flygplan.

Läs mer om OP-Visa Debit

Ansök om bankkort för barn

Du kan påbörja beställningen av ett kort för ett minderårigt barn via kundtjänsten, men för att kunna slutföra beställningen krävs det alltid ett besök på kontoret.

Om inte vårdnadshavarna kan besöka kontoret samtidigt, kan den ena på förhand befullmäktiga den andra att sköta kortbeställningen. En kund hos OP kan fylla i en fullmakt i tjänsten op.fi. Om den andra vårdnadshavaren inte har OP:s nättjänstkoder, ska du kontakta OP:s kundtjänst.

Då kortet beställs måste barnet vara med på kontoret så att man kan gå igenom sådant som gäller kortanvändningen med barnet. Barnet ska ha med sig ett identitetsbevis såsom sitt pass eller mopedkörkort för kontroll av identitet.

Boka tid till kontoret

Ge en fullmakt för skötseln av ett barns bankärenden

Läs mer om identitetsbevis som godtas