Bankkort för barn eller ungdomar

Då barnet börjar ha hobbyer och egna utgifter underlättas vardagen av att barnet har ett eget bankkort.

Barnet betalar sina utgifter med sitt eget kort

Att barnet har ett eget bankkort underlättar vardagen för såväl barnet som föräldrarna. Lön för sommarjobb och veckopengar kan sättas in på barnets konto och mellanmål, biosnacks och hobbyutgifter betalas med kortet. 

Kortkontot kan anslutas till vårdnadshavarnas OP-mobil eller nätbank. Då går det enkelt att t.ex. överföra pengar till barnets konto. Föräldrarna kan även följa med hur barnet använder sina pengar och ge barnet råd.

För under 26-åringar är ett kort och de dagliga banktjänsterna avgiftsfria.

OP-Visa Basic – första kortet för barn och ungdomar

Med OP-Visa Basic-kortet kan man göra inköp i Finland, utomlands och på nätet. Det lämpar sig bra som barnets första bankkort. Inköpen debiteras kontot direkt, och kortet har ingen kreditfunktion.

Åldersgränsen för OP-Visa Basic-kortet är 7 år. 

Läs mer om OP-Visa Basic-kortet

OP-Visa Debit – för ungdomar som står på tröskeln till vuxenlivet

Ungdomar som fyllt 15 år kan även ansöka om ett OP-Visa Debit-kort. Också när man betalar med Visa Debit debiteras inköpen kontot direkt, och kortet har ingen kreditfunktion. Med Visa Debit kan man betala även på sådana ställen där betalterminalen inte har kontakt med nätet, såsom på flygplan.

Läs mer om OP-Visa Debit

Ansök om bankkort för barn

Då du vill beställa ett kort åt en minderårig ska du boka tid till OP:s kontor. Ansökan om kort för barn kräver samtycke av båda vårdnadshavarna. Vid behov kan den ena vårdnadshavaren i förväg ge en fullmakt för det här på nätet. På kontoret går vi tillsammans med vårdnadshavarna och barnet igenom viktiga frågor som gäller kortanvändningen. Barnet ska också ha med sig ett identitetsbevis, till exempel pass eller mopedkort, för kontroll av identiteten. 

Boka tid till kontoret

Ge en fullmakt för skötseln av ett barns bankärenden

Läs mer om identitetsbevis som godtas