OP-Visa Basic

Bankkortet för barn och ungdomar. Med OP-Visa Basic-kortet kan man tryggt göra inköp i Finland, utomlands och på nätet.

-

 • Kontot hålls alltid uppdaterat

  Kontots saldo kontrolleras alltid när du betalar med kortet. Inköpen debiteras kontot direkt och kortet har ingen kreditfunktion.

 • Ett tryggt bankkort för barn och unga

  Åldersgränsen för OP-Visa Basic är 7 år. Med hjälp av kortet övar sig barnet tryggt att använda pengar och kort.

Betalning

 • Med debit-funktionen debiteras inköpen alltid kontot genast.
 • Med den kontaktlösa funktionen betalar du snabbt inköp under 50 euro utan att använda kod.
 • Kontots saldo kontrolleras alltid när du betalar inköp eller tar ut kontanter med kortet. För att saldot ska kunna kontrolleras krävs det att betalterminalen har kontakt med banken. Om saldot inte kan kontrolleras, kan man inte betala med kortet.
 • Du kan ansluta Plussa-funktionen till kortet.

Säkerhet

 • Du kan ange individuella säkerhetsgränser för kortet för kontantuttag, kortinköp som ska auktoriseras och nätbetalningar.
 • Kortkontot kan anslutas till vårdnadshavarens OP-mobil, då det går enkelt att t.ex. överföra pengar till barnets konto.
 • Visa Secure skyddar dina betalningar på nätet. Du godkänner kortbetalningar på nätet genom att identifiera dig med Mobilnyckeln eller dina nätbankskoder.

Pris

2,75 euro per månad. För ungdomar under 26 år är ett kort avgiftsfritt. Ägarkunderna betalar bankens serviceavgifter i första hand med OP-bonus.

 

Information om kortet

 

Du kan påbörja beställningen av ett kort för ett minderårigt barn via kundtjänsten, men för att kunna slutföra beställningen krävs det alltid ett besök på kontoret.

Om inte vårdnadshavarna kan besöka kontoret samtidigt, kan den ena på förhand befullmäktiga den andra att sköta kortbeställningen. En kund hos OP kan fylla i en fullmakt i tjänsten op.fi. När du loggat in i tjänsten finns fullmakten för skötsel av ett minderårigt barns bankärenden under ditt namn i “Min profil”. Det lönar sig att med en gång ge en fullmakt för den minderårigas alla önskade bankärenden. Fullmakten är i kraft tills barnet fyller 18 år.

Om den andra vårdnadshavaren inte har OP:s nättjänstkoder, ska du kontakta OP:s kundtjänst.

Då kortet beställs måste barnet vara med på kontoret så att man kan gå igenom sådant som gäller kortanvändningen med barnet. Barnet ska ha med sig ett identitetsbevis såsom sitt pass eller mopedkörkort för kontroll av identitet.

Boka tid till kontoret

Läs mer om godtagbara identitetsbevis

Om den minderåriga vill använda kortet för nätinköp eller för betalningar i appar eller tjänster, behöver hen egna nättjänstkoder. För att kunna beställa OP:s koder måste det barn eller den unga ha fyllt 7 år. 

Läs mer om nättjänstkoder för unga

 • Internationellt bankkort utan kreditfunktion.
 • Ett kort för en minderårig kräver samtycke av vårdnadshavarna.
 • Kortet ansluts till kortinnehavarens eget konto.
 • Med den kontaktlösa funktionen betalar du snabbt små inköp på högst 50 euro utan att du behöver knappa in din kod.
 • Du kan ansluta K-Plussa-egenskapen till kortet.
 • Du kan ta ut kontanter vid kassorna i K-mataffärer och Tokmanni-butiker med kortet.
 • Observera att det inte alltid går att betala med OP-Visa Basic-kortet på tåg, båtar eller flygplan. 
 • Du kan lätt följa upp dina korttransaktioner i OP-mobilen, Pivo och op.fi-tjänsten.
 • Månadsavgift 2,75 euro.
 • Priset i en enskild andelsbank kan avvika från riktpriset.
 • Ett kort är avgiftsfritt för under 26-åringar.
 • Ägarkunderna betalar bankens serviceavgifter i första hand med OP-bonus.

Servicetariff 

Om du är under 26 år och kund hos oss får du de dagliga banktjänsterna avgiftsfritt. Till de dagliga tjänsterna hör ett brukskonto, ett OP-Visa-kort, OP-nättjänsten och nätkontoutdrag.

Ifall kortet skulle försvinna eller missbrukas är det bra att ange säkerhetsgränser för kortet.

 • Det går att ange dygnsvisa säkerhetsgränser separat för kontantuttag, kortinköp som ska auktoriseras och nätbetalningar samt andra distansköp.
 • Då du har fyllt 15 år kan du ändra säkerhetsgränserna för ditt kort i tjänsten op.fi eller OP-mobilen om du har nättjänstkoder. Om du inte har nättjänstkoder kan du ändra säkerhetsgränserna i OP:s telefontjänst 0100 0500 eller på kontoret.
 • Vårdnadshavaren kan ändra säkerhetsgränserna för ett minderårigt barns kort med ett nätmeddelande.

Observera att också kontot kan ha en bruksgräns som begränsar kortbetalningar utöver säkerhetsgränsen för kortet.

Läs mer om kortets säkerhetsgränser

Betala tryggt på nätet Visa Secure (tidigare Verified by Visa)

Visa Secure (tidigare Verified by Visa) är en tjänst som gör det tryggare att betala på nätet. I tjänsten identifieras både köpmannen och köparen tillförlitligt. Du känner igen de nätaffärer som anlitar tjänsten på symbolen Visa Secure.

Så här betalar du nätinköp med ditt kort

Börja betala mobilt Apple Pay, Google Pay och Pivo

Anslut ditt kort till Apple Pay, Google Pay eller Pivo. De är betalningsappar med vilka du kan betala såväl i appar som på nätet genom att endast använda din smartenhet. Du behöver varken ditt kort eller kortuppgifterna när du betalar.

Med Apple Pay och Google Pay kan du betala kontaktlöst, alltså genom att föra din smartenhet intill betalterminalen, också då inköpen överskrider 50 euro.

Läs mer om mobilbetalning

 • I samband med ett kortinköp kan du ta ut kontanter för högst 200 euro med ditt kort.
 • För uttag med OP-Visa Basic tas inga kostnader ut.
 • Vid kontantuttag görs en täckningsreservering, dvs. uttaget av kontanter fungerar enligt samma princip som i automater. På ditt kontoutdrag syns inköpet och kontantuttaget separat.

Kortet beviljas av OP Detaljkunder Abp.