hattara

OP Basic

OP Basic är ett lämpligt bankkort för över 7-åriga barn.

-

 • Kontot hålls alltid uppdaterat

  Kontosaldot kontrolleras alltid när man betalar med kortet, och betalningen tas ut direkt från kontot. Kortet har ingen kreditfunktion. 

 • Ett tryggt bankkort för barn och unga

  Med OP Basic är det tryggt att öva sig att använda pengar och kort. Det lönar sig att ange säkerhetsgränser för kortet.

Betalning med OP Basic

 • Bankkortet har endast debit-funktion, vilket betyder att betalningen för inköpen tas ut direkt från kontot.  
 • Kontots saldo kontrolleras alltid när man betalar inköp eller tar ut kontanter med kortet. För att saldot ska kunna kontrolleras krävs det att betalterminalen har kontakt med banken. Därför är det inte alltid möjligt att betala med kortet på tåg, båtar eller flygplan. 
 • Du kan använda kontaktlös betalning vid kortköp oberoende av belopp. Vid köp över 50 euro behöver kortet inte matas in i betalterminalen, utan du bekräftar betalningen genom att knappa in PIN-koden i terminalen.
 • Det går att ansluta K-gruppens Plussa-funktion till kortet. 
 • Om man med kortet vill betala också på nätet eller i appar, behövs OP:s koder. 

Säkerhet

 • För kortet kan anges individuella säkerhetsgränser för kontantuttag, för inköp som betalas via betalterminal samt för inköp på nätet och i appar. 
 • Då en förälder har dispositionsrätt till barnets konto, ser föräldern det i OP-mobilen och nätbanken och kan lätt överföra pengar till barnets konto.  
 • Det bästa sättet att hålla ekonomin och kontot under kontroll är att ha endast en lämplig summa pengar på kontot. Dessutom är det bra att ange lämpliga säkerhetsgränser för kontot och kortet.  

Priset på OP Basic

De dagliga banktjänsterna, det vill säga brukskontot, ett bankkort, tjänsten op.fi och OP-mobilen, är gratis för under 26-åringar.  

För övriga kunder är priset på OP Basic 2,75 euro per månad. Ägarkunderna betalar bankens serviceavgifter i första hand med OP-bonus. 

 

Information om kortet

 

Du kan beställa ett bankkort för ett barn via kundtjänsten, men för att slutföra beställningen krävs det alltid ett besök på kontoret. 

Boka tid till kontoret

Om inte båda föräldrarna kan besöka kontoret samtidigt, kan den ena på förhand befullmäktiga den andra att sköta kortbeställningen. En kund hos OP kan logga in i tjänsten op.fi och fylla i en fullmakt via "Min profil". Det lönar sig att med en gång ge fullmakt för alla de bankärenden man vill att barnet ska ha. Om den andra föräldern inte har OP:s koder, ber vi dig kontakta OP:s kundtjänst. 

Då kortet beställs måste barnet själv vara med på kontoret så att man kan gå igenom sådant som gäller kortanvändningen med barnet. Barnet ska ha med sig ett identitetsbevis, till exempel sitt pass, identitetskort eller mopedkörkort. För vuxna räcker det också med körkort. 

Läs mer om godtagbara identitetsbevis

Om barnet vill använda kortet för nätinköp eller för betalningar i appar eller tjänster, behöver hen egna OP:s koder. 

Läs mer om OP Användarkod för unga

 • OP Basic är ett tryggt bankkort som inte har kreditfunktion. Kortet ansluts till kortinnehavarens eget konto. Ett kort för ett minderårigt barn kräver samtycke av föräldrarna. 
 • Vid betalning med OP Basic-kortet kontrolleras alltid att det finns pengar på kontot. Om betalterminalen inte får kontakt med banken, kan inte kontrollen göras. Då går det inte att betala med kortet. Därför fungerar kortet inte alltid på tåg, båtar eller flygplan. 
 • Du kan använda kontaktlös betalning vid kortköp oberoende av belopp. Vid köp över 50 euro behöver kortet inte matas in i betalterminalen, utan du bekräftar betalningen genom att knappa in PIN-koden i terminalen.
 • K-Plussa-funktionen kan anslutas till kortet. 
 • I många affärer, till exempel i K-gruppens mataffärer och i Tokmanni, går det att ta ut kontanter vid butikskassan i samband med inköp. 
 • Barn och unga kan följa upp sin penninganvändning i OP-mobilen med egna koder.  
 • Ett kort är avgiftsfritt för under 26-åringar.
 • För övriga kunder är priset på OP Basic 2,75 euro per månad. 
 • Priset i en enskild andelsbank kan avvika från riktpriset.
 • Ägarkunderna betalar bankens serviceavgifter i första hand med OP-bonus.

Servicetariff 

De dagliga banktjänsterna, det vill säga brukskontot, ett bankkort, tjänsten op.fi och OP-mobilen, är gratis för under 26-åringar.  

Ifall kortet skulle försvinna eller missbrukas är det bra att ange säkerhetsgränser för kortet. Du kan ange individuella säkerhetsgränser för kontantuttag, för inköp som betalas via betalterminal samt för inköp på nätet och i appar. 

En kund som är över 15 år kan ändra säkerhetsgränserna i OP-mobilen och tjänsten op.fi om hen har OP:s koder. Om barnet inte har koder, kan säkerhetsgränserna ändras via OP:s kundtjänst 0100 0500 (mån.–fre. kl. 8–16) eller på kontoret. 

Föräldrarna kan ändra säkerhetsgränserna för barnets kort genom att skicka likadana meddelanden i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi. Observera att också kontot kan ha en bruksgräns som begränsar kortbetalningar, utöver säkerhetsgränsen för kortet. 

Läs mer om kortets säkerhetsgränser

Betala tryggt på nätet Visa Secure (tidigare Verified by Visa)

Visa Secure (tidigare Verified by Visa) gör det tryggare att betala på nätet. Inköpen bekräftas med OP:s koder, varvid kortinnehavarens identitet kan kontrolleras. Stark autentisering hindrar missbruk effektivt. 

Så här betalar du nätinköp med ditt kort

Börja betala mobilt Apple Pay, Google Pay och Samsung Pay

Anslut ditt kort till Apple Pay, Google Pay eller Samsung Pay. De är betalningsappar med vilka du kan betala i butiker, på nätet och i appar genom att endast använda din smartenhet. Du behöver varken ditt kort eller dina kortuppgifter när du betalar. 

Med Apple Pay, Google Pay och Samsung Pay kan du betala kontaktlöst också inköp på över 50 euro. 

Du kan börja använda Apple Pay, Google Pay eller Samsung Pay när du har OP:s koder för privatkunder. Observera att du ska vara minst 13 år för att använda Apple Pay och minst 16 år för att använda Google Pay eller Samsung Pay.

Läs mer om mobilbetalning

 • I samband med dina kortinköp kan du ta ut kontanter för högst 200 euro. 
 • För uttag med OP Basic-kortet debiteras inga kostnader. 
 • Vid kontantuttag görs en täckningsreservering, vilket betyder att det kontrolleras att det finns pengar på kontot. Uttag vid butikskassan följer samma princip som automatuttag. På ditt kontoutdrag syns inköpet och kontantuttaget separat. 

 

 

Kortet beviljas av OP Detaljkunder Abp.