” ”

Koder – Barn och unga

Allteftersom barnets behov ökar kan föräldrarna bedöma hurdana banktjänster barnet behöver. Den unga kan ges OP:s koder om vårdnadshavarna bedömer att det är lämpligt.

OP-mobilen ersätter OP Junior – läs hur ni kan skaffa lämpliga koder för minderårig

Vi avslutar OP Junior 14.6. Läs anvisningarna om att skaffa koder för ett barn 

Digitala tjänster för barn i olika åldrar

15–17-åringar

När den unga är redo att använda banktjänster självständigt kan ett nättjänstavtal upprättas för hen. Efter det här får den unga Andelsbankens nättjänstkoder. Med hjälp av koderna kan man följa upp sin ekonomi och betala räkningar och inköp på nätet. Med koderna går det också att identifiera sig i viktiga tjänster såsom FPA eller skolornas gemensamma intagning och urvalsprov samt behändigt köpa rese- och biobiljetter. Den unga kan börja använda OP-mobilen, vilket gör att penningaffärerna alltid finns nära till hands.

7–14-åringar

Baserat på ett barns eller en ungdoms behov kan ett nätbanksavtal ingås för en 7–14-åring . Med det får barnet eller den unga en OP tjänstkod. Med koden kan hen göra inköp och kortbetalningar på nätet och, om hen så vill, följa sina konton och göra betalningar i tjänsten OP Tillgänglig.  Med de här koderna går det inte att logga in i andra tjänster såsom FPA eller Mina Kanta-sidor.

Enligt vårdnadshavarens bedömning kan en kod för stark autentisering i enlighet med autentiseringslagen upprättas för ett barn som fyllt 12 år. Med stark autentisering kan den unga förutom i OP:s tjänster identifiera sig också i andra tjänster såsom Mina Kanta-sidor och FPA.    

0–6-åringar

Vårdnadshavaren eller en befullmäktigad kan sköta det minderåriga barnets bankärenden i tjänsten op.fi med sina egna OP-koder. Att sköta bankärenden för ett minderårigt barn kräver samtycke av alla vårdnadshavare. 

Öppning av digitala tjänster för barn eller unga

Boka tid till närmaste andelsbank för att öppna banktjänsterna. Vid besöket behöver du:

  • Giltigt identitetsbevis för både den unga och vårdnadshavarna.
  • Båda vårdnadshavarna. 
  • En vårdnadshavare som kommer ensam med den unga till banken behöver en fullmakt av en eventuell andra vårdnadshavare för att tjänster ska kunna öppnas. Om vårdnadshavaren är kund hos OP kan fullmakten ges i tjänsten op.fi med OP:s koder. Om en vårdnadshavare inte har OP:s koder, ska ni först ringa kundtjänsten och sedan logga in med en annan banks koder i den Elektroniska underskriftstjänsten för att underteckna fullmakten. 
  • Om vårdnadshavarna inte kan komma till banken, kan den unga skaffa koderna på egen hand. Vårdnadshavarna kan i förväg ge sitt samtycke till öppningen av tjänster för en 15–17-åring. På så vis kan den unga sköta ärendet på kontoret utan vårdnadshavare. Samtycket kan ges genom att ni först kontaktar kundtjänsten och sedan loggar in i den Elektroniska underskriftstjänsten med OP:s eller en annan banks koder.