OP:s koder för barn och unga

När ett barn växer, ökar också behovet av banktjänster. Det finns lämpliga koder för barn och ungdomar i olika åldrar. Med dem kan ett minderårigt barn sköta ärenden också på egen hand. Om barnet inte har ett eget konto, kan ni under ett och samma besök på kontoret öppna ett konto och skaffa koder åt barnet. Ett kort, koderna och de digitala tjänsterna är avgiftsfria för barnet.

Vilka tjänster kan barnet eller den unga använda med koderna?

Ett 7–14-årigt barn kan få OP:s begränsade digitala tjänster för unga. Med dem kan barnet

 • I OP-mobilen kontrollera saldot och transaktionerna på konton som hen har dispositionsrätt till.
 • I nättjänsten OP Tillgänglig betala från konton som hen har dispositionsrätt till. En 7–14-åring kan inte använda tjänsten op.fi. 
 • Betala inköp i nätbutiker från konton som hen har dispositionsrätt till. 
 • Bekräfta kortinköp på nätet med Mobilnyckeln.

Vårdnadshavarna kan begränsa användningen av tjänsterna genom att ändra rättigheterna för användningen av kontot och kortet. De digitala tjänsterna för 7–14-åringar är mindre omfattande än för äldre, för att den unga ska kunna öva på att hantera sin ekonomi så tryggt som möjligt.

Ett barn som har fyllt 12 år kan också beviljas koder för stark autentisering. Då kan hen förutom i OP-mobilen sköta sina ärenden också till exempel i MittKanta, FPA och Studieinfo.

För en ungdom som har fyllt 15 år är det möjligt att öppna OP:s digitala tjänster för unga. Den unga kan

 • Kontrollera saldot och transaktionerna på sina egna konton i OP-mobilen och tjänsten op.fi.
 • I OP-mobilen och tjänsten op.fi betala från konton som hen har dispositionsrätt till. 
 • Bekräfta kortinköp på nätet med Mobilnyckeln.
 • Bekräfta kortbetalningar med Mobilnyckeln.
 • Med vårdnadshavarnas samtycke sköta sina placeringar på egen hand. 

Hur får ett barn eller en ungdom koder?

 

 • Barnet får OP:s koder på kontoret. En vårdnadshavare ska besöka kontoret med barnet. Barnet behöver ett giltigt pass eller identitetskort. Vårdnadshavaren kan identifiera sig också med sitt körkort. Läs mer om de identitetsbevis som vi godtar 
 • Om barnet har en till vårdnadshavare som inte kommer med till banken behöver ni en fullmakt från hen för att koder ska kunna beviljas. Observera att en fritt formulerad fullmakt inte duger, utan befullmäktigandet görs på nätet. Läs mer om hur du skickar en fullmakt till banken 
 • När den andra vårdnadshavaren har gett sin fullmakt, kan ni titta in på kontoret eller boka tid. Gå till tidsbokningen 

 

 • Den unga får OP:s koder på kontoret. Hen behöver ett giltigt pass eller identitetskort för att sköta ärendet på banken. Vårdnadshavaren kan förutom med pass eller identitetskort identifiera sig också med sitt körkort. Läs mer om de identitetsbevis som vi godtar 
 • Om den unga sköter ärendet på kontoret på egen hand, ska vårdnadshavarna på förhand via nätet ge samtycke till att koderna beviljas. Om den ena vårdnadshavaren sköter ärendet på kontoret med den unga, ger den andra vårdnadshavaren sitt samtycke på förhand. Vårdnadshavarna kan ge samtycke i tjänsten op.fi med en allmän fullmakt. En fritt formulerad fullmakt duger inte. Läs mer om att ge samtycken 
 • Om den unga behöver sköta sina placeringar med egna OP-koder, behöver vi ett separat samtycke av vårdnadshavaren. Läs mer om hur ungdomar kan placera på egen hand 
 • När vårdnadshavarna har gett sitt samtycke kan den unga boka tid eller titta in på kontoret.

OP-mobilen och Mobilnyckeln för minderåriga

Om barnet eller den unga har OP:s koder, kan hen använda OP-mobilen och Mobilnyckeln. Ett barn under 15 år kan kontrollera kontouppgifter och korttransaktioner i OP-mobilen och bekräfta kortinköp på nätet med Mobilnyckeln. Ett barn över 12 år kan med vårdnadshavarnas tillstånd också identifiera sig med Mobilnyckeln i tjänster som kräver stark autentisering, såsom Studieinfo, Omakanta eller FPA.